Vägen till framgång

Dra maximal nytta av ditt barns cochleaimplantat

Ett cochleaimplantat är ett tekniskt ”verktyg” för ditt barns hörande. Framgången med detta verktyg beror på flera olika faktorer. Åldern vid implantationen är bara en av faktorerna som påverkar vilken nytta ditt barn kommer att ha av ett cochleaimplantat. En omgivning med mycket talkommunikation, effektiv programmering av audioprocessorn, hög motivation, rehabilitering och realistiska förväntningar är också viktiga faktorer som påverkar de sammanlagda framgångarna för barnet.1 Nedan finns några förslag som kan hjälpa dig och ditt barn att få största möjliga nytta av ett cochleaimplantat.

Det är viktigt att tala till ditt barn precis som du skulle tala till ett normalt hörande barn, även om han eller hon kanske inte helt förstår vad du säger. Att tala med ditt barn är det bästa sättet att uppmuntra dem att utveckla sitt talade språk. Ditt ansiktsuttryck och kroppsspråk framhäver betydelsen av dina ord och hjälper ditt barn att förstå dig bättre. En strukturerad hörselträning är ett komplement till vad du lär ditt barn hemma. För mycket unga barn kan hörselträning till en början även omfatta föräldramedverkan vid träningen för att få barnet att upptäcka och känna igen ljud. Med denna erfarenhet kommer ditt barn att snabbt lära sig utnyttja denna nya lyssningsförmåga i den verkliga världen, utanför terapilokalerna.

Forskningen har visat att användning av en audioprocessor under längre tidsperioder under dagen påverkar barn med implantat positivt.2 Barn med ett cochleaimplantat kan ofta tillägna sig språk och hörsel i förbigående, på samma sätt som normalt hörande barn gör. Det betyder att även när barnets lärare inte finns på plats för att förklara saker eller arbeta med inlärningen, så lär sig ditt barn nya saker genom att bara lyssna och leka. Därför ger så lång tid som möjligt med cochleaimplantatet bättre resultat. Å andra sidan gäller att när barnet inte har använt audioprocessorn under lång tid så måste barnets hjärna på nytt ”ställa om sig” för de inkommande ljuden från cochleaimplantatet. Detta kan försena utvecklingen av barnets hörsel. Konsekvent användning, hela dagarna varje dag, gör den stora skillnaden.

Att lära ett språk är bara ett av målen med cochleaimplantationen. Andra mål är bland annat att ditt barn ska kunna göra sig förstått även av personer som inte känner ditt barn. En välprogrammerad audioprocessor som man använder alla vakna timmar på dygnet, tillsammans med lämplig rehabilitering, kommer att hjälpa ditt barn att uppnå detta mål.

Dina förväntningar spelar också en viktig roll för ditt barns framgångar med cochleaimplantatet. Barn som får sitt implantat som mycket små gör normalt tidiga och stadiga framsteg, speciellt om de har tillgång till effektiv terapi och stöd. I de flesta fall är det realistiskt att vänta sig att ditt barn till slut ska förstå andras tal och utveckla sin egen talförmåga