Bilaterálna kochleárna implantácia

Bilaterálna kochleárna implantácia je implantácia na oboch stranách, pacient počuje s dvomi kochleárnymi implantátmi. Výhody sluchových implantátov pre rozvoj detí s poruchou sluchu sú demonštrované v početných štúdiách.1,2,3 Dozvedáme sa v nich, že niektoré deti dosahujú jedinečné schopnosti s bilaterálnou kochleárnou implantáciou, ako je lokalizácia zvuku. Toto im pomáha získať sluchové schopnosti počas kritického obdobia rozvoja jazyka.
 

Veľa rodičov uvádza, že po zavedení druhého implantátu sa ich dieťa lepšie sústredí v škole. Iní si všimli, že deti lepšie určia, odkiaľ prišiel zvuk. Klinické štúdie skúmajú výsledky týchto záverov. Zistilo sa, že deti s druhým implantátom majú lepšie komunikačné schopnosti. Lepšie rozumejú hovorenému slovu a majú značne lepší výkon pri počúvaní v rušnom prostredí.4 Bilaterálne implantované deti ukázali lepšie výsledky v situáciách náročných na počutie.5

Viac o bilaterálnej kochleárnej implantácii sa dozviete na tejto stránke. Firma MED-EL vytvorila brožúru, kde sú zhrnuté výhody bilaterálnej kochleárnej implantácie.

  1. Sharma, A., Dorman, M. F., Kral, A. (2005). The influence of a sensitivity period on central auditory development in children with unilateral and bilateral cochlear implants. Hearing Research, 203, 134-143.
  2. Sharma, A., Gilley, P., Martin, K., Roland, P., Bauer, P., Dorman, M. (2007). Simultaneous versus sequential bilateral implantation in young children: Effects on central auditory system development and plasticity. Audiological Medicine, 5(4), 218-223.
  3. Sharma, A., and Dorman, M. (2006). Central Auditory Development in Children with Cochlear Implants: Clinical Implications. Advances in Otorhinolaryngology. Vol 64. Basel: Karger pp 66-88.
  4. Kühn-Inacker, H., Shehata-Dieler, W., Müller, J., Helms, J. (2004). Bilateral cochlear implants: a way to optimize auditory perception abilities in deaf children? International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 68, 1257-1266.
  5. Litovsky, R., Johnstone, P., Godar, S., Agrawal, S., Parkinson, A., Peters, R., Lake, J. (2006). Bilateral cochlear implants in children: Localisation acuity measured with minimum audible angle. Ear and Hearing, 27, 43-59.

© 2019 MED-EL

Používame súbory cookies prvých a tretích strán, ktoré nám umožňujú vylepšovať navigáciu na webovom sídle, analyzovať jeho používanie a napomáhať nášmu marketingovému úsiliu. Kliknutím na „Prijať“ vyjadríte súhlas s používaním súborov cookies a táto správa sa už nebude zobrazovať. Zoznam a opis súborov cookie nájdete v našich zásadách ochrany súkromia.