Videofilmer med cochleaimplantat

Videofilmer med cochleaimplantat, inklusive informativa animeringar samt produktfilmer och uttalanden om cochleaimplantat och hörselimplantat

Utbildningsvideor
Övervinna hörselförlust, lösningar med hörselimplantat

Hur hörseln fungerar

Video som hjälper till att förstå hörselförlust och hörselnedsättning genom att förklara hur hörseln fungerar.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Konduktiv hörselnedsättning

Konduktiv hörselnedsättning är ett problem i den yttre delen av mellanörat som hindrar ljud från att nå innerörat.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Sensorineural hörselnedsättning

Sensorineural hörselnedsättning inträffar i cochlean när hårceller saknas eller är skadade.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Blandad hörselnedsättning

Blandad hörselnedsättning är en kombination av sensorineural och konduktiv hörselnedsättning från problem i ytter-, mellan- och innerörat.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

MAESTRO
Cochleaimplantatsystem

MAESTRO™
Cochleaimplantatsystem

Videon förklarar MED-EL:s cochleaimplantatsystem Cochleaimplantat för personer med hörselförlust och hörselnedsättning.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Priya
CI-användare (Indien)

TAMIL

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Varinder
CI-användare (Indien)

HINDI

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Sambhav
CI-användare (Indien)

HINDI

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Ethan
CI-användare (Kanada)

Ethan föddes döv och fick MED-EL cochleaimplantat. Nu använder han verbal kommunikation för kontakt med andra barn och han hör sina föräldrar.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Don
CI-användare (Kanada)

RONDO betyder bekvämlighet och komfort på en helt ny nivå för Don. RONDO är så liten och lätt att han glömmer att han använder den.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Kathy
CI-användare (Kanada)

RONDO cochleaimplantat med en enda processor har förbättrat Kathys liv, speciellt på arbetet.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Falisha
CI-användare (Indonesien)

Falishas utmärkta hörsel gör det möjligt för henne att prestera i skolan och kommunicera bekvämt på många olika språk.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Vasanthi
CI-användare (Malaysia)

Att vara social är viktigt då du lagar mat till dina vänner och din familj. Vasanthi är delaktig i konversationen.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Manot
CI-användare (Thailand)

Att vara aktiv i sitt samhälle är viktigt för Manot. Cochleaimplantat hjälper honom att kunna uppskatta sina hobbies och sin frus sällskap.

THAI

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Pater Hans
CI-användare (Österrike)

Fader Hans är förenad med en värld av ljud och med sin församling.

TYSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Duncan
CI-användare (Storbritannien)

Duncan från Manchester använder bilaterala cochleaimplantat och beskriver här hörselförlust och hur hans liv har förbättrats med cochleaimplantaten.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Hanna
CI-användare (Storbritannien)

Musik är viktigt för Hanna. Hon spelar kornett och är aktiv i en ungdomsorkester.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Elisabeth
CI-användare (Tyskland)

Elisabeth är tacksam för den förbättrade livskvalitet som hon har fått med sitt nya cochleaimplantat.

TYSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Laurie
CI-användare (Storbritannien)

Laurie är i 70-årsåldern och har levt med hörselförlust under 50 år. Via cochleaimplantaten kan hon nu höra igen.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Sean
CI-användare (Australien)

För Sean var inte längre hörselhjälp en lösning. I den liten gruvstaden, har ett cochleaimplantat förändrat hans liv.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Cayden
CI-användare (Australien)

Caydens föräldrar efterforskade om CI mycket noggrant. Idag kan Cayden höra sin mammas röst då de leker.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Isla
CI-användare (Australien)

Isla, en ung CI-användare som kommer från en familj där musik är väldigt viktigt, älskar att sjunga och dansa när hennes pappa spelar gitarr.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Michele
CI-användare (Australien)

Michele förlorade plötsligt sin hörsel. Med styrka, positivt tänkande och sitt CI, har hon återgått till arbetet och hennes familjeliv är återigen normalt.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Laurita
CI-användare (Colombia)

Hennes föräldrar och far- och morföräldrar ger henne det stöd hon behöver för att växa upp och lyssna och lära sig tack vare sina cochleaimplantat.

SPANSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Kadu
CI-användare (Brasilien)

Kadu har passion för livet. Han älskar att sjunga, dansa, leka och lära sig tillsammans med sina kamrater. Hans mamma förklarar om hur de bestämde sig för ett cochleaimplantat: ett livsförändrande beslut.

PORTUGISISKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Olivia
CI-användare (Argentina)

Musik är Olivias följeslagare när hon målar. Med hörseln tillbaka, ger musiken henne inspiration och CI har förbättrat kommunikationen med hennes man avsevärt.

SPANSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Donn
CI-användare (USA)

En morgon, vaknade Donn upp och kunde inte höra längre. Med hjälp av sina cochleaimplantat kan Donn nu höra de speciella ljud han en gång trodde för alltid var förlorade.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Kaho
CI-användare (Japan)

Fem år efter att hon fick sitt första cochleaimplantat, slutar nu Kaho förskolan tillsammans med sina hörande kamrater.

JAPANSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Joshua
CI-användare (Kanada)

Josh lär sig att höra värden runtomkring sig med sina cochleaimplantat. Hans föräldrar finns där för att vägleda honom, erbjuda stöd, förklara och på kreativa sätt göra lärandet att höra roligt.

JAPANSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Mr. Mizumoto
CI-användare (Japan)

Mizumoto San njuter av sin familjs sällskap och kan återigen ha långa konversationer med sin äldsta vän.

JAPANSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Jean
CI-användare (USA)

Under sitt besök på MED-EL:s huvudkontor, kunde Jean uttrycka sin tacksamhet för den teknik som har återställt hennes hörsel.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Leanne
CI-användare (Australien)

Leanne och hennes dotter har en stark relation. Nu är deras tid tillsammans än mer speciell, tack vare förbättrad kommunikation.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Sahib
CI-anvädnare (USA)

Sahib älskar den naturvärlden. Under allt för lång tid kämpade han med att höra och lära sig. Nu lär han sig och utforskar sina intressen till fullo tack vare sina cochleaimplantat.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

EAS
Hörselimplantatsystem

EAS™
Hörselimplantatsystem

Videon förklarar MED-EL:s hörselimplantatsystem En utmärkt behandling för hörselförlust och hörselnedsättning för barn och vuxna.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Donald
EAS-användare (Filipinerna)

Med EAS hör Donald ljud som han inte ens visste att han missade innan.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Denise
EAS-användare (Australien)

Denise kämpade med sin hörsel under många år, och valde många olika apparater. EAS har visat sig vara den bästa lösningen och nu finns det inga fler hinder för hennes karriär eller hennes relationer.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

VIBRANT SOUNDBRIDGE®
Implantatsystem för mellanörat

VIBRANT SOUNDBRIDGE®
Implantatsystem för mellanörat

Videon förklarar MED-EL:s implantatsystem för mellanörat. För hörselförlust och hörselnedsättning är systemet ett utmärkt alternativ till hörselhjälpmedel.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Daniel
användare av implantat i mellanörat (Kanada)

För Daniel har förbättrad hörsel lett till en förbättrad relation med hans barnbarn.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Rujira
användare av implantat i mellanörat (Thailand)

Vibrant Soundbridge öppnade upp dörrar för Rujira, både i skolan och bland hennes vänner.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Walter
användare av implantat i mellanörat (Tyskland)

Musik är viktig för Walter, med Vibrant Soundbridge kan han höra varje not.

TYSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

BONEBRIDGE
Implantatsystem via benkonduktion

BONEBRIDGE™
Implantatsystem via benkonduktion

Videon förklarar MED-EL:s implantatsystem via benkonduktion. BONEBRIDGE är avsedd för personer med konduktiv eller blandad hörselförlust eller ensidig dövhet.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Kelly
användare av benkonduktionsimplantat (Kanada)

Tack vare BONEBRIDGE benkonduktionsimplantat från MED-EL, har Kelly övervunnit sin hörselförlust och njuter nu av omedelbar hörsel från den absolut första aktiveringen.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Daniela
användare av benkonduktionsimplantat (Österrike)

Världens första Bonebridge-användare har nytta av systemet på sin arbetsplats såväl som i sin passion för musik.

TYSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Erwin, 12 år
användare av benkonduktionsimplantat (Österrike)

Erwin är ett av de första barnen som fick en Bonebridge. Den har hjälpt honom att utan begränsningar delta i vardagsaktiviteter med sin familj och sina vänner..

TYSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Ingående om ljudkodning
Optimerat ljudintryck för hörsel i lyssningssituationer i verkliga livet

Att förstå ljudvågor

Den här videon beskriver hur ljudvågor produceras samt hur ljudets frekvens och amplitud påverkas av molekylernas rörelser.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Det akustiska landskapet

Den här videon beskriver hur ljud består av flera olika ljudkomponenter som sträcker sig från låga till höga frekvenser.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Identifiering av ljudets ursprung

Att kunna identifiera varifrån ett ljud kommer kallas ljudlokalisering. För att identifiera varifrån ett ljud faktiskt kommer, måste ljudet höras med två öron.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Membran och finstruktur

Den här videon beskriver hur ett ljud kan delas i två delar. Att förstå båda dessa ljuddelar är mycket viktigt för att du ska kunna höra i olika lyssningssituationer.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Placera kodning i cochlean

När ljud kommer in i cochlean vibrerar specifika platser som har ansvar för olika frekvenser. Den övre regionen av cochlean överför lågfrekvent ljud medan den undre regionen överför högfrekvent ljud.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Temporär kodning i cochlean

Temporär kodning är en mekanism i cochlean där frekvensen hos de elektriska vibrationerna som levereras till hjärnan via hörselnerven matchas med inkommande ljudfrekvens.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Utveckling av ljudkodning

Den här videon beskriver hur ljudkodning fungerar och historien bakom MED-EL:s ljudkodningsstrategier. Den mest avancerade ljudkodningsstrategin kallas FineHearing.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Kommer från elektrisk akustisk stimulans

Den här videon beskriver fördelarna med MED-EL:s system för hörselimplantat med elektrisk akustisk stimulans.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Placera kodning med FineHearing®

Endast FineHearing ger de som använder cochleaimplantat åtkomst till 250 unika tonhöjder. Fler än något annat system för cochleaimplantat.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Temporär kodning med FineHearing®

Endast FineHearing ger extra lågfrekvent information vilket möjliggör för våra användare att få en fullständig hörselupplevelse.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Identifiering av ljudets ursprung med FineHearing®

Den här videon beskriver hur FineHearing hos användare med bilaterala cochleaimplantat möjliggör exakt ljudkodning.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Sammanfattning

Den här videon beskriver hur FineHearing möjliggör bästa åtkomst till väsentliga element både för tal och musik.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Säljfrämjande videor
För reklam och företagsbruk

Världen är RONDO

Ta reda på varför världen är RONDO: RONDO är världens första processor med en enda enhet för cochleaimplantat.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Den röda tråden
Bildvideo

MED-EL hörselimplantat förenar människor på vår glob till en värld av ljud.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Flex elektrodledare

FLEX elektrodledare har MED-EL:s unika vågformade kablar och atraumatisk spets för högsta möjliga mjukhet vid insättning.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

CONCERTO-stift

CONCERTO-implantatet är försett med extra stift för enklare fixering.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

CONCERTO
Världens minsta och lättaste implantat

Alla funktioner hos nya CONCERTO titanimplantat förklaras.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

MAESTRO
Livlig prestanda

Prestanda är viktigt. MED-EL MAESTRO CI-system kommer först i utmaningen att erbjuda en överlägsen hörselupplevelse.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

OPUS 2XS
Introduktion

Till och med nyckelpigor kan uppfatta hur lättviktig OPUS 2XS är.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

BONEBRIDGETM
Det stora uppvaknandet

En specialgrupp av MED-EL:s forskare håller på att väcka något MYCKET STORT till liv!

