Tillförlitlighet cochleaimplantat

Läs varför cochleaimplantat från MED-EL är det mest tillförlitliga och förtroendegivande valet.

Det mest pålitliga tillförlitliga valet

Du vill veta att du valt rätt när du väljer ett cochleaimplantat. Du vill med tillförsikt veta att ditt implantat kommer att hålla i många år. Vi är hängivna vårt åtagande att förse dig och din familj med det mest pålitliga tillförlitliga cochleaimplantatet.

Varje MED-EL cochleaimplantat är tillverkat för att ge bästa långsiktiga säkerhet och pålitlighet.

Bevisad design
Inga återkallade implantat
Tillverkad i Europa
Enastående MRI-säkerhet
Tillförlitliga audioprocessorer

Tillförlitlighet du kan lita på

Det kan vara svårt att förstå all teknisk information som ingår i implantat-tillförlitlighet. Du har kanske sett olika diagram som jämför tillförlitlighet mellan olika cochleaimplantat-tillverkare.

Andra företag visar ofta en mera fördelaktig statistik som inte visar hela bilden. Vi på MED-EL tycker inte att det är ett ärligt sätt att kommunicera. Du står inför ett livsviktigt beslut och du förtjänar korrekt information.

Vi lanserade vår första implantdesign i titan år 2006. Om du tar en titt på tillförlitlighetsrapporter från varje företag över en period på mer än 10 år, ser du en klar skillnad.

Dessa långsiktiga uppgifter visar en mer fullständig bild av cochleaimplantatens tillförlitlighet i verkliga livet Det gör en skillnad vilken tillverkare du väljer.1

Långsiktig tillförlitlighet

Bevisad tillförlitlighet

Hos etablerade tillverkare är cochleaimplantat i allmänhet en strikt reglerad och mycket tillförlitlig produkt. Men det är ändå skillnad på vilken tillverkare du väljer. De senaste åren har både Cochlear och Advanced Bionics haft kvalitetsproblem som har lett till återkallande av implantat.2

Andra tillverkare kan maskera utbytet vid ett delvist havererat implantat som en ”uppgradering”. Vi tycker inte att det är ärligt mot dig.

Om ett av våra implantat måste bytas eller tas bort helt, bokför vi det som något som sänker tillförlitligheten. Du kan se rapporten under utökade CSR data. Denna omfattande rapportering är den ärliga information du förtjänar.

Tillförlitlig marknadsledare i 10 år

Inga återkallade implantat

Synliga utökade CSR data

3.0 Tesla MR utan operation

Utmärkt tillförlitlighet hos audiioprocessorer

Familjeägt

Tillförlitlig marknadsledare i 10 år
Inga återkallade implantat
Synliga utökade CSR data
3.0 Tesla MR utan operation
Utmärkt tillförlitlighet hos audiioprocessorer
Familjeägt

SYNCHRONY cochleaimplantat

SYNCHRONY, vårt senaste cochleaimplantat, visar 100% teknisk tillförlitlighet efter 3 år.

100%
efter 3 år

Tillverkad i Europa

I mer än 25 år har vi med stolthet tillverkat alla MED-EL cochleaimplantat, här vid vårt huvudkontor i Innsbruck, Österrike. Vi använder state-of-the-art faciliteter för tillverkning, de allra senaste processerna, de allra bästa komponenterna, och en exceptionell kvalitetskontroll. Det säkerställer att varje cochleaimplantat från MED-EL möter allra högsta standard vad gäller kvalitet och tillförlitlighet.

Vi tror på att denna överblick med fokus, och en hantverks-skicklighet på expertnivå är avgörande för kvaliteten. Därför utlokaliserar inte MED-EL tillverkningen av sina implantat till andra länder, till skillnad från andra tillverkare.

Fullständig tillförlitlighet

Våra cochleaimplantat är tillverkade för livslång hörsel, vilket betyder att vi tänker på var du befinner dig om 5, 10 och 20 år framåt i tiden. Med hänsyn till framtiden, vet vi att alla förmodligen behöver MR undersökningar någon gång i livet, eftersom dessa undersökningar blir allt vanligare.

Därför har vi skapat det enda cochleaimplantatet som erbjuder säkerhet i särklass, och bekvämlighet vid MR undersökningar med 1,5 och 3,0 Tesla. Andra implantat kräver operation för att ta bort implantatmagneten före en MR undersökning eller riskerar smärtor, obehag hos användaren eller skador på implantatet, vilket sedan resulterar i ett tillförlitlighetsproblem.3,4,5

Vårt SYNCHRONY cochleaimplantat behöver ingen operation, ger inget obehag och oavbruten hörsel. Med MED-EL kan du känna dig trygg med att du är redo för allt i livet.

