Výhody skorej implantácie

Kochleárny implantát môže byť prínosný pre Vaše dieťa bez rozdielu veku. Avšak pre deti, ktoré ohluchli predtým, než sa naučili hovoriť, je pravdepodobnejšie, že bude implantácia prínosnejšia, ak sa podrobia operácii v nižšom veku.1 Zvukové informácie potom dostávajú deti v čase, keď je ich mozog najviac pripravený na učenie sa jazyka. V mnohých prípadoch sa deťom postihnutým hluchotou pri skorej implantácii vyvíja jazyk a reč podobne, ako ich počujúcim kamarátom. Hovorená reč sa vyvinie skoro prirodzene.2,3

Podobné pravidlo platí aj pre deti, ktoré počuli a sluch stratili až neskôr. Čím je čas hluchoty kratší, tým vyšší prínos bude mať kochleárny implantát.

Dnes sa deti implantujú už v prvom roku života. Má to na svedomí aj vylepšenie chirurgických procedúr.4 Výskumy dokazujú, že lepšie výsledky dosahujú deti implantované vo veľmi nízkom veku.5,6
  1. Valencia D M et al. Cochlear implantation in infants less than 12 months of age. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2008 Jun; 72(6):767-73.
  2. Moeller M et al. Vocalizations of infants with hearing loss compared with infants with normal hearing: Part I – phonetic development. Ear Hear. 28(5), 2007 Sep:605-627.
  3. Moeller M et al. Vocalizations of infants with hearing loss compared with infants with normal hearing: Part II – transition to words. Ear Hear. 28(5), 2007 Sep:628‑642.
  4. Johr M et al. Ear surgery in infants under one year of age: its risks and implications for cochlear implant surgery. Otol Neurotol. 29(3), 2008 Apr:310‑313.
  5. Anderson I et al. Cochlear implantation in children under the age of two – what do the outcomes show us? Int J of Pediatr Otorhinolaryngol. 68:425-431, 2004.
  6. Schweizer M, Brachmaier J et al. Longitudinal assessment of early implanted children: first results. Presented at NHS 2006. Como, Italy.

Sprievodca pre rodičov

Viac

© 2019 MED-EL

Používame súbory cookies prvých a tretích strán, ktoré nám umožňujú vylepšovať navigáciu na webovom sídle, analyzovať jeho používanie a napomáhať nášmu marketingovému úsiliu. Kliknutím na „Prijať“ vyjadríte súhlas s používaním súborov cookies a táto správa sa už nebude zobrazovať. Zoznam a opis súborov cookie nájdete v našich zásadách ochrany súkromia.