Att få ett EAS
Hörselimplantatsystem

EAS™ Hörselimplantat är speciellt konstruerat för personer med partiell dövhet. Partiell dövhet definieras som en lindrig till medelsvår sensorineural hörselnedsättning för låga frekvenser med ökande hörselnedsättning för högre frekvenser.

Bedömning
De som önskar ett EAS hörselimplantat måste genomgå audiologiska prov och läkarundersökningar för att avgöra om EAS är den bästa lösningen för just dem. De audiologiska testerna visar hur stor hörselnedsättningen är för låga respektive höga frekvenser.

Implantation

Den interna delen av ett EAS Hörselimplantatsystem är cochleaimplantatet med en speciellt flexibel FLEXEAS elektrodledare, som implanteras under huden bakom örat. FLEXEAS elektrodledare förs in i cochlea av kirurgen. Det kirurgiska ingreppet är en rutinoperation för erfarna öronkirurger och tar vanligtvis en till tre timmar. Din kirurg kommer att berätta alla övriga detaljer som du bör veta innan operationen.

För en förteckning över erfarna kirurger se vår sökmotor för lokala kliniker.

Aktivering av EAS Hörselimplantatsystem
Mellan två och sex veckor efter operationen aktiveras både den elektriska stimuleringen och den akustiska ljudförstärkningen i EAS Hörselimplantatsystem. En anpassningsperiod i början för att vänja sig vid denna kombinerade stimulering är vanlig och man bör vara beredd på den.

Om du vill få hänvisning direkt till en EAS-klinik eller om du vill ha mer information om EAS hörselimplantatsystem kan du kontakta oss MED-EL direkt. 

© 2019 MED-EL

Vi använder cookies från första och tredje part som hjälper oss att både förbättra navigeringen och analysera användningen av webbplatsen samt stödja vår marknadsföring. Klicka på ”Godkänn” för att godkänna användningen av cookies och för att fortsättningsvis dölja detta meddelande. Du hittar en lista och beskrivning av dessa cookies i vår Sekretesspolicy.