Kandidát re kochleárny implantát

Kochleárny implantát dovolí používateľom prijímať zvukovú informáciu elektrickou stimuláciou nervových zakončení v kochlei. Kochleárno-implantačný systém MAESTRO je vysokovýkonné zariadenie pre ľudí s vážnou až veľmi vážnou poruchou sluchu. Väčšina používateľov si vychutná hudbu alebo sa úspešne zapája do konverzácií aj v situáciách , ktoré sú náročné na počutie.
 

Pre koho je prínosný
Kochleárno-implantačný systém (KI)?

MED−EL kochleárne implantáty vrátane KI systému MAESRO sa úspešne implantujú vo viac ako 90 krajinách po celom svete prelingválne aj postlingválne hluchým deťom aj dospelým. Nie je dopredu možné presne predpovedať prínos pre používateľa KI, dá sa však orientovať podľa týchto bodov:

  • Implantácia v nízkom veku je vysoko odporúčaná. Počutie je dôležité pri rozvoji jazyka a výskum ukazuje, že lepšie výsledky dosahujú deti implantované v nízkom veku
  • Staršie deti a dospelí s rozvinutou rečou väčšinou dosahujú s kochleárnym implantátom lepšie výsledky
  • Dlhý čas ťažkej poruchy sluchu môže znížiť prínos kochleárneho implantátu

 

Kochleárny implantát je určný pre:

  • deti s ťažkou až veľmi ťažkou senzoroneurálnou poruchou sluchu oboch uší. Vek pri implantácii je už od pár mesiacov v závislosti na individuálnych okolnostiach a miestnych zvykoch
  • dospelých s ťažkou až veľmi ťažkou senzoroneurálnou poruchou sluchu oboch uší
  • ľudí, ktorí majú malý alebo žiadny osoh z načúvacích pomôcok
  • ľudí s prístupom k vzdelávacím a rehabilitačným programom
     

kochleárno-implantačný systém pre riešenie porúch sluchu

 

kochleárno-implantačný systém MAESTROTM, pre ťažké až veľmi ťažké senzoroneurálne poruchy sluchu

© 2019 MED-EL

Používame súbory cookies prvých a tretích strán, ktoré nám umožňujú vylepšovať navigáciu na webovom sídle, analyzovať jeho používanie a napomáhať nášmu marketingovému úsiliu. Kliknutím na „Prijať“ vyjadríte súhlas s používaním súborov cookies a táto správa sa už nebude zobrazovať. Zoznam a opis súborov cookie nájdete v našich zásadách ochrany súkromia.