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

BONEBRIDGETM
En genombrytande teknik

Geoffrey Ball (CTO), Ingeborg Hochmair (CEO) och en av de första Bonebridge-användarna pratar om världens första aktiva hörselsystem via benkonduktion.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Praktiskt om RONDO
En serie av videor som presenterar processorn och förklarar hur den används

RONDO™
Processor med en enhet

Video som förklarar MED-EL:s cochleaimplantat med RONDO.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Praktiskt Kapitel 1
Presentation av RONDO

Video som förklarar MED-EL:s cochleaimplantat med RONDO.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Praktiskt Kapitel 2
Aktivera/inaktivera

Den här korta videon beskriver hur man aktiverar och inaktiverar RONDO-processorn med en enhet för MED-EL:s cochleaimplantat.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Praktiskt Kapitel 3
Byta batterier

Den här videon beskriver hur man byter batteriet på RONDO-processorn.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Praktiskt Kapitel 4
Byta magneten

Den här videon beskriver hur man byter magneten på RONDO-processorn.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Praktiskt Kapitel 5
Synkronisera finjusteringen

Den här videon beskriver hur man synkroniserar RONDO-processorn med MED-EL:s FineTuner.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Praktiskt Kapitel 6
Använda testenheten för talprocessorn

Den här videon beskriver hur man använder testenheten för talprocessorn med RONDO-processorn.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Praktiskt Kapitel 7
Ansluta ALD eller externa apparater

Den här videon beskriver hur man ansluter RONDO-processorn till hörselhjälpmedel och externa apparater.

ENGELSKA

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Praktiskt OPUS 2
Praktiska videor som förklarar hur OPUS 2-processorn fungerar

Ansluta med hörselhjälpmedel

Hur man ansluter direktlänkade hörselhjälpmedel såsom FM- och Bluetooth-system till OPUS 2 vilket ger trådlös anslutning.

ENGELSKA

High Definition (.mp4)

Ansluta med MP3-spelare och mobiltelefoner

Batteripacket gör det möjligt att ansluta med portabla CD-spelare, MP3-spelare och mobiltelefoner.

ENGELSKA

High Definition (.mp4)

Anslutning med ett fjärrstyrt batteripack

Med OPUS 2 fjärrstyrda batteripack kan du förse OPUS 2 med ström via ett enda AA-batteri.

ENGELSKA

High Definition (.mp4)

Ansluta barnens batteripack

Med OPUS 2 barnbatteripack kan du använda processorn vid öronhöjd, men med säkerheten av att fästa batteripacket till kläderna.

ENGELSKA

High Definition (.mp4)

ActiveWear konfigurering för spädbarn och sport

Alternativen bakom-örat-apparat för baby eller ActiveWear OPUS 2 för de som utför högenergiska aktiviteter.

ENGELSKA

High Definition (.mp4)

OPUS 2 DaCapo omladdningsbart batteripack

OPUS 2 DaCapo omladdningsbart batteripack möjliggör en ännu lättare processor och fullständig FM-kompabilitet.

ENGELSKA

High Definition (.mp4)

Synkronisera FineTuner

FineTuner gör det möjligt för användaren att göra ändringar direkt, utan att ta bort processorn från örat.

ENGELSKA

High Definition (.mp4)

Hur man demonterar OPUS 2

Information om demontering av OPUS 2 och byte av batterierna.

ENGELSKA

High Definition (.mp4)

Hur man stänger av och sätter på OPUS 2

Beskriver hur man stänger av och sätter på OPUS 2. Det röda blinkande ljuset anger valt program.

ENGELSKA

High Definition (.mp4)

Komponenter hos OPUS 2 CI ljudprocessor

Den här videon visar tydligt alla komponenter hos OPUS 2 ljudprocessor.

ENGELSKA

High Definition (.mp4)

© 2019 MED-EL

Vi använder cookies från första och tredje part som hjälper oss att både förbättra navigeringen och analysera användningen av webbplatsen samt stödja vår marknadsföring. Klicka på ”Godkänn” för att godkänna användningen av cookies och för att fortsättningsvis dölja detta meddelande. Du hittar en lista och beskrivning av dessa cookies i vår Sekretesspolicy.