Dôležité bezpečnostné upozornenia

Implantáty Kostnej Vedenie - BCI 601

Vzájomné pôsobenie s inými zariadeniami

 • Chirurgická diatermia: Elektrochirurgickými nástrojmi vytvorené vysokofrekvenčné napätia môžu viesť k priamemu prepojeniu medzi nástrojom a implantátom. Monopolárne elektrochirurgické nástroje sa nesmia používať v blízkosti implantátu. Indukované prúdy by mohli poškodiť implantát alebo sluch pacienta.
   
 • Rádioterapia: Rádioterapia nepoškodzuje implantát. Odporúča sa, počas rádioterapie audio procesor odložiť.
   
 • Röntgen, CT, liečba kobaltom, PET, diagnostický ultrazvuk: Žiadne obmedzenie v klinickej rádioterapii.
   
 • Monopolárna elektrokauterizácia, liečebný ultrazvuk, transkraniálna magnetická stimulácia, liečba elektrickým šokom: Nesmie sa aplikovať priamo nad implantátom, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu implantátu.
 • Magnetorezonančná tomografia (MRT): MRT vyšetrenia do 1,5 T sú pri Bonebridge povolené. Treba však dodržiavať nasledujúce podmienky:
  • Audio procesor by sa nemal nosiť, cez to všetko to môže viesť k sluchovým vnemom.
  • Artefakt o veľkosti 15 cm okolo implantátu je vidieť na snímkoch.
  • MRT vyšetrenia s >1,5 T poškodia implantát, a preto sa im musí vyhýbať.
    
    

MRT Checklist

Prenos

Produkty, ich použitie a prevádzkové vlastnosti podliehajú schváleniu kompetentnými štátnymi úradmi vo vašej krajine; niektoré produkty (alebo ich varianty či časti) môžu byť momentálne nedostupné alebo nemusia byť vo vašom regióne MED-EL-om ponúkané na predaj. Prosíme, kontaktujte vášho miestneho zástupcu MED-EL, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

© 2019 MED-EL

Používame súbory cookies prvých a tretích strán, ktoré nám umožňujú vylepšovať navigáciu na webovom sídle, analyzovať jeho používanie a napomáhať nášmu marketingovému úsiliu. Kliknutím na „Prijať“ vyjadríte súhlas s používaním súborov cookies a táto správa sa už nebude zobrazovať. Zoznam a opis súborov cookie nájdete v našich zásadách ochrany súkromia.