Magnetická rezonancia (MRI) a kochleárne implantáty: Fakty
Zabezpečenie pohodlia a bezpečnosti

MRI je pre zdravotníckych pracovníkov jedným z najdôležitejších diagnostických zobrazovacích nástrojov. Skenery magnetickej rezonancie (MRI) využívajú silné magnety na vytvorenie detailného obrazu vnútorností človeka. Bezpečnosť počas vyšetrení MRI je dôležitá najmä pre používateľov kochleárnych implantátov, pretože každý kochleárny implantát sa skladá z vnútorného magnetu, ktorý môže byť pri skenovaní MRI poškodený.

Kochleárny implantát SYNCHRONY využíva revolučný magnet, ktorý sa sám vyrovnáva a zaručuje najvyšší stupeň bezpečnosti a pohodlia pri vyšetrení MRI v porovnaní s ktorýmkoľvek iným kochleárnym implantátom. SYNCHRONY je jediný kochleárny implantát, ktorý umožňuje vyšetrenia MRI pri vysokom rozlíšení 3,0 Tesla bez nutnosti podstúpiť chirurgické odstránenie magnetu. So SYNCHRONY budete s pokojom v duši pripravení na všetko, čo vám život prinesie.

Dr. Harold Pillsbury, lekár

Ak idete na vyšetrenie MRI a máte možnosť výberu, zlatým pravidlom je 3,0 Tesla.

Dr. Harold Pillsbury, lekár

Predseda, Oddelenie otolaryngológie/Chirurgie hlavy a krku UNC
Chapel Hill, Severná Karolína, USA

Žiadna operácia.
Žiadne nepohodlie.
Žiadny výpadok sluchu.

Vyšetrenie MRI pri 3,0 Tesla bez operácie
Bezpečné, jednoduché, bez operácie. SYNCHRONY je jediný kochleárny implantát, ktorý je schválený pre vyšetrenia MRI pri vysokom rozlíšení 3,0 Tesla bez odstránenia magnetu. To znamená, že pred a po vyšetrení MRI nebudete musieť podstúpiť chirurgický zákrok na odstránenie a výmenu magnetu.

Žiadne nepohodlie
Uvoľnite sa - žiadny stres. SYNCHRONY má magnet, ktorý sám vyrovnáva svoju polohu, takže počas vyšetrenia MRI nie je prítomné žiadne „ťahanie“ magnetu. Tým je zaistené vynikajúce pohodlie aj počas vyšetrenia s najvyšším rozlíšením 3,0 Tesla.

Sluch bez prestávky
Prečo by ste mali čakať? Budete schopní počuť hneď po vyšetrení MRI. Bez chirurgického zákroku nemusíte čakať na zahojenie, nebudete mať žiadny výpadok sluchu a budete môcť používať váš audio procesor bezprostredne pred a po vyšetrení MRI.

MED-EL Advanced
Bionics
Cochlear
Vyšetrenie MRI pri 3,0 Tesla bez chirurgického zákroku
Bez nepohodlia
Sluch bez
prestávky

Vyšetrenie pomocou MRI s implantátom SYNCHRONY
Okamžitý prístup k MRI - Okamžitý návrat sluchu

S implantátom SYNCHRONY môžete kedykoľvek podstúpiť vyšetrenie magnetickou rezonanciou s vysokým rozlíšením 3,0 T ktorejkoľvek časti vášho tela. Ide o rutinný zákrok, takže budete môcť opäť používať váš audio procesor ihneď po vyšetrení pomocou magnetickej rezonancie.

Vyšetrenie pomocou MRI s implantátmi od iných výrobcov

S kochleárnymi implantátmi od iných výrobcov je vyšetrenie magnetickou rezonanciou s rozlíšením 3,0 T oveľa komplikovanejšie.

Naplánovanie chirurgických zákrokov Chirurgické odstránenie magnetu Vyšetrenie pomocou MRI Chirurgické vloženie magnetu Výpadok sluchu Návrat k používaniu procesora Naplánovanie vyšetrenia MRI

  • Je možné, že budete musieť podstúpiť vyšetrenie röntgenom, aby sa najprv zistilo, aký máte typ magnetu kochleárneho implantátu.
  • Ďalším krokom je podstúpenie chirurgického zákroku na odstránenie magnetu kochleárneho implantátu. Audio procesor po operácii nebudete môcť používať.
  • Potom budete musieť ísť na vyšetrenie magnetickou rezonanciou.
  • Po vyšetrení MRI budete musieť podstúpiť ďalšiu operáciu na opätovné vloženie magnetu.
  • Audio procesor budete môcť používať, až keď sa vám zahoja rany po chirurgickom vložení magnetu.

