Olika typer av hörselnedsättning

Hörselnedsättning på grund av ledningshinder

Problem i ytter- eller mellanörat som hindrar att ljudet leds på rätt sätt kallas ledningshinder. Hörselnedsättning vid ledningshinder är vanligen mild eller måttlig, och varierar mellan 25 och 65 decibel.

I vissa fall kan ledningshinder vara tillfälliga. Beroende på problemets specifika orsak kan mediciner eller operation hjälpa. En hörselnedsättning på grund av ledningshinder kan också avhjälpas med hörapparat eller ett mellanöreimplantat.

Sensorineural hörselnedsättning

Sensorineural hörselnedsättning beror på saknade eller skadade känselceller (hårceller) i innerörat (cochlean) och är vanligen permanent. Sensorineural hörselnedsättning, också känd som ”nervdövhet”, kan vara en mild, måttlig, grav eller total hörselnedsättning.
“”
Mild till grav sensorineural hörselnedsättning kan oftast avhjälpas med hörapparat eller ett mellanöreimplantat. Cochleaimplantat är ofta en lösning för grav eller total hörselnedsättning.

En del personer har sensorineural hörselnedsättning endast för de högre frekvenserna, även kallat partiell dövhet. I dessa fall är endast hårcellerna vid hörselsnäckans bas skadade. I den inre delen av hörselsnäckan, apex, är hårcellerna som hanterar de lägre tonerna fortfarande intakta. Kombinerad elektrisk-akustisk stimulering, EAS, utvecklades särskilt för dessa fall.

Kombinerad hörselnedsättning

En kombinerad hörselnedsättning är en kombination av en sensorineural hörselnedsättning och ledningshinder. Den är ett resultat av problem i både inner- och ytter- eller mellanörat. Behandlingsalternativ kan vara läkemedel, kirurgi, hörapparater eller mellanöreimplantat.

Neural hörselnedsättning

Ett problem som härstammar från avsaknad av, eller skada på, hörselnerven kan ge upphov till en neural hörselnedsättning. Neural hörselnedsättning innebär vanligen permanent dövhet.

Hörapparater och cochleaimplantat är inte till hjälp, eftersom nerverna inte kan förmedla ljudinformation till hjärnan.

I många fall kan ett hjärnstamsimplantat (Auditory Brainstem Implant, ABI) vara ett behandlingsalternativ.

© 2019 MED-EL

Vi använder cookies från första och tredje part som hjälper oss att både förbättra navigeringen och analysera användningen av webbplatsen samt stödja vår marknadsföring. Klicka på ”Godkänn” för att godkänna användningen av cookies och för att fortsättningsvis dölja detta meddelande. Du hittar en lista och beskrivning av dessa cookies i vår Sekretesspolicy.