Je to váš okamih.

Electric Acoustic Stimulation
Sluchový implantačný systém SYNCHRONY EAS

Ako EAS funguje?

Počujete niektoré zvuky ľahšie ako iné? Počujete mužské hlasy, ale na to, aby ste počuli ženské hlasy, musíte vynaložiť určité úsilie? Máte pocit, že vaše načúvacie pomôcky nie sú jednoducho dosť dobré?

Ak to znie povedome, možno ste prišli o schopnosť počuť vysokofrekvenčné zvuky. Keď nepočujete vysokofrekvenčné zvuky, môžete mať ten typ straty sluchu, ktorý je známy ako čiastočná hluchota. Čiastočná hluchota je bežná u detí aj dospelých.

EAS predstavuje kombináciu dvoch technológií: kochleárneho implantátu pre vysoké frekvencie a akustického zosilnenia pre nízke frekvencie. Spoločne pokrývajú celú škálu sluchu detí i dospelých.

Pozrite si, ako funguje sluchový implantát EAS

Počujte celý svet
Obnovuje vysokofrekvenčný zvukový vnem

Obnovuje potenciál vášho sluchu

EAS vám pomôže opäť získať schopnosť počuť v rámci nízkych, rovnako ako vysokých frekvencií zvuku. Tu je príklad audiogramu, ktorý ukazuje, ako sa môže váš sluch zlepšiť pomocou prístroja EAS.

Červená čiara ukazuje, ako môže akustické zosilnenie zlepšiť váš zbytkový sluch v nízkych frekvenciách, a modrá ukazuje významné zlepšenie vysokofrekvenčného počutia ktoré poskytuje elektrická stimulácia.

Tieto technológie sa spoja a dokážu vám pomôcť v tom, aby ste počuli všetky zvuky reči.

Počujte lepšie pomocou prístroja EAS

Prechod od načúvacích pomôcok k implantátom EAS ukázal svoje výhody. Päť nezávislých štúdií ukazuje významné zlepšenie sluchu detí a dospelých postihnutých čiastočnou hluchotou po prechode od načúvacích pomôcok k implantátom EAS.

Graf znázorňuje výsledky pooperačných testov hodnotenia reči pozostávajúcej z jednoslabičných slov. Používatelia systému EAS dosiahli v priemere o 50 percentuálnych bodov vyššie hodnotenie v oblasti porozumenia reči a kvality zvuku v porovnaní s ich predoperačným používaním načúvacích pomôcok.

SONNET EAS

Záušný rečový procesor

SONNET EAS je rečový procesor so systémom elektricko-akustickej stimulácie (Electric Acoustic Stimulation – EAS) tretej generácie od firmy MED-EL, ktorá je priekopníkom v oblasti kombinovanej elektricko-akustickej stimulácie. SONNET EAS je spojením rečového procesora SONNET s akustickou jednotkou a prispôsobeným ušným modulom a má za cieľ zabezpečiť špeciálnu akustickú stimuláciu v nízkych frekvenciách a elektrickú stimuláciu vo vysokých frekvenciách. SONNET EAS je vďaka 48 dB akustickému zosilneniu v rámci nízkych frekvencií ideálnym riešením pre potreby záujemcov s čiastočnou hluchotou.

Prístroj SONNET EAS disponuje vďaka technológii duálneho mikrofónu funkciou Automatic Sound Management 2.0, ktorá umožňuje hands-free ovládanie a počúvanie bez námahy, nech už ste kdekoľvek. Vode odolný a ľahký procesor SONNET EAS je určený na to, aby vám poskytol pohodlie a bezpečie počas celého dňa.

Viac o prístroji SONNET EAS Pozrite sa na video

Kochleárny implantát SYNCHRONY
Bezpečné prostredie magnetickej rezonancie (MRI) pri hodnote 3,0 Tesla – bez odstránenia magnetu

S implantátom SYNCHRONY* budete pokojní s vedomím, že ste sa rozhodli pre jediný implantát, ktorý poskytuje výnimočný výkon sluchu, vynikajúcu spoľahlivosť a bezkonkurenčnú bezpečnosť v prostredí MRI.

Prístroj SYNCHRONY je vďaka mäkkým, ohybným elektródam, ktoré pomáhajú zachovať váš zvyškový prirodzený sluch, ideálnou voľbou v rámci riešenia EAS.

Hraj Video Viac o jedinečnom dizajne elektród od firmy MED-EL
Cochlear Implant
1
4
2
3

1. Bezkonkurenčná bezpečnosť v prostredí MRI

Samostatne sa vyrovnávajúci magnet implantátu poskytuje bezkonkurenčný komfort, bezpečnosť a pokoj počas snímania pomocou MRI.

2. Najmenší titánový implantát

Najmenší a najľahší dostupný titánový kochleárny implantát – vďaka tomu je ideálnou voľbou dokonca aj pre najmladších kandidátov.

3. Preukázaná stabilita

Malé titánové upevňovacie kolíky zabezpečujú implantát na mieste, a zároveň zaisťujú stabilitu z hľadiska dlhodobej bezpečnosti a spoľahlivosti.

4. Flexibilné elektródy

MED-EL ponúka najširší výber mäkkých, pružných elektród, aby sa zabezpečila možnosť výberu optimálneho riešenia pre každého kandidáta.

Ako získať SYNCHRONY EAS

Urobte ďalší krok

Sluchový implantačný systém SYNCHRONY EAS je špeciálne určený pre osoby postihnuté čiastočnou hluchotou. Čiastočná hluchota je strata sluchu v rámci mierne až stredne nízkych frekvencií v kombinácii s hlbokou stratou sluchu vo vysokých frekvenciách.

Hodnotenie

Kandidáti na získanie sluchového implantačného systému EAS podstupujú audiologické testy a lekárske vyšetrenia s cieľom určiť, či je riešenie EAS pre nich tá správna liečba. Pri audiologických testoch sa posudzuje stupeň straty sluchu v nízkych aj vysokých frekvenciách.

Implantácia

Kochleárny implantát SYNCHRONY, ktorý predstavuje vnútornú časť systému SYNCHRONY EAS, sa implantuje pod kožu za uchom. Operácia je rutinný postup pre skúsených lekárov so špecializáciou ORL a zvyčajne trvá jednu až tri hodiny. Váš lekár vám poradí, pokiaľ ide o akékoľvek podrobnosti týkajúce sa operácie.

Aktivácia EAS

Medzi druhým a šiestym týždňom po operácii sa aktivuje funkcia elektrickej stimulácie a akustického zosilnenia, ktorými disponuje sluchový implantačný systém EAS. Počiatočné obdobie adaptácie na kombinovanú stimuláciu je bežné a je potrebné ho očakávať.Použite náš vyhľadávač na vyhľadanie najbližšieho strediska pre kochleárne implantáty.

Nájdite kliniku

Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na miestneho zástupcu firmy MED-EL.

Kontaktujte zástupcu firmy MED-EL

© 2019 MED-EL

Používame súbory cookies prvých a tretích strán, ktoré nám umožňujú vylepšovať navigáciu na webovom sídle, analyzovať jeho používanie a napomáhať nášmu marketingovému úsiliu. Kliknutím na „Prijať“ vyjadríte súhlas s používaním súborov cookies a táto správa sa už nebude zobrazovať. Zoznam a opis súborov cookie nájdete v našich zásadách ochrany súkromia.