Vår historia

1975

Utveckling av cochleaimplantat i Wien startades av Ingeborg och Erwin Hochmair vid Wien Tekniska universitetet.


1977

Världens första mikroelektroniska flerkanaliga cochleaimplantat i Wien. Den hade 8 kanaler, en stimulerings hastighet på 10.000 pulser per sekund per kanal, 8 oberoende strömkällor, och en flexibel elektrod för 22-25mm införing i snäckan.

Prof. Kurt Burian (1924-1996)
Implanterade det första flerkanaliga mikroelektroniska cochleaimplantatet på ÖNH-kliniken på universitetet i Wien den 16 december 1977. Han införde den flexibla elektroden genom det runda fönstret i scala tympani.


1978

6 - och 4-kanaliga implantat varianter
4-kanals implantatet användes för simultan stimulering.


1979

C. K. fick ett 4-kanalsimplantat i augusti 1979 och några veckor senare en liten bärbar processor . Hon tillbringade många timmar i testlabbet vid Wien Tekniska universitetet. Där utfördes grundläggande nervstimuleringsforskning och man testade ett antal talkodnings- och stimuleringsstrategier.

Programmering av talprocessorn för att passa patientens elektriska hörsel med avseende på frekvens omfång och amplitud kompression visade sig vara avgörande för kvaliteten på talförståelse (Erwin Hochmair och en patient).

För att få optimalt resultat utfördes många taluppfattningstest (Ingeborg Hochmair och patienten SO).


1980

På hösten 1979 fick C.K. denna lilla kroppsburna talprocessor. När den modifierades mars 1980, blev C. K. den första person som, med hjälp av enbart bärbar talprocessor, klarade ett test som går ut på att uppfatta meningar utan stöd av munavläsning. Hon har sedan dess klarat av att kommunicera enbart med hjälp av bärbar talprocessor.


1982

Detta cochleaimplantatsystem består av ett signal-transparent 4-kanals implantat som driver en lång intra-cochlear 4-kanals flexibel elektrod och en liten enkanals talprocessor. Systemet tillämpar en analog bredband talkodningsstrategi på den lämpligaste kanalen.1985

Implantatanvändare utbyter erfarenheter i Wien.

Resultat från implanterade post-lingualt döva vuxna visar att 60% av dem har viss taluppfattning som baseras på enbart ljud (utan munavläsning).


1986

Hochmairs och deras nystartade företag MED-EL flyttar till Innsbruck.


1989

Introduktion av Comfort CI System: Det nya implantatets elektronik och spolar är nu inkapslade i en (2-kanals system) eller två (4-kanals system) hermetiskt tillslutna keramiska höljen Den nya ljudprocessor har mikrofon på örat.

Under årens lopp fick omkring 700 vuxna och barn detta system, inklusive den tidiga varianten med pacemaker-epoxy inkapsling. Majoriteten av dessa mottagare använder idag moderna implantat och kan tillgodogöra sig ytterligare förbättrad taluppfattning.


1990

MED-EL anställer sin första medarbetare.


1991

MED-EL lanserar världens första huvudburna talprocessor (BTE). Det ger samma taluppfattning som den kroppsburna talprocessorn.

M.H. är den första att få ett implantat som kombinerar analog och pulsatil stimulering.


1994

Lansering av COMBI 40 implantatsystem. Det är världens första flerkanaliga höghastighets CI, ett 8-kanals system som använder sig av Blake Wilsons CIS talkodningstrategi med hög stimuleringshastighet.

Det består av en 31mm lång flexibel elektrodledare för täckning av hela cochlean.1995

Resultat från multicenterstudie på post-lingualt döva vuxna med implantatet COMBI 40 visar att för första gången har mer än hälften av patientgruppen fått över 50% uppfattning av enstaviga ord efter 6 månader. Detta innebär att dessa patienter kan prata med någon okänd om ett okänt ämne på telefon. a) taluppfattning, b) enstaviga ord förståelse.

The CIS PRO+ processor is introduced.


1995

Av humanitära skäl utvecklades en tillsats till CIS PRO+, CIS LINK, för att ge användare av CI systemet Inneraid tillgång till den nya kodningsstrategin CIS. Ineraid är ett CI system från en annan tillverkare som upphörde med sin fortsatta utveckling.


1996

Introduktion av COMBI 40 +, det tunnaste cochleaimplantat på marknaden. Det ger upp till 50.000 pulser per sekund.

Miniatyriserad flerkanaligt implantat (4 mm tunn).


Implanation i syfte att ge bilateral hörsel (hörsel med båda öronen) startas av Profs. Jan Helms och Joachim Müller vid universitetet i Würzburg med MED-EL implantat.

 


1997

Introduktion av COMBI 40 + med Split elektrod för patienter med förbening av cochlean, baserat på ett förslag från den svenske kirurgen Göran Bredberg.