MED-EL: Vyrobený pre MRI 

V nedávnej štúdii, ktorá posudzovala MRI a kochleárne implantáty, boli používatelia MED-EL jedinou skupinou používateľov kochleárnych implantátov, ktorí mohli absolvovať vyšetrenia pomocou magnetickej rezonancie bez bolesti, nepohodlia alebo komplikácií.1

Každý používateľ MED-EL v štúdii prešiel jedným alebo viacerými vyšetreniami pomocou MRI bez akýchkoľvek problémov. Títo používatelia mali staršie generácie implantátov MED-EL.

U mnohých pacientov, používajúcich iné značky, boli zaznamenané bolesť, nepohodlie alebo komplikácie; vyskytli sa problémy ako bolesť v mieste implantátu, nutnosť prerušenia vyšetrenia MRI, či dokonca dislokácia magnetu implantátu.

V štúdii Kim et al. (2015) boli zistené nasledujúce komplikácie počas vyšetrenia pomocou MRI pri 1,5 Tesla:
- Advanced Bionics: 2 z 5 používateľov (9 celotelových vyšetrení MRI)
- Cochlear: 5 z 9 používateľov (12 celotelových vyšetrení MRI)
- MED-EL: 0 z 3 používateľov (8 celotelových vyšetrení)

Komplikácie pri vyšetrení MRI
Používatelia kochleárnych implantátov v rámci štúdie Kim et al. (2015)1,2

Štúdia MRI
Revolučný magnet v SYNCHRONY dosahuje spomedzi všetkých kochleárnych implantátov najvyšší stupeň bezpečnosti v prostredí MRI.

Revolučná konštrukcia magnetu
SYNCHRONY

Magnet v SYNCHRONY sa môže voľne otáčať a vyrovnávať svoju polohu vnútri puzdra, takže naňho nemá nepriaznivý vplyv magnetické pole vytvorené pri snímaní pomocou magnetickej rezonancie.

Na implantát nepôsobí žiadna rotačná či ťahová sila, takže pri vyšetrení pomocou MRI je zaistené optimálne pohodlie a bezpečie.

Kochleárny implantát SYNCHRONY

Bezpečnostné pokyny pre vyšetrenie MRI pre profesionálov: Dôležité informácie týkajúce sa vyšetrenia pomocou magnetickej rezonancie (MRI)

*Používatelia kochleárneho implantátu SYNCHRONY môžu byť bezpečne vyšetrení pomocou MRI pri 0,2, 1,0, 1,5 a 3,0 Tesla a pri dodržaní podmienok, uvedených v návode na použitie.

  1. Kim, B.G., Kim, J.W., Park, J.J., Kim, S.H., Kim, H.N., & Choi, J.Y. (2015). Adverse events and discomfort during magnetic resonance imaging in cochlear implant recipients. (Nežiaduce účinky a nepríjemné pocity v priebehu snímania magnetickou rezonanciou u používateľov kochleárneho implantátu.) JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 141(1), 45–52. doi: 10.1001/jamaoto.2014.2926. http://archotol.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1936465

  2. Tieto údaje predstavujú percentuálny podiel používateľov v štúdii, ktorí zaznamenali nepohodlie, bolesti alebo iné komplikácie v priebehu vyšetrenia MRI so silou magnetu 1,5 Tesla (z údajov boli vylúčené dve vyšetrenia pomocou MRI so silou 3,0 Tesla). Kim et al. (2015) je retrospektívna štúdia, skúmajúca vyšetrenia používateľov kochleárnych implantátov pomocou MRI so silou magnetu 1,5 Tesla a 3,0 Tesla v období rokov 2003 až 2014. Štúdia zahŕňala 18 osôb; 5 používateľov malo pomôcky Advanced Bionics, 11 malo pomôcky Cochlear a 3 mali implantáty MED-EL. Používatelia Advanced Bionics absolvovali 9 celotelových vyšetrení pri 1,5 Tesla; používatelia Cochlear 12 celotelových vyšetrení pri 1,5 Tesla a 2 celotelové vyšetrenia pri 3,0 Tesla; a používatelia MED-EL absolvovali 8 celotelových vyšetrení pri 1,5 Tesla.

© 2019 MED-EL

Používame súbory cookies prvých a tretích strán, ktoré nám umožňujú vylepšovať navigáciu na webovom sídle, analyzovať jeho používanie a napomáhať nášmu marketingovému úsiliu. Kliknutím na „Prijať“ vyjadríte súhlas s používaním súborov cookies a táto správa sa už nebude zobrazovať. Zoznam a opis súborov cookie nájdete v našich zásadách ochrany súkromia.