Betydelsen av att bevara
bevarande av hörsel

Bevara resthörseln för EAS-användare

Många personer med grav till total hörselnedsättning kan fortfarande ha viss mätbar hörsel, speciellt för låga frekvenser. Denna mätbara hörsel kallas resthörsel. Ofta är dessa personer utmärkta kandidater för EAS.

Att bevara resthörseln för EAS-kandidater är mycket viktigt, eftersom det hjälper dem att använda den naturliga hörsel de har kvar. Även om cochleaimplantat är fantastiska genom sin förmåga att skapa hörsel, så ger möjligheten att även använda sin naturliga resthörsel användaren ännu större möjligheter till en bättre hörselupplevelse. För de patienter som har resthörsel är det viktigt att denna bevaras vid EAS cochleaimplantattionen för deras hörande både nu och i framtiden.

Bevarandet av resthörseln underlättas av konstruktionen på den elektrodledare som med stor försiktighet sätts in i cochlea. MED‑EL:s elektroder har konstruerats speciellt för att bevara den resthörseln genom sin mjuka och flexibla design med vågformade ledningar. Denna design följer mjukt cochleans naturliga form vid insättningen. Därför behöver kirurgen bara använda minimalt med kraft för att placera elektroden inne i cochlea. Större insättningskraft riskerar att skada de känsliga nervvävnaderna och strukturerna som gör det möjligt att höra.
MED-EL:s elektrodledare har vågformade ledningar för att kunna föras in i cochlea så skonamt som möjligt Den vågformade konstruktionen gör MED-EL:s elektrodledare till världens mjukaste och mest flexibla.

Bevarande av resthörsel för användare av cochleaimplantat

I många fall har kandidater för cochleaimplantat viss resthörsel, även om den kan vara minimal. Till skillnad från kandidater för EAS är det dock inte troligt att de kommer att kunna använda den till något. Att bevara resthörseln är dock fortfarande viktigt även för kandidater till cochleaimplantat, eftersom resthörseln används för mätningar för att visa att de neurala strukturerna inte har skadats.

Att säkerställa att nervvävnaderna förblir oskadade anses ytterst viktigt för alla patienter som får cochleaimplantat, speciellt för små barn som riskerar att genomgå ytterligare transplantationer under resten av livet. Det är säkert så att varje framtida ingrepp, oavsett om det är en apparat eller något biologiskt eller farmaceutiskt, kommer att fungera bättre i en cochlea som har skadats så lite som möjligt genom att kraften vid införandet minimerats. 

Vi på MED-EL anser att din framtid är lika viktig som att du mår bra just nu. Denna filosofi har hjälpt att att konstruera de mest flexibla och mjukaste elektrodledare som finns på marknaden för att hjälpa dig att bevara de mycket känsliga strukturna i cochlea. 

© 2019 MED-EL

Vi använder cookies från första och tredje part som hjälper oss att både förbättra navigeringen och analysera användningen av webbplatsen samt stödja vår marknadsföring. Klicka på ”Godkänn” för att godkänna användningen av cookies och för att fortsättningsvis dölja detta meddelande. Du hittar en lista och beskrivning av dessa cookies i vår Sekretesspolicy.