Cesta za úspechom

Vyťažte maximum z kochleárneho implantátu Vášho dieťaťa

Kochleárny implantát je technické zariadenie, ktoré prináša zvukové informácie Vášmu dieťaťu. Úspech tohoto prístroja závisí od mnohých faktorov. Vek implantácie je len jeden faktor, ktorý ovplyvňuje prínos z kochleárneho implantátu. Bohaté komunikačné prostredie, vhodný rečový procesor, motivácia, rehabilitácia a reálne očakávania prispievajú k dosiahnutiu cieľa. 1 Nižšie môžete nájsť návrhy, ktoré Vám pomôžu maximálne využiť kochleárny implantát.

Musíte hovoriť s Vašim dieťaťom, ako keby normálne počulo aj vtedy, ak nerozumie všetkému, čo hovoríte. Rozprávaním na dieťa vytvoríte najlepšie prostredie na rozvoj jazyka. Výraz tváre a reč tela podporia význam Vašich slov a pomôžu dieťaťu lepšie Vás porozumieť. Štruktúrovaná sluchová terapia dopĺňa schopnosti, ktoré rozvíjate s dieťaťom doma. Pre veľmi malé deti sluchová terapia zahŕňa na začiatku cvičenia s rodičom. Dieťa sa učí zachytiť a rozpoznať zvuky v terapeutickom prostredí. Časom sa Vaše dieťa rýchlo naučí používať tieto schopnosti aj v reálnom svete.

Výskum ukazuje, že dlhšie nosenie rečového procesora počas dňa pozitívne ovplyvňuje výsledky.2 Deti s kochleárnym implantátom často získavajú jazykové a sluchové schopnosti mimovoľne, rovnako ako deti s normálnym počutím. Znamená to, že aj keď sa práve Vy alebo učiteľ nevenujete dieťaťu, učí sa samotným počúvaním a hraním. Maximálne využívanie kochleárneho implantátu vedie k jeho lepšiemu využitiu. Keď Vaše dieťa nenosí rečový procesor dlhšie obdobie, je potrebný čas, kým si mozog znovu zvykne na prichádzajúce zvuky z kochleárneho implantátu. Takto sa môže vývoj sluchu oneskoriť. Neprerušované nosenie každý deň je veľmi dôležité.

Naučiť sa jazyk je len jedným z cieľov kochleárneho implantátu. Reč Vášho dieťaťa by mala byť zrozumiteľná aj pre neznámeho človeka. K tomuto cieľu Vás priblíži vhodná rehabilitácia a dobre naprogramovaný rečový procesor, ak ho nosíte počas všetkých hodín bdelosti.

Vaše očakávania zohrávajú dôležitú rolu pri úspechu Vášho dieťaťa s KI. Skoro implantované deti väčšinou stabilne napredujú už od začiatku, hlavne s účinnou terapiou a stálou podporou. Ak neexistujú žiadne ďalšie problémy s učením, je reálne očakávať, že bude Vaše dieťa časom rozumieť hovorenej reči a vyvinie sa mu jazyk.

Väčšina používateľov KI môže používať telefón, niektorí sa učia cudzie jazyky a veľa si dokáže vychutnať hudbu. Sú to už komplikované sluchové úlohy. Vaša pomoc je dôležitá pre dieťa, aby mohlo naplno rozvinúť svoje schopnosti. Každé dieťa je iné. Úspech závisí od mnohých faktorov, ktoré sa nedajú pred implantáciou predvídať. Očakávania musia byť reálne. Váš audiológ a rečový špecialista Vám budú vedieť poradiť, čo je vhodné očakávať v jednotlivých fázach, ktorými bude Vaše dieťa prechádzať.

MED-EL podporuje rodičov a deti trpiace poruchami sluchu rôznymi materiálmi a informáciami. Tieto materiály sú špeciálne navrhnuté pre potreby detí rôznych vekových skupín. Veľa materiálov nájde využitie u detí s načúvacími aparátmi.

Sprievodca pre rodičov

Viac

© 2019 MED-EL

Používame súbory cookies prvých a tretích strán, ktoré nám umožňujú vylepšovať navigáciu na webovom sídle, analyzovať jeho používanie a napomáhať nášmu marketingovému úsiliu. Kliknutím na „Prijať“ vyjadríte súhlas s používaním súborov cookies a táto správa sa už nebude zobrazovať. Zoznam a opis súborov cookie nájdete v našich zásadách ochrany súkromia.