Viktig säkerhetsinformation

Mellanörat Implantat - VORP 502x

Påverkan av annan utrustning

 • Elektrokirurgi: Elektrokirurgiska instrument är kapabla att producera radio-frekventa spänningar som kan överföras direkt från instruments spets till implantatet. Monopolära elektrokirurgiska instrument skall inte användas i implantatets omedelbara närhet därför att de inducerade strömmarna kan skada implantatet eller patientens hörsel.
   
 • Diatermi: Diatermi skall aldrig anbringas över implantatet därför att starka strömmar inducerade in i implantatet kan skada implantatet eller patientens hörsel.
   
 • Elektrokonvulsiv terapi: Elektrokonvulsiv terapi skall aldrig användas på en patient med VIBRANT SOUNDBRIDGE därför att denna terapi kan skada implantatet eller patientens hörsel.
   
 • Joniserande strålningsterapi: Joniserande strålningsterapi skall noga övervägas, och risken för skada på VORP implantatet skall noga vägas mot den medicinska nytta av en sådan terapi.
   
 • Magnetisk Resonans Diagnostik (MRI): Patienter implanterade med VIBRANT SOUNDBRIDGE (VORP 502x) skall inte undergå MRI, och skall inte beträda en MRI sal eller komma i omedelbar närhet av andra källor till starka magnetfält.
   
 • Kardioversion: Energin inducerad under kardioversion kan skada implantet. Defibrillation skall inte anbringas över, eller i närheten av devicet.
   
 • Diverse: Effekterna av kobolt-behandling, PET scan, diagnostiskt och terapeutiskt ultraljud, och linjära accelerations-tekniker i implantatets närhet är okända. Användande av dessa i implantatets närhet bör undvikas.

Produkterna, applikationer och egenskaper är beroende av godkännande av de nationella myndigheterna; vissa egenskaper kan för närvarande vara inte tillgängliga, eller inte erbjudas till försäljning från MED-EL i din region. Kontakta ditt lokala MED-EL kontor eller representant för ytterligare information.

© 2019 MED-EL

Vi använder cookies från första och tredje part som hjälper oss att både förbättra navigeringen och analysera användningen av webbplatsen samt stödja vår marknadsföring. Klicka på ”Godkänn” för att godkänna användningen av cookies och för att fortsättningsvis dölja detta meddelande. Du hittar en lista och beskrivning av dessa cookies i vår Sekretesspolicy.