FineHearing:
Ljudets fina detaljer får liv

En strategi är en plan med ett bestämt mål. För cochleaimplantat innebär “att komma härifrån till dit” att man skapar en effektiv ritning för hur man ska omvandla ljud till elektriska signaler som hjärnan kan förstå.

I många år har kodningsstrategierna bara kunnat representera en liten del av ljudet, känt som “envelopen”, medan förbättringar av ljudets “finstruktur” har begränsats av de tekniska möjligheterna. FineHearing™ från MED-EL har övervunnit dessa begränsningar.
“Envelopestrategin” vid utveckling av implantat ger de flesta användare en god talförståelse i en lugn ljudmiljö.1 Tyvärr kan en fokusering enbart på envelopen av ljudet inte ensamt ge optimalt resultat i mer komplexa hörselsituationer.

Utan finstrukturinformationen, som ger varje ljud dess egna unika kvalitet (t.ex. diskanttoner i musik) tycker ofta användare av cochleaimplantat att de har svårt att njuta av musik och att fokusera på samtal i störda ljudmiljöer.2 Specialinställningar för sådana situationer, som riktat hörande, musik eller svaga ljud har inte alltid varit en effektiv eller bekväm lösning. Dessutom har språk som i hög grad bygger på tonförändringar eller tonala språk som mandarinkinesiska inneburit speciella utmaningar för användare av cochleaimplantat.

Ljudets olika delar

Envelopen

Envelopen är ljudsignalens
“ljudlösa kontur” och är
väsentlig för talförståelsen.

 
 

Finstruktur

Finstrukturen innehåller
ljudsignalens subtila delar och
förbättrar tonerna och ljudkvaliteten.

Undersökningar visar att finstrukturen bär den största delen av informationen för att lokalisera musik och ljud.3 Med FineHearing-tekniken och Complete Cochlear Coverage kan användarna dra fördel av en  förbättrad ljudkodning som representerar båda delarna av ljudet, envelopen och finstrukturen. Till skillnad från traditionella audioprocesser använder MAESTRO en mycket avancerad algoritm, känd som ”Hilbert Transform”, för att ge en högkvalitativ digital signalbearbetning som med mycket hög noggrannhet tar fram den övergripande formen, envelopen, på ett inkommande ljud. Dessutom stimuleras apex i cochlean av speciella, patenterade elektriska pulser, med en unik pulsform som bär med sig tonerna och kvalitetinformationen. På detta sätt presenteras även ljudets finstruktur med stor noggrannhet vilket ger en tidigare oöverträffad ljudkvalitet.

Fine Structure Processing, en användning av FineHearing-tekniken från MED_EL, ger användarna en helt ny nivå på ljudkvaliteten,3 speciellt när man lyssnar på musik, genom att tillhandahålla ljudinformationen i både envelopen och finstrukturen.
  1. Helms J. Comparison of the TEMPO+ ear-level speech processor and the CIS PRO+ body-worn processor in adult MED-EL cochlear implant users. ORL Head Neck Surg 2001; 63: {31}: {-40}
  2. Nopp P, Polak M. From electric acoustic stimulation to improved sound coding in cochlear implants. Accepted for publication in: van de Heyning P (ed), Cochlear Implant and Hearing Preservation, Karger.
  3. Smith et al. Chimaeric sounds reveal dichotomies in auditory perception. Nature; 2002; 416: {87}: {-90}

© 2019 MED-EL

Vi använder cookies från första och tredje part som hjälper oss att både förbättra navigeringen och analysera användningen av webbplatsen samt stödja vår marknadsföring. Klicka på ”Godkänn” för att godkänna användningen av cookies och för att fortsättningsvis dölja detta meddelande. Du hittar en lista och beskrivning av dessa cookies i vår Sekretesspolicy.