Vår historia


1977

Världens första mikroelektroniska, flerkanaliga cochleaimplantat i Wien. Det hade 8 kanaler, en stimuleringshastighet på 10 000 pulser per sekund per kanal, 8 oberoende strömkällor och en flexibel elektrod som fördes 22–25 mm in i cochlean.

Prof. Kurt Burian (1924-1996)
Implanterade det första flerkanaliga mikroelektroniska cochleaimplantatet på ÖNH-kliniken på universitetet i Wien den 16 december 1977. Han förde in den flexibla elektroden genom det runda fönstret i scala tympani.


1978

Implantatvarianter med 6 och 4 kanaler
4-kanalsimplantatet användes för samtidig stimulering.


1979

C.K. fick ett 4-kanalsimplantat i augusti 1979 och en liten bärbar processor några veckor senare. Hon tillbringade många timmar i testlabbet på Wiens tekniska universitet, där ett antal talkodningsstrategier och olika varianter av stimuleringsfält testades i samband med grundforskning på nervstimulering.

Talprocessorn provades ut och anpassades till patientens elektriska hörsel vad gäller frekvensomfång och amplitudkompression. Detta visade sig var avgörande för kvaliteten på talförståelsen (Erwin Hochmair med en patient).

Det utfördes många taluppfattningstester för att optimera inställningarna (Ingeborg Hochmair med patienten S.O.).


1980

Under hösten 1979 fick C.K. denna lilla kroppsburna talprocessor. När den modifierades i mars 1980 blev C.K. den första personen som med en bärbar talprocessor och utan läppläsning kunde förstå talade meningar. Sedan dess har hon klarat att förstå tal enbart via ljudet från hennes bärbara processor.


1982

Detta cochleaimplantatsystem består av ett signaltransparent 4-kanalsimplantat som driver en lång intracochleär, flexibel 4-kanalselektrod och en liten talprocessor med en kanal. Systemet tillämpar en bredbandsbaserad, analog talkodningsstrategi som används på den bäst lämpade kanalen.1985

Implantatanvändare utbyter sina erfarenheter i Wien.

Resultat från implanterade postlinguellt döva vuxna visar att 60 % av dem uppvisar talförståelse som endast är baserad på ljud (utan läppläsning).


1986

Paret Hochmair och deras nystartade företag MED-EL flyttar till Innsbruck.


1989

Comfort CI-systemet introduceras: Det nya implantatets elektronik och spolar är nu inkapslade i en (2-kanalssystem) eller två (4-kanalssystem) hermetiskt tillslutna keramiska höljen. Den nya talprocessorn har mikrofon vid örat.

Under följande år får cirka 700 vuxna och barn detta system, inklusive den tidiga varianten med epoxiinkapsling som använts för pacemakers.

De flesta av dessa mottagare använder idag moderna implantat och har nu ännu bättre talförståelse.


1990

MED-EL anställer sin första medarbetare.


1991

MED-EL lanserar världens första talprocessor som bärs bakom örat (behind the ear, BTE). Det ger samma talförståelse som den kroppsburna talprocessorn.

M.H. är den första att få ett implantat som kombinerar analog och pulsatil stimulering.


1994

Implantatsystemet COMBI 40 lanseras. Det är världens första flerkanaliga höghastighets-CI, ett 8-kanalssystem utformat för att till fullo kunna tillämpa Blake Wilsons talkodningstrategi CIS med hög stimuleringshastighet.

Den består av en 31 mm lång flexibel elektrod som ger täckning av hela cochlean.1995

Resultat från en multicenterstudie av postlinguellt döva vuxna med implantatet COMBI 40 visar för första gången att över hälften av patienterna hade en över 50-procentig förståelse för enstaviga ord efter (endast) 6 månader. Detta innebär att patienterna kan prata i telefon med en okänd person om ett främmande tema. a) förståelse av meningar, b) förståelse av enstaviga ord.

Processorn CIS PRO+ lanseras.


