Viktig säkerhetsinformation

Benledningsimplantatet - BCI 601

Påverkan av annan utrustning

 • Kirurgisk diatermi: Elektrokirurgiska instrument kan ge upphov till radiofrekvensspänningar som kan göra så att instrumentet kopplas direkt till implantatet. Monopolära elektrokirurgiska instrument får inte användas i närheten av implantatet. De strömstyrkor som genereras kan skada implantatet eller patientens hörsel.
   
 • Behandling med joniserande strålning: Strålbehandling skadar inte implantatet. Vi rekommenderar att patienten inte har ljudprocessorn på sig under själva strålningen.
   
 • Röntgen, CT, koboltbehandling, PET-skanning, diagnostiskt ultraljud: Inga restriktioner vid normal klinisk användning.
   
 • Monopolär elektrokauterisation, terapeutiskt ultraljud, transkranial magnetisk stimulans, elektrokonvulsiv behandling: Får aldrig göras direkt över implantatet, eftersom det kan skadas av dessa behandlingar.
   
 • Magnetisk resonanstomografi (MRT): MRT-undersökningar med högst 1,5 T tillåts med Bonebridge. Man måste ta hänsyn till följande villkor:
  • Ljudprocessorn ska inte bäras, men störande ljud kan ändå förekomma.
  • En 15 cm stor artefakt kommer att synas runt implantatet på bilderna.
  • MRT-undersökningar med >1,5 T skadar implantatet och måste undvikas.

   ​ 

MRI Checklist

Hämta

Produkterna, applikationer och egenskaper är beroende av godkännande av de nationella myndigheterna; vissa egenskaper kan för närvarande vara inte tillgängliga, eller inte erbjudas till försäljning från MED-EL i din region. Kontakta ditt lokala MED-EL kontor eller representant för ytterligare information.

© 2019 MED-EL

Vi använder cookies från första och tredje part som hjälper oss att både förbättra navigeringen och analysera användningen av webbplatsen samt stödja vår marknadsföring. Klicka på ”Godkänn” för att godkänna användningen av cookies och för att fortsättningsvis dölja detta meddelande. Du hittar en lista och beskrivning av dessa cookies i vår Sekretesspolicy.