FH

FineHearingTM
Pre lepšiu schopnosť počuť

 

Technológia FineHearing, vďaka ktorej máme prevahu, je kombináciou dvoch jedinečných stratégií spracovania zvuku od spoločnosti MED-EL, ktorých spojenie prispieva k lepšiemu vnímaniu tónov a výšok vo všetkých frekvenciách. Výhodou pre používateľov našich kochleárnych implantátov je presnejšie vnímanie zvuku prostredníctvom presnej kontroly informácií o zvukoch zabezpečenej technológiou FineHearing v tichom i hlučnom prostredí.

Technológie FineHearing:

250-FS 250 120
120

120
výšok tónov

250

250
výšok tónov

250-FS

250výšok tónov

+

Citlivá
štruktúra

Sila 250 výšok

Technológia FineHearing umožňuje počuť až 250 jedinečných výšok zvuku. Možnosť počuť toto komplexné spektrum zvukov umožňuje našim používateľom oceniť jemné rozdiely medzi jednotlivými zvukmi. Cieľom technológie FineHearing je poskytnúť viac jedinečných výšok zvuku než akákoľvek iná technológia kochleárneho implantátu. Dohromady až 250 jedinečných výšok tónu vytvára sýtejší rozsah zvukov pre používateľov našich kochleárnych implantátov.

Význam citlivej štruktúry

Potenciál umožňujúci týchto 250 jedinečných výšok si vyžaduje presnosť a reguláciu citlivých štruktúr s cieľom zabezpečiť čo najväčší prínos. Citlivá štruktúra zostruje a zjasňuje týchto 250 jedinečných výšok pre mimoriadne presný zvuk. Dosahuje to regulovaním spôsobu, akým sú všetky, teda nízkofrekvenčné i vysokofrekvenčné, zvuky vnímané v kochlei. Iné technológie kochleárnych implantátov regulujú iba vysokofrekvenčné zvuky. Ďalšie presné spracovanie nízkofrekvenčných zvukov citlivou štruktúrou vytvára lepšiu a prirodzenejšiu schopnosť počuť. A vďaka tomu používatelia našich kochleárnych implantátov lepšie vnímajú reč i hudbu.

Triformance
Spolupráca v technológii

Systém Triformance zabezpečuje ten najlepší sluch pre používateľov kochleárnych implantátov prostredníctvom jedinečných výhod technológií zachovávania štruktúr, kompletného pokrytia kochley a technológie FineHearing. Spomínané technológie pôsobia pri zabezpečovaní kvalitného sluchu vo vzájomnej spolupráci.

Kompletné pokrytie kochley ako súčasť technológie Triformance umožňuje používateľom dosiahnuť maximálnu schopnosť počuť komplexné spektrum zvukov.

FineHearing™
For A Richer Hearing Experience
Pre lepšiu schopnosť počuť

FineHearing predstavuje jedinú kombináciu technológií kódovania zvuku, ktorá zabezpečuje možnosť počuť až 250 jedinečných výšok zvuku a kvalitnú štruktúru zvuku pre prirodzenejšiu schopnosť počuť.

Viac

Structure Preservation
Ensuring a Hearing Future®
Zabezpečenie schopnosti počuť do budúcnosti

Zachovávanie štruktúr zamerané na jemné štruktúry kochley optimalizuje výhodu kochleárneho implantátu v súčasnosti i budúcnosti. Pri zachovávaní jemných nervových štruktúr sa osvedčili jemné, flexibilné elektródy navrhnuté na umiestnenie na laterálnu stenu, ktoré zabezpečujú schopnosť počuť do budúcnosti.

Viac

Complete Cochlear Coverage
The Full Spectrum of Sound
Komplexné zvukové spektrum

Kompletné pokrytie kochley zabezpečuje komplexné zvukové spektrum pre prirodzenejšiu schopnosť počuť. Kompletné pokrytie kochley možno dosiahnuť jedine dlhým zväzkom elektród, ktoré stimulujú kochleu od bazálnej po apikálnu časť.

Viac

© 2020 MED-EL

Používame súbory cookies prvých a tretích strán, ktoré nám umožňujú vylepšovať navigáciu na webovom sídle, analyzovať jeho používanie a napomáhať nášmu marketingovému úsiliu. Kliknutím na „Prijať“ vyjadríte súhlas s používaním súborov cookies a táto správa sa už nebude zobrazovať. Zoznam a opis súborov cookie nájdete v našich zásadách ochrany súkromia.