1995

CIS LINK-systemet, som är en tillsats till CIS PRO+, utvecklades av humanitära skäl för att även Ineraid-användare skulle få tillgång till CIS-strategin. Ineraid, ett CI-system med perkutan plugg, tillverkades av ett annat företag som avbröt vidare utveckling.


1996

Världens tunnaste cochleaimplantat, COMBI 40+, blir tillgängligt. Det ger 50 000 pulser per sekund.

Miniatyriserat flerkanaligt implantat (4 mm tunn).


För att möjliggöra binaural hörsel (med båda öronen) införs bilateral implantation av professorerna Jan Helms och Joachim Müller vid universitetet i Würzburg med implantat från MED-EL.


1997

Introduktion av COMBI 40 + med klyvd elektrod för patienter med förbenad cochlea; baserat på ett förslag från den svenske kirurgen Göran Bredberg.


1998

Professorerna Jan Helms och Joachim Müller börjar med bilateral cochleaimplantation hos barn. M.R. blir världens första bilateralt implanterade barn när hans andra öra implanteras vid 4 års ålder 1998 (han fick ett implantat i första örat 1996).


1999

Bakom-örat-talprocessorn TEMPO+ lanseras.

Den förbrukar 90 % mindre ström än den kroppsburna processorn.

En multicenterstudie visar att taluppfattningen är överlägsen jämfört med den kroppsburna processorn.

TEMPO+ är den första processorn med en moduldesign som gör det att den kan bäras på olika sätt.

Den modulära utformningen av bakom-örat-processorn gör att den kroppsburna processorn blivit omodern.


2003

Förvärv av VIBRANT SOUNDBRIDGE, det första aktiva mellanöreimplantatsystemet för lindrig till svår sensorineural hörselnedsättning.

Geoffrey Ball, som uppfann VIBRANT SOUNDBRIDGE, flyttar till Innsbruck och blir teknisk chef på VIBRANT MED-EL.


2004


Lansering av cochleaimplantatet PULSAR med framtidsvänlig elektronik i ett optimerat keramiskt hölje.


2005

Talprocessorn DUET introduceras – världens första processor som kombinerar cochleaimplantatens talprocessning med akustisk stimulering i en och samma enhet.

EAS-systemet är världens första hörselimplantatsystem som kombinerar akustisk och elektrisk stimulering. Elektroakustisk stimulering (EAS) är ett koncept som förverkligades av professor Christoph von Ilberg då han framgångsrikt implanterade sin första EAS-patient år 2000.


2006

Lansering av OPUS-familjen av audioprocessorer. Introduktion av cochleaimplantatet SONATA, som har ett mycket litet titanhölje.

Den första knappfria processorn med en lättanvänd fjärrkontroll.

FLEX-serien av elektroder introduceras. Dessa elektroder är särskilt utformade för att bevara cochleans känsliga strukturer under implantationen.

Teknologin FineHearing™ tillför information om ljudets fina detaljer.


2007

Elektroden FLEX EAS blir CE-märkt för behandling av partiell dövhet.

Lansering av det laddningsbara batterisystemet DaCapo.


2008

Mellanöreimplantatsystemet VIBRANT SOUNDBRIDGE® blir CE-märkt för en bredare indikation av ledningshinder och kombinerad hörselnedsättning efter att kirurgen Vittorio Colletti börjat med placering av en transducer i det runda fönstret år 2006.


2009

EAS i 2:a generationen Audioprocessorn DUET 2 lanseras i Europa.

VIBRANT SOUNDBRIDGE mellanöreimplantatsystem: CE-märkt för användning hos barn.

Amadé, den nya audioprocessorn för VIBRANT SOUNDBRIDGE introduceras i Europa.


2010

Det nya cochleaimplantatsystemet MAESTRO introduceras.


CI-systemet MAESTRO består bland annat av cochleaimplantatet CONCERTO, det tunnaste implantatet med titanhölje.

CONCERTO PIN
Implantatet CONCERTO erbjuds även med stift, så att det blir enklare att fixera.

Programvaran MAESTRO System Software 4.0 har de nya kodningstrategierna FS4 och FS4-p.


