Naša história


1977

Prvý multikanálový mikroelektronický kochleárny implantát vo Viedni. Mal 8 kanálov, stimulačnú frekvenciu 10 000 impulzov za sekundu na jeden kanál a 8 nezávislých zdrojov prúdu a flexibilnú elektródu zasunutú na 22 až 25 mm do kochley.

Prof. Kurt Burian (1924-1996)
Dňa 16. decembra 1977 implantoval prvý multikanálový mikroelektronický kochleárny implantát na univerzitnej klinike ORL vo Viedni. Cez okrúhle okienko vsunul do scala tympani ohybnú elektródu.


1978

6- a 4-kanálové varianty implantátov
4-kanálový implantát bol použitý na simultánnu stimuláciu.


1979

Pacientke C.K. bol v auguste 1979 implantovaný 4-kanálový implantát a o niekoľko týždňov dostala malý prenosný procesor. Strávila mnohé hodiny v testovacom laboratóriu na Technickej univerzite vo Viedni, v ktorom sa skúšalo niekoľko stratégií kódovania reči a konfigurácií stimulačného poľa pri základnom výskume nervovej stimulácie.

Pre kvalitu rozpoznávania reči sa ukázalo byť podstatným prispôsobenie rečového procesora podľa elektrických charakteristík sluchu pacienta z hľadiska tvarovania frekvencie a kompresie amplitúdy (Erwin Hochmair s pacientkou).

Na optimalizáciu nastavení sa uskutočnili mnohé testy vnímania reči (Ingeborg Hochmairová a pacientka S. O.).


1980

Na jeseň roku 1979 C. K. dostala tento malý rečový procesor, ktorý sa nosí na tele. Bol modifikovaný v marci roku 1980, kedy sa C. K. stala prvým človekom, ktorý dokázal pomocou prenosného procesora porozumieť voľne prednesenému rečovému prejavu bez čítania z perí. Odvtedy sa teší z toho, že rozumie reči len s pomocou zvuku z prenosného procesora.


1982

Tento kochleárny implantačný systém obsahuje signálovo transparentný 4-kanálový implantát, ktorý ovláda intrakochleárnu 4-kanálovú ohybnú elektródu a malý jednokanálový rečový procesor. Systém implementuje stratégiu širokopásmového analógového kódovania reči s využitím najvhodnejšieho kanála.1985

Používatelia implantátov si vymieňajú skúsenosti vo Viedni.

Výsledky získané medzi dospelými osobami s postlinguálnou hluchotou ukázali, že 60 % z nich má schopnosť rozumieť reči len podľa zvuku (bez čítania z perí).


1986

Hochmairovci sa s ich začínajúcou firmou MED-EL sťahujú do Innsbrucku.


1989

Uvedenie systému kochleárneho implantátu Comfort: Elektronické súčasti a cievky nového implantátu sú zabalené v jednom (2-kanálový systém) alebo v dvoch (4-kanálový systém) hermeticky uzavretých keramických puzdrách. Nový rečový procesor má mikrofón na úrovni ucha.

V priebehu rokov tento systém dostalo 700 dospelých a detských používateľov, vrátane prvotných verzií, ktoré boli zapuzdrené v epoxide pri kardiostimulátore.

Väčšina týchto príjemcov dnes využíva súčasné implantáty a užívajú si ešte dokonalejšie porozumenie reči.


1990

Spoločnosť MED-EL zamestnáva prvých pracovníkov


1991

Spoločnosť MED-EL uvádza prvý záušný (BTE) rečový procesor. Ponúka také isté porozumenie reči ako rečový procesor nosený na tele.

M. H. je prvá príjemkyňa implantátu, ktorý spája analógovú a impulznú stimuláciu.


1994

Uvedenie implantačného systému COMBI 40. Ide o prvý viackanálový vysokorýchlostný kochleárny implantát na svete, 8-kanálový systém skonštruovaný tak, aby verne implementoval stratégiu kódovania reči CIS Blakea Wilsona pri vysokej rýchlosti stimulácie.

Obsahuje 31 mm dlhú ohybnú elektródu na pokrytie celej dĺžky kochley.1995

Výsledky multicentrickej štúdie s implantátom COMBI 40 u dospelých s postlinguálnou hluchotou prvýkrát ukázali, že viac ako polovica pacientov dosiahla (len) po 6 mesiacoch mieru porozumenia jednoslabičným slovám vyššiu ako 50 %. To znamená, že títo pacienti sa môžu rozprávať s niekým, koho nepoznajú, o neznámej téme cez telefón. a) porozumenie vetám, b) porozumenie jednoslabičných slov.

