Ako funguje
automatické riadenie zvuku

Plynulý prechod medzi zvukovými kulisami
bez zmeny nastavenia

Deň môžete stráviť v pokojnom parku, alebo v hlučnej reštaurácii, v koncertnej sále alebo na tichej pláži. Jedinečné technológie sú navrhnuté tak, aby podávali skvelý výkon v skutočnom živote – automaticky.

Iné procesory potrebujú, aby používateľ vykonával časté zmeny programov alebo nastavení pre optimálne počutie. Popredné spracovanie s automatickým ovládaním hlasitosti odhalí za chodu počúvaciu situáciu a automaticky sa prispôsobí, takže Vy už nemusíte nič robiť.

Ako funguje automatické riadenie zvuku
Pre efektívne spracovanie zvuku kochleárnym implantátom je dôležité, aby sa veľký rozsah dynamického vstupu (120dB) bežný pre normálne počutie zmenšil na rozsah akceptovateľný pre elektrickú stimuláciu (45dB). Automatické riadenie zvuku zvláda tento cieľ. Jedinečná stratégia pozostáva z dvoch častí: automatická kontrola zosilnenia (Automatic Gain Control - AGC) sa stará o široký rozsah dynamického vstupu (Input Dynamic Range - IDR) a automatické ovládanie hlasitosti.

Rozsah dynamického vstupu (IDR - Input Dynamic Range)je jednou z najdôležitejších technológií rečového procesora. Štúdie dokazujú, že len dostatočne široký IDR umožňuje dostačujúce porozumenie reči v hluku.1,2 Všetky procesory na záušných zariadeniach (behind-the-ear BTE) od firmy MED-EL majú rozsah dynamického vstupu 75 dB. Preto sa spracujú všetky signály od 25 dB do 100 dB SPL. Toto má na svedomí detailné spracovanie širokej škály zvukov.

Automatické ovládanie hlasitosti spracováva široký rozsah pôvodnej hlasitosti bežnej v každodennom živote vrátane tichej a hlasnej reči. Automatické ovládanie hlasitosti zaisťuje, že vnímanie reči v rušnom prostredí je do značnej miery imúnne voči zmenám hlasitosti. Používatelia rečových procesorov od firmy MED-EL rozumejú tichému a aj hlasnému prejavu rovnako dobre ako normálnej reči. Reč s premenlivou hlasitosťou je rovnako zrozumiteľná ako reč so stálou hlasitosťou. 3

Kliknite na fotografiu a spustite animáciu.

Rečové procesory od firmy MED-EL majú aj duálnu slučku s automatickou kontrolou zosilnenia4 Táto technológia zaručuje, že používateľ počuje veľmi silný zvuk ako je lietadlo alebo veľmi slabý zvuk ako je šepkanie na príjemnej úrovni hlasitosti. Duálna slučka zaisťuje, že náhle zvýšenie hlasitosti nevyústi v nepríjemný zážitok. Podobne duálna slučka zabráni, aby zvuky nasledujúce po úvodnom hlasnom signáli, neboli príliš slabé. Preto zvuky, ktoré používatelia počujú, vedú vždy k maximálnemu porozumeniu reči a k zachovaniu jemných rozdielov v hlasitosti jednotlivých zvukov.

Iné procesory potrebujú, aby používateľ vykonával časté zmeny programov alebo nastavení pre optimálne počutie. Popredné spracovanie s automatickým ovládaním hlasitosti odhalí za chodu počúvaciu situáciu a automaticky sa prispôsobí. Toto je dôležité pre malé deti, ktoré ešte nemusia byť schopné rozpoznať zmeny v okolí. Rodičia nemusia robiť časté zmeny nastavení na procesore dieťaťa, aby dosiahli najlepší prínos.

Automatické riadenie zvuku zahŕňa široký rozsah dynamického vstupu a automatické ovládanie hlasitosti. Používateľ si vychutná optimálne počutie na letisku, v koncertnej sále, na pracovnom stretnutí, v reštaurácii alebo doma.

  1. Spahr, Dorman, Loiselle (2007): Per formance of Patients Using Different Cochlear Implant Systems: Effects of Input Dynamic Range
  2. Haumann et. al., 8th International Conference of the Eurepean Society of Paediatric Otorhinolaryngology, Budapest, 8-11 June 2008: Influence of the Front End Processing on Speech Perception with Cochlear Implants of Various Manufacturers
  3. Nopp P et al, Performance with the OPUS 2 processor in a roving-level speech test, Presented at the 9th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Warsaw, 2009
  4. Stöbich, Zierhofer, Hochmair (1999): Influence of Automatic Gain Control Parameter Settings on Speech Understanding of Cochlear Implant Users Employing the Continuous Interleaved Sampling Strategy

© 2020 MED-EL