Att få ett cochleaimplantat

Allmän information om vad du kan förvänta dig

Bedömning
För att kunna avgöra om ditt barn är en kandidat för ett cochleaimplantat, får barnet gå igenom ett antal rutinbedömningar före implantation. Dessa undersökningar gör det möjligt för gruppen som arbetar med cochleaimplantat att se om det finns några andra faktorer eller behov. Vid undersökningarna får också läkare och annan vårdpersonal möjlighet att berätta för föräldrarna vad de kan förvänta dig. Denna bedömning inkluderar ofta medicinska, audiologiska (hörsel) och radiologiska (röntgen) undersökningar.

Operation
Det kirurgiska ingreppet tar normalt mellan en och tre timmar och du kommer att vara nedsövd. Riskerna vid kirurgiska ingrepp med cochleaimplantation är låga och jämförbara med andra kirurgiska ingrepp i örat. Barn är normalt på benen redan nästa dag. Sjukhusvistelsen kan variera mellan en till flera dagar, beroende på barnets behov och sjukhusets rutiner.

Första inställningen
Cirka fyra veckor efter implantationen får barnet sin audioprocessor. Audioprocessorn blir programmerad, “inställd”, för varje enskilt barn av en ingeniör eller annan fackman. Programmeringen innebär inställningar för frekvens, ljudstyrka och tidsförhållanden. Att uppnå optimala inställningar kräver ofta flera programmeringsillfällen för att stegvis finjustera inställningarna.

Uppföljningsprogram
Även om cochleaimplantat ger fantastiska möjligheter för barn med hörselnedsättning, kan ljuden till en början vara både förbryllande och överväldigande. Regelbunden träning med en logoped är viktigt för att lära sig förstå ljud och för att utveckla förmågan att lyssna och tala.

För mycket unga barn kan hörselträning till en början även omfatta föräldramedverkan vid träningen för att få barnet att upptäcka och känna igen ljud. För äldre barn kan hörselträningen fokuseras på att hjälpa dem att känna igen de nya och mer detaljrika ljuden nu jämfört med de mer begränsade ljud de har hört med hjälp av hörapparater.

Om du vill få hänvisning direkt till en klinik som arbetar med cochleaimplantat eller om du vill ha mer information om MED‑EL cochleaimplantatsystem kan du kontakta oss direkt.

Föräldraguide

Mer

© 2019 MED-EL

Vi använder cookies från första och tredje part som hjälper oss att både förbättra navigeringen och analysera användningen av webbplatsen samt stödja vår marknadsföring. Klicka på ”Godkänn” för att godkänna användningen av cookies och för att fortsättningsvis dölja detta meddelande. Du hittar en lista och beskrivning av dessa cookies i vår Sekretesspolicy.