Audiogrammet

Audiogram: Bild av ett audiogram med förklaringar
Ett audiogram är en kurva som illustrerar en persons användbara hörsel och vilken hörselnedsättning personen har på varje öra.’ Längs med audiogrammets översida visas värden från 125 till 8 000. Värdena visar frekvenser (tonhöjden).

Frekvens uttrycks i svängningar per sekund, eller Hertz. Ju högre frekvens desto högre tonhöjd. Exempelvis låter 250 Hz som en droppande kran medan den höga tonen hos en ringande telefon är runt 8 000 Hz.

Ljudstyrka mäts i enheten decibel. Noll decibel (0 dB) betyder inte ”inget ljud”. Det är bara ett väldigt lågt ljud. Nivån för ett normalt samtal ligger på 65 dB. 120 dB är mycket, mycket högt – ungefär lika högt som ett jetplan som lyfter när du står bara 25 meter bort. De värden som finns längs audiogrammets sida är hörselnivåer i decibel.

Under ett hörseltest presenterar en audionom toner, med en frekvens i taget. Den svagaste ton en person uppfattar för varje frekvens markeras på audiogrammet med frekvensen och nivå. Detta kallas ”hörseltröskel”.

Ditt audiogram är en ”bild” av hur du hör. Det anger hur mycket din hörsel avviker från det normala. Om du har en hörselnedsättning, kan audiogrammet visa var felet kan ligga. Det finns olika typer och grader av hörselnedsättning. Beroende på vilken del av örat som påverkas skiljer experter i allmänhet mellan fyra huvudtyper av hörselnedsättning: ledningshinder, sensorineural, kombinerad och neural hörselnedsättning.

En audiolog eller hörselspecialist kan hjälpa dig avgöra om du har en hörselnedsättning. Beroende på hur allvarlig hörselnedsättningen är rekommenderar de en lämplig lösning.

© 2019 MED-EL

Vi använder cookies från första och tredje part som hjälper oss att både förbättra navigeringen och analysera användningen av webbplatsen samt stödja vår marknadsföring. Klicka på ”Godkänn” för att godkänna användningen av cookies och för att fortsättningsvis dölja detta meddelande. Du hittar en lista och beskrivning av dessa cookies i vår Sekretesspolicy.