Uvedenie procesora CIS PRO+.


1995

Z humanitných dôvodov je vyvinutý systém CIS LINK ako doplnok pre systém CIS PRO+, čím sa stratégia CIS poskytla príjemcom Ineraid, ktorí dostali kochleárne implantačné systémy s perkutánnym pripojením od inej spoločnosti, ktorá skončila s ich ďalších vývojom.


1996

Uvedenie najtenšieho dostupného kochleárneho implantátu COMBI 40+. Poskytuje až 50 000 impulzov za sekundu.

Miniaturizovaný multikanálový implantát (4 mm tenký).


Profesori Jan Helms a Joachim Müller začali na Würzburgskej univerzite s bilaterálnou implantáciou na dosiahnutie obojstranného sluchu pomocou implantátov MED-EL.


1997

Uvedenie produktu COMBI 40+ s delenou elektródou pre prípady osifikácie kochley; na základe odporúčania švédskeho chirurga Gorana Bredberga.


1998

Profesori Jan Helms a Joachim Müller začínajú s bilaterálnou kochleárnou implantáciou u detí. M. R. je prvým pacientom na svete s bilaterálnou implantáciou, keď mu v roku 1998 bolo vo veku 4 rokov vložený implantát do druhého ucha (do prvého ucha dostal implantát v roku 1996).


1999

Uvedenie záušného (BTE) rečového procesora TEMPO+.

Má o 90 % nižšiu spotrebu než procesor nosený na tele.

Multicentrická štúdia preukázala, že vo vnímaní reči sú dosiahnuté lepšie výsledky než pri procesore nosenom na tele.

TEMPO+ je prvý procesor s modulárnym dizajnom, ktorý umožňuje rôzne možnosti nosenia.

Pri dizajne modulárnych záušných (BTE) procesorov sa procesory nosené na tele stávajú zastaralými.


2003

Akvizícia VIBRANT SOUNDBRIDGE, prvého systému stredoušného implantátu pri miernej až veľmi ťažkej senzorineurálnej poruche sluchu.

Geoffrey Ball, autor vynálezu VIBRANT SOUNDBRIDGE sa sťahuje do Innsbrucku a stáva sa technickým riaditeľom spoločnosti VIBRANT MED-EL.


2004


Uvedenie kochleárneho implantátu PULSAR, poskytujúceho elektroniku pripravenú pre budúcnosť v optimalizovanom keramickom puzdre.


2005

Uvedenie rečového procesora DUET, prvého procesora na svete, ktorý v jednom kompaktnom zariadení integruje spracovanie reči s kochleárnym implantátom a akustickú stimuláciu.

Systém EAS je prvý systém sluchových implantátov na svete s kombinovanou akustickou a elektrickou stimuláciou. Elektro-akustická stimulácia (EAS) je koncepcia, ktorú zaviedol profesor Christoph von Ilberg. Jeho prvému pacientovi s EAS bol úspešne zavedený implantát v roku 2000.


2006

Uvedenie audio procesorov radu OPUS. Predstavenie kochleárneho implantátu SONATA s mimoriadne malým titánovým puzdrom.

Prvý procesor s dizajnom bez spínačov s ľahko použiteľným diaľkovým ovládaním.

Uvedenie elektród série FLEX. Tieto elektróny sú špeciálne navrhnuté tak, aby zachovali jemné štruktúry kochley počas implantácie.

Technológia FineHearing™ zachovávajúca jemne štruktúrované zvukové informácie.


2007

Elektróda FLEX EAS s označením CE získala schválenie na liečbu čiastočnej hluchoty.

Uvedenie systému nabíjateľných batérií DaCapo


2008

Stredoušný implantačný systém VIBRANT SOUNDBRIDGE® získava označenie CE pre rozšírenú indikáciu pre osoby s prevodovou alebo zmiešanou stratou sluchu po tom, ako chirurg Vittorio Colletti začal v roku 2006 s umiestňovaním vysielača do okrúhleho okienka.


2009

Elektro-akustická stimulácia 2. generácie. Uvedenie audio procesora DUET 2 na európskom trhu.

Stredoušný implantačný systém VIBRANT SOUNDBRIDGE: indikácia pre deti s označením CE.

Uvedenie nového audio procesora Amadé s technológiou VIBRANT SOUNDBRIDGE v Európe.


2010

Uvedenie kochleárneho implantačného systému MAESTRO.


Systém kochleárneho implantátu MAESTRO obsahuje kochleárny implantát CONCERTO, najtenší implantát s titánovým puzdrom.

CONCERTO PIN
Implantát CONCERTO je vybavený doplnkovými kolíkmi na ľahšie pripevnenie.