MR komplikationer
CI-användare beskrivna i Kim et al. (2015)3,4

Nyligen visade en studie av MR-undersökningar och cochleaimplantat att MED-EL-användarna var de enda cochleaimplantat-användarna som kunde genomgå MR-undersökningar helt utan smärta, obehag eller komplikationer.3

Gjord för din vardag

Vi tillverkar inte bara de mest pålitliga cochleaimplantaten, vi designar även alla våra audioprocessorer för att kunna leverera enastående tillförlitlighet.6

Våra audioprocessorer är designade att vara exceptionellt tillförlitliga. Medelvärdet för vår månadsservice visar att mindre än 1% av våra audioprocessorer kommer tillbaka med problem som behöver service.6 Du hittar inte samma exceptionella uppgifter från andra tillverkare.

Varför är det så viktigt? En tillförlitlig audioprocessor betyder tillförlitlig hörsel i vardagen - du sparar tid, pengar och undviker krångel. Du tar med dig din audioprocessor överallt så försäkra dig om att det är en som du kan lita på.

As of July 2018

Hörsel för hela livet

Redan från första början, och så även idag leds MED-EL av sina grundare, uppfinnarna av det mikroelektroniska multikanals-cochleaimplantatet, det vi känner som dagens moderna implantat. Vår mission är att se till att hörselnedsättningar inte längre utgör ett kommunikationshinder eller försämrad livskvalitet.

För oss är pålitlighet inte bara ett procenttal i omsättningsrapporter för investerare. Varje användare är en person, inte ett nummer. När du väljer MED-EL, förstår vi att du lägger ansvaret i våra händer så vi ser till att vi alltid är där när du behöver oss.


1. De kombinerade felkvoterna beräknades för Advanced Bionics och Cochlear genom att uppskatta antalet felaktiga enheter i publicerade och tillgängliga tillförlitlighetsrapporter (Advanced Bionics 2017 Global Implant Reliability Report; Cochlear Nucleus Implant Reliability Report, Volume 15 / January 2017) och jämföra dem mot antalet totalt registrerade implantat; i fallet Cochlear, inkluderades Nucleus CI24RE, Nucleus CI500 serie och Nucleus Profile serie implantat i beräkningarna, under tidsperioden mellan 2005 till 2017; för Advanced Bionics, baserar beräkningarna på HiRes 90K, HiRes 90K Advantage och HiRes Ultra cochleaimplantat, under tidsperioden mellan 2004 till 2017. Observera att Advanced Bionics och Cochlear endast rapporterar självutvalda underkategorier vad gäller fel så att presenterade siffror kan undervärdera den totala felkvoten för Advanced Bionics HiRes implantat och Cochlear Nucleus implantat.
Den kombinerade kvoten för MED-EL implantat beräknades med information om enhetsrelaterade fel från MED-EL reklamationsdatabas för SONATA, CONCERTO och SYNCHRONY implantat, under en tidsperiod på 11 år (2006–juli 2017); databasen används som ett verktyg att övervaka alla produkter som lanseras på marknaden. Databasens giltighet inspekteras regelbundet av myndigheter som t.ex. FDA.
2. FDA Medical Device Recall Database
3. Kim, B.G., Kim, J.W., Park, J.J., Kim, S.H., Kim, H.N., & Choi, J.Y. (2015). Adverse events and discomfort during magnetic resonance imaging in cochlear implant recipients. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 141(1), 45–52. doi: 10.1001/jamaoto.2014.2926. http://archotol.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1936465
Bilderna visar andelen användare i studien som upplevde obehag, smärta eller andra komplikationer under MR-undersökningar med 1,5 T (två undersökningar med 3,0 T uteslöts från illustrationen). Kim et al. (2015) är en retrospektiv studie av MR-undersökningar med 1,5 T och 3,0 T, som utfördes på CI-användare mellan 2003 och 2014. Studien inkluderade 18 individer; 5 användare hade produkter från Advanced Bionics, 11 hade produkter från Cochlear och 3 hade implantat från MED-EL. Användare av Advanced Bionics hade 9 fullständiga undersökningar med 1,5 T; användare av Cochlear hade 12 fullständiga undersökningar med 1,5 T och 2 fullständiga undersökningar med 3,0 T; och användare av MED-EL hade 8 fullständiga undersökningar med 1,5 T.
4. Todt, I. Tittel, A., Ernst, A., Mittmann, P., & Mutze, S. (2017) Pain Free 3 T MRI scans in cochlear implantees. Otology & Neurotology, Epub ahead of print.
5. De som fått ett SYNCHRONY cochleaimplantat kan utan risk genomgå MR-undersökning vid 0,2, 1,0, 1,5 och 3,0 Tesla om man följer anvisningarna som anges i bruksanvisningen.
6. Tillförlitlighetskvot för audioprocessor visas som motsats till månadsservicekvot.

© 2019 MED-EL

Vi använder cookies från första och tredje part som hjälper oss att både förbättra navigeringen och analysera användningen av webbplatsen samt stödja vår marknadsföring. Klicka på ”Godkänn” för att godkänna användningen av cookies och för att fortsättningsvis dölja detta meddelande. Du hittar en lista och beskrivning av dessa cookies i vår Sekretesspolicy.