Att få en
VIBRANT SOUNDBRIDGE

Vibrant Soundbridge Implantatsystem för mellanörat är avsett för personer som har disgnosticerats med mild till gravsensorineural hörselnedsättning eller ledningshinderoch kombinerad hörselnedsättning. Detta implantatsystem för mellanörat rekommenderas för personer som inte kan använda eller är missnöjda med vanliga hörapparater av medicinska skäl.

Bedömning
De personer, både vuxna och barn över tre år* som är intresserade av Vibrant Soundbridge får genomgå audiologiska tester och läkarundersökningar för att bestämma om Soundbridge är den optimala lösningen för just dem. De audiologiska testerna bedömer vilken typ av hörselnedsättning patienten har, och hur allvarlig den är.’

Implantation
Under det kirurgiska ingreppet implanteras den inre delen av Vibrant Soundbridge under huden bakom örat. FMT är fäst vid en vibrerande del i mellanörat.

Denna kirurgiska operation är en rutinoperation för erfarna öronkirurger och tar vanligtvis en till två timmar. Operationen sker antingen när du är nedsövd eller med lokalbedövning. Din kirurg kommer att berätta alla övriga detaljer som du bör veta innan operationen.

För en förteckning över erfarna kirurger se vår sökmotor för lokala kliniker.

Aktivering av Vibrant Soundbridge
Cirka två månader efter implantationen får användarna audioprocessorn och Soundbridge aktiveras. En audiolog eller annan fackman  kan ge råd till användarna om hur de bäst använder Vibrant Soundbridge. 

Om du vill få hänvisning direkt till en klinik som arbetar med hörselimplantat eller om du vill ha mer information om Vibrant Soundbridge kan du kontakta oss direkt.

* Vibrant Soundbridge-systemet är godkänd för behandling av ledningshinder och kombinerad hörselnedsättning samt för implantation på barn i Europa och andra länder som accepterar CE-märkningen.

© 2017 MED-EL

Vi använder cookies från första och tredje part som hjälper oss att både förbättra navigeringen och analysera användningen av webbplatsen samt stödja vår marknadsföring. Klicka på ”Godkänn” för att godkänna användningen av cookies och för att fortsättningsvis dölja detta meddelande. Du hittar en lista och beskrivning av dessa cookies i vår Sekretesspolicy.