CCC

Complete Cochlear Coverage
Kompletné pokrytie kochley
Pre komplexné zvukové spektrum

 

My v spoločnosti MED-EL veríme, že poskytujeme ľuďom tie najlepšie skúsenosti v oblasti sluchu. Kompletné pokrytie kochley umožňuje našim kochleárnym implantátom stimuláciu kochley po celej dĺžke, a tým zabezpečuje intenzívnejšiu a prirodzenejšiu kvalitu zvuku.  

Kochlea je malá, špirálovitá štruktúra, ktorá mení mechanické vibrácie na nervové impulzy. Využíva na to tisícky špecializovaných nervových buniek, ktoré reagujú na zvukové vibrácie. Tieto nervové impulzy sú potom cez sluchový nerv vysielané do mozgu, kde sú vnímané ako schopnosť počuť. 

Nervové bunky sa nachádzajú po celej dĺžke kochley a na rôznych miestach budú reagovať na rôzne zvuky. Tento jav sa označuje ako tonotopicita. Za normálnych okolností hlboké zvuky stimulujú nervové vlákna v apexe, teda hornej časti kochley, kým vysoké tóny stimulujú nervové vlákna v jej spodnej časti. 

Zvuk rôznej výšky je vnímaný v rôznych častiach kochley

Čo znamená kompletné pokrytie kochley (CCC)?

Kompletné pokrytie kochley znamená stimuláciu maximálneho rozsahu nervových vláken v kochley. To možno dosiahnuť využitím dlhého flexibilného zväzku elektród, ktorý pokrýva kochleu od apikálnej po bazálnu časť. Krátky zväzok elektród dokáže stimulovať iba obmedzenú oblasť kochley, ktorá nezasahuje nervové vlákna v apexe. Jedinečne dlhé a flexibilné zväzky elektród spoločnosti MED−EL stimulujú dostupné nervové vlákna v plnom rozsahu. Tento úplný rozsah stimulácie je pre vnímanie komplexného zvukového spektra rozhodujúci.

Triformance
Spolupráca v technológii

Systém Triformance zabezpečuje ten najlepší sluch pre používateľov kochleárnych implantátov prostredníctvom jedinečných výhod technológií zachovávania štruktúr, kompletného pokrytia kochley a technológie FineHearing. Spomínané technológie pôsobia pri zabezpečovaní kvalitného sluchu vo vzájomnej spolupráci.

Kompletné pokrytie kochley ako súčasť technológie Triformance umožňuje používateľom dosiahnuť maximálnu schopnosť počuť komplexné spektrum zvukov.

FineHearing™
For A Richer Hearing Experience
Pre lepšiu schopnosť počuť

FineHearing predstavuje jedinú kombináciu technológií kódovania zvuku, ktorá zabezpečuje možnosť počuť až 250 jedinečných výšok zvuku a kvalitnú štruktúru zvuku pre prirodzenejšiu schopnosť počuť.

Viac

Structure Preservation
Ensuring a Hearing Future®
Zabezpečenie schopnosti počuť do budúcnosti

Zachovávanie štruktúr zamerané na jemné štruktúry kochley optimalizuje výhodu kochleárneho implantátu v súčasnosti i budúcnosti. Pri zachovávaní jemných nervových štruktúr sa osvedčili jemné, flexibilné elektródy navrhnuté na umiestnenie na laterálnu stenu, ktoré zabezpečujú schopnosť počuť do budúcnosti.

Viac

Complete Cochlear Coverage
The Full Spectrum of Sound
Komplexné zvukové spektrum

Kompletné pokrytie kochley zabezpečuje komplexné zvukové spektrum pre prirodzenejšiu schopnosť počuť. Kompletné pokrytie kochley možno dosiahnuť jedine dlhým zväzkom elektród, ktoré stimulujú kochleu od bazálnej po apikálnu časť.

Viac

© 2019 MED-EL

Používame súbory cookies prvých a tretích strán, ktoré nám umožňujú vylepšovať navigáciu na webovom sídle, analyzovať jeho používanie a napomáhať nášmu marketingovému úsiliu. Kliknutím na „Prijať“ vyjadríte súhlas s používaním súborov cookies a táto správa sa už nebude zobrazovať. Zoznam a opis súborov cookie nájdete v našich zásadách ochrany súkromia.