Select your Language

Please, select a language for this page

AudioKey

AudioKey

Váš telefón vie robiť toľko vecí, teraz sa vie spojiť aj s vašim rečovým procesorom! S aplikáciou AudioKey si zmeniť nastavenia, nájsť rečový procesor a skontrolovať sluchové štatistiky - všetko priamo z vášho telefónu.

Stiahnuť Stiahnuť


Apple a Apple logo sú značkami firmy Apple Inc, registrovanej v USA a iných krajinách a regiónoch. App Store je značka Apple Inc. | Android je značka Google LLC. Google Play a Google Play logo sú značky firmy Google LLC.

AudioKey - Počujte po svojom

Počujte po svojom

Počujte po svojom

Nechajte doma diaľkový ovládač a obsluhujte rečový procesor cez telefón. AudioKey umožní zmeniť hlasitosť, prepínať medzi programami, nastaviť pripojiteľnosť, aby ste počuli tak, ako to vyhovuje najlepšie vám. Kdekoľvek.

AudioKey - nájdite rečový procesor

Nájdite rečový procesor

Nájdi môj procesor

Stratili ste rečový procesor? AudioKey vám pomôže s hľadaním. Funkcia Nájsť procesor ukáže, kde ste použili AudioKey aplikáciu s procesorom naposledy. Funguje aj s procesorom vášho dieťaťa!

Nájdite rečový procesor
AudioKey - jednoduchý pre rodičov

Jednoduchý pre rodičov

Jednoduchý pre rodičov

Skontrolujte, či vaše dieťa dobre počuje S rolou Opatrovníka viete upraviť nastavenia na procesore svojho dieťaťa z telefónu a sledovať jeho počúvacie štatistiky. AudioKey je jediná aplikácia, ktorá vie párovať viac ako jeden rečový procesor s telefónom, čo je ideálne pre deti s viac kochleárnymi implantátmi.

Samozrejme rola Opatrovníka nie je len pre rodičov, je vhodná pre každého, kto sa stará o dieťa s kochleárnym implantátom.

Jednoduchý pre rodičov
AudioKey - skontrolujte svoje štatistiky

Skontrolujte svoje štatistiky

Skontrolujte svoje štatistiky

Boli ste zvedaví, koľko hodín používate rečový procesor? V Mojich štatistikách v aplikácii AudioKey nájdete odpoveď. Zistíte tiež, ktorý program používate najviac aj si pozriete štatistiky pripojenia.

Skontrolujte svoje štatistiky
AudioKey - Kompatibilita s AudioKey

Kompatibilita s AudioKey

Zistite, či sa dá váš rečový procesor používať s AudioKey a pozrite sa do tabuľky nižšie. Všimnite si, či je váš rečový procesor kompatibilný s AudioKey cez zariadenie AudioLink. Znemaná to, že váš telefón a aj rečový procesor sa musia pripojiť na AudioLink, aby ste vedeli používať aplikáciu.

Kompatibilné s AudioKey


SONNET 2

SONNET 2 EAS

Kompatibilné s AudioKey cez AudioLink


SONNET

SONNET EAS

Technické údaje

AudioKey

Inštalácia
Na inštaláciu aplikácie potrebujete:

 • smartfón s operačným systémom
  • Android: Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0, Android 9.0 or Android 10.0
  • iOS: iOS 11.0, iOS 12.0 or iOS 13.0
 • a minimálne 150 MB voľného miesta v pamäti
 • internetové pripojenie

 

Používanie
Na používanie aplikácie potrebujete:

 • smartfón s inštalovanou aplikáciou AudioKey
 • aktivovaný Bluetooth na smartfóne
 • aktívny účet na my MED-EL

 

Pripojiteľnosť na internet
Aplikácia potrebuje internetové spojenie počas:

 • stiahnuť a inštalovať
 • registrácia používateľa
 • login
 • hľadanie rečových procesorov
 • používanie funkcionality Nájdi procesor (Find My Processor)
 • používanie funkcionality Moje štatistiky (My Stats)
 • používanie funkcionality Opatrovníka (Guardian Role)
 • zmena používateľského profilu

 

AudioKey vie používať Wi-Fi alebo mobilné pripojenie k internetu. Postupujte podľa štandardných inštrukcií výrobcu telefónu na pripojenie vášho mobilu k internetu.