2011


Nya kopplingsenheter för MEI-systemet VIBRANT SOUNDBRIDGE introduceras.


Den långa elektrodledaren FLEX 28 införs för att kunna stimulera ett maximalt antal nervfibrer för bästa möjliga hörselupplevelse.


Introduktion av CONCERTO ABI (hjärnstamsimplantat).


OPUS 2 får en minibatterihållare, ett nytt kroppsburet alternativ som drivs av vanliga AAA-batterier eller det laddningsbara batteriet DaCapo.


2012


Världens första aktiva benledningsimplantatsystem, BONEBRIDGE, introduceras.


Lansering av den nya batterihållaren OPUS 2XS, som därmed gör OPUS2 till den minsta och lättaste bakom-örat-processorn.


2013


Revolutionerande allt i ett-design: Färre delar, inga sladdar och en känsla av frihet, eftersom man slipper ha något bakom örat: RONDO lanseras.


Elektrodledarna FORM införs. De är utformade för att övervinna de tekniska svårigheter som är förknippade med vätskeläckage som är vanligt i fall av hypoplasi och missbildningen ”incomplete partition”.MED-ELs cochleaimplantatsystem är CE-märkta för användning vid ensidig dövhet hos vuxna och barn.2014

SYNCHRONY cochleaimplantatsystem introduceras på marknaden.

Cochelaimplantatet SYNCHRONY erbjuder en enastående MR-säkerhet med 3,0 Tesla. Detta betyder att en användare av cochleaimplantat för första gången kan göra högupplösta MRI-undersökningar utan operation.

Den vattentåliga SONNET audioprocessorn med Automatic Sound Management 2.0 gör det möjligt att höra bekvämt i alla miljöer.

SAMBA audioprocessor

SAMBA är den senaste generationen av audioprocessorer för SOUNDBRIDGE och BONEBRIDGE.

Implantatet VORP 503

SOUNDBRIDGE-implantatet VORP 503 ger fler kopplingsmöjligheter för större kirurgisk flexibilitet och är dessutom MR-villkorligt vid 1,5 Tesla.

Kopplingsenheter för vibroplastik

De nya kopplingsenheterna för vibroplastik gör att man kan specialanpassa vibroplastik-operationen med VIBRANT SOUNDBRIDGE.


2015

Nya barnvänliga funktioner

Nya barnvänliga funktioner
Den nya DL-spolen gör att det är ännu lättare för föräldrar att använda SONNET. Tack vare link-check-funktionen kan föräldrar snabbt se om SONNET är korrekt ansluten och låsfunktionen ger dessutom ytterligare säkerhet.


2016

Lättaste audioprocessorn

Lättaste audioprocessorn
Med det laddningsbara mikrobatteriet är SONNET den lättaste audioprocessorn som finns. Strömförsörjningen av SONNET blir mer flexibel tack vare de laddningsbara batterierna.


2017

ADHEAR

Introduktion av ADHEAR, ett nytt icke-kirurgiskt hörselsystem som har revolutionerat konceptet för benledning.

BabyWear och ActiveWear

Med BabyWear och ActiveWear, som är utformade för extra säkerhet och komfort, blir SONNET lättare och förenklar därmed användningen för både barn och vuxna.

RONDO 2 lanseras. RONDO 2 är den första audioprocessorn för cochleaimplantat som har ett helt inbyggt batteri som kan laddas trådlöst och därmed blir otroligt enkel att använda.

Produkternas, applikationernas och prestandans egenskaper måste godkännas av relevanta nationella myndigheter; vissa funktioner kanske inte är tillgängliga eller kan eventuellt inte säljas av MED-EL i din region. Kontakta din lokala MED-EL-representant för att få mer information.

© 2019 MED-EL

Vi använder cookies från första och tredje part som hjälper oss att både förbättra navigeringen och analysera användningen av webbplatsen samt stödja vår marknadsföring. Klicka på ”Godkänn” för att godkänna användningen av cookies och för att fortsättningsvis dölja detta meddelande. Du hittar en lista och beskrivning av dessa cookies i vår Sekretesspolicy.