1998

Profs. Jan Helms och Joachim Müller börjar med bilaterala cochleaimplantat hos barn. MR blir världens första bilateralt implanterade barn när hans andra öra implanteras vid en ålder av 4 år 1998 (hans första örat implanteras 1996).


1999

Lansering av TEMPO + Bakom-örat (BTE) talprocessor.

Den förbrukar 90% mindre energi än den kroppsburna processorn.

En multicenterstudie visar att taluppfattningresultaten med TEMPO+ är överlägsna kroppsburen processor.

TEMPO + är den första processorn med moduldesign som gör det möjligt att bära den på olika sätt.

Moduluppbyggd bak-örat processordesign gör den kroppsburna processor omodern.


2003

Förvärv av Vibrant Soundbridge, det första aktiva mellanöre implantatsystemet för mild till grav sensorineural hörselnedsättning.

Geoffrey Ball, uppfinnaren av Vibrant Soundbridge, flyttar till Innsbruck och blir teknisk chef för Vibrant MED-EL.


2004


Lansering av PULSAR cochleaimplantat, som erbjuder den allra senaste elektroniken, i ett optimerat keramiskt hölje.


2005

DUET talprocessor presenteras, världens första kombinerade CI processor och hörapparat i en och samma enhet.

EAS-systemet är världens första hörselimplantatsystem för kombinerad akustisk och elektrisk stimulering. Elektrisk akustisk stimulering (EAS) är ett koncept som startades av professor Christoph von Ilberg då han framgångsrikt implanterade sin första EAS patienten år 2000.


2006

Lansering av OPUS familjen av audio-processorer. Introduktion av SONATA cochleaimplantat vars elektronik ryms i ett mycket litet titanhölje.

Den första processorn utan reglage som betjänas via en användarvänlig fjärrkontroll.

Introduktion av FLEX elektrodserie. Dessa elektroder är speciellt utformade för att bevara de fina strukturerna i snäckan vid implantation.

FineHearing ™teknik som tillhandahåller informationen om ljudets fina strukturer.


2007

FLEX EAS elektrod blir godkänd, CE-märkt, för behandling av partiell dövhet.

Lansering av DaCapo uppladdningsbart batterisystem.


2008

Vibrant Soundbridge ® Middle Ear Implant System CE-märkt även för konduktiv och kombinerad hörselnedsättning efter att kirurgen Vittorio Colletti började med placeringen av transducern i det runda fönstret under 2006.


2009

2: a generationen EAS : europeisk lanseringen av DUET 2 Audio Processor.

Vibrant Soundbridge mellanöreimplantat: CE-märkt för att användas på barn.

Amadé, den nya audioprocessorn för Vibrant Soundbridge introduceras i Europa.


2010

Det nya MAESTRO cochleaimplantatsystemet tas i bruk.


MAESTRO CI-systemet inkluderar CONCERTO cochleaimplantat, det tunnaste implantatet med titanhölje.

CONCERTO PIN
Concerto implantatet erbjuds även med stift för lättare fixering.

MAESTRO 4,0 systemprogramvara med de nya kodningstrategierna FS4 och FS4-p.


2011


Nya mellanöreproteser för Vibrant Soundbridge MEI System presenteras.


Den långa FLEX 28 elektrodledaren införs för att erbjuda stimulering av ett maximalt antal nervfibrer för bästa möjliga hörselupplevelse.


Introduktion av CONCERTO ABI (hjärnstamsimplantat).


Introduktion av Mini Battery Pack för OPUS 2, ett nytt kroppsburet alternativ som drivs med vanliga AAA-batterier eller DaCapo uppladdningsbart batteri.


2012


Introduktion av BONEBRIDGE, världens första aktiva benledningimplantat.


Lansering av det nya OPUS 2XS batterihållaren som gör OPUS2 till den minsta och lättaste BTE processor.


2013


Revolutionerande allt-i-ett design: färre delar, ingen ledning och en känsla av frihet, av att slippa bära någonting bakom örat: RONDO är lanserad.


FORM elektroderna introduceras. De är utformade för att överbrygga de tekniska svårigheter som är förknippade med läckage som är vanligt i fall av ofullständig partition och hypoplasi.MED-EL cochleaimplantat är CE-godkända att användas vid ensidig dövhet (SSD) för vuxna och barn.


© 2017 MED-EL

Vi använder cookies från första och tredje part som hjälper oss att både förbättra navigeringen och analysera användningen av webbplatsen samt stödja vår marknadsföring. Klicka på ”Godkänn” för att godkänna användningen av cookies och för att fortsättningsvis dölja detta meddelande. Du hittar en lista och beskrivning av dessa cookies i vår Sekretesspolicy.