Často kladené otázky - MAESTRO a EAS

 • Ako ľudia počujú?
 • Ako funguje kochleárny implantát?
 • Z čoho sa vyrábajú kochleárne implantáty?
 • Aký je rozdiel medzi načúvacím aparátom a kochleárnym implantátom?
 • Potrebujem ja alebo moje dieťa kochleárny implantát?
 • Nie je moje dieťa príliš malé na implantáciu?
 • Mám 75 rokov, som už príliš starý na kochleárny implantát?
 • Mám ťažkú poruchu sluchu oboch uší, potrebujem jeden alebo dva implantáty?
 • Ako dostanem kochleárny implantát?
 • Na čo sú testy ak potrebujem ja alebo moje dieťa kochleárny implantát?
 • Čo je to audiogram?
 • Je operácia bezpečná?
 • Ako dlho trvá operácia?
 • Ovplyvní môj implantát detektor kovov?
 • Bude moje dieťa schopné viesť aktívny život a zúčastňovať sa športov s kochleárnym implantátom?
 • CKeď mám implantát môžem podstúpiť röntgen, CT a MRI?
 • Môžem používať mobil s rečovým procesorom?
 • Môžem s rečovým procesorom využívať FM systém?
 • Viem sa napojiť telecievkou na môj rečový procesor?
 • Používam kochleárny implantát od inej firmy, môžem mať na druhom uchu implantát od firmy MED-EL?

© 2020 MED-EL