Softvér MAESTRO System Software 4.0 s novými stratégiami kódovania FS4 a FS4-p.


2011


Uvedenie nových spájacích prvkov pre systém stredoušných implantátov VIBRANT SOUNDBRIDGE.


Uvedenie dlhého elektródového zväzku FLEX 28 na zaistenie stimulácie maximálneho počtu nervových vláken na dosiahnutie čo najlepšej sluchovej skúsenosti.


Uvedenie kmeňového sluchového implantátu CONCERTO ABI (Auditory Brainstem Implant).


Uvedenie miniatúrneho puzdra na batérie Mini pre OPUS 2, nového doplnkového príslušenstva s nosením na tele s napájaním štandardnými batériami AAA alebo nabíjateľnou batériou DaCapo.


2012


Uvedenie prvého implantačného systému využívajúceho kostné vedenie BONEBRIDGE.


Uvedenie nového puzdra na batérie OPUS 2XS, s ktorým sa OPUS2 stáva najmenším a najľahším záušným procesorom.


2013


Revolučný dizajn „všetko v jednom“: menej dielov, žiadny kábel a pocit slobody vďaka tomu, že už nie je nutné nič nosiť za uchom: uvedenie procesora RONDO.


Uvedenie elektrónových zväzkov FORM. Sú navrhnuté tak, aby prekonávali technické problémy súvisiace s únikom tekutiny, ktoré sú bežné v prípade neúplného oddelenia a hypoplázie.Systémy kochleárnych implantátov MED-EL majú označenie CE a sú indikované pre jednostrannú hluchotu dospelých a detí.2014

Uvedenie kochleárneho implantačného systému SYNCHRONY na trh.

Kochleárny implantát SYNCHRONY je bezpečný aj pri zobrazovaní magnetickou rezonanciou pri 3,0 Tesla. To znamená, že po prvýkrát môžete mať kochleárny implantát aj počas vyšetrenia magnetickou rezonanciou s vysokým rozlíšením bez potreby chirurgického zákroku.

Vode odolný rečový procesor SONNET s automatickým riadením zvuku 2,0 umožňuje recipientom počuť bez námahy v každom prostredí.

Audio procesor SAMBA

SAMBA je audio procesor najnovšej generácie pre systémy SOUNDBRIDGE a BONEBRIDGE.

Implantát VORP 503

Implantát VORP 503 SOUNDBRIDGE ponúka viaceré možnosti pripojenia pre vyššiu mieru chirurgickej flexibility a môže sa použiť počas vyšetrení MR pri 1,5 Tesla pri splnení určitých podmienok.

Spojky Vibroplasty Couplers

Nové spojky Vibroplasty Couplers umožňujú vyššiu mieru prispôsobiteľnosti pri chirurgické zákroky Vibroplasty so systémom VIBRANT SOUNDBRIDGE.


2015

Nové vlastnosti pre detských používateľov

Nové vlastnosti pre detských používateľov
Vďaka novej cievke DL je používanie procesora SONNET pre rodičov ešte jednoduchšie. Funkcia kontroly spojenia umožňuje rodičom okamžite skontrolovať, či je procesor SONNET správne pripojený a uzamykateľná konštrukcia zaisťuje dodatočnú bezpečnosť.


2016

Najľahší rečový procesor

Najľahší rečový procesor
SONNET s nabíjateľnou batériou Micro je najľahší rečový procesor, ktorý je k dispozícii. Nové nabíjateľné batérie ponúkajú príjemcom flexibilné možnosti napájania procesora SONNET.


2017

ADHEAR

Uvedenie nového nechirurgického sluchového systému ADHEAR, ktorý predstavuje prevrat v oblasti kostného vedenia.

BabyWear a ActiveWear

BabyWear a ActiveWear sú navrhnuté tak, aby zaisťovali dodatočnú bezpečnosť a vyššie pohodlie a aby bolo nosenie procesora SONNET pre deti aj dospelých ľahšie.

Uvedenie procesora RONDO 2. RONDO 2 je prvý audio procesor pre kochleárny implantát s plne integrovanou bezdrôtovo nabíjateľnou batériou, s ktorou je jeho používanie neuveriteľne jednoduché.

Uvedené produkty, aplikácie a výkonnostné charakteristiky podliehajú schváleniu zo strany príslušných štátnych úradov; niektoré vlastnosti nemusia byť v súčasnosti k dispozícii a nemusia tvoriť súčasť ponuky predaja spoločnosťou MED-EL vo vašom regióne. Vo veci ďalších informácií sa obráťte na miestneho predajcu spoločnosti MED-EL.

© 2020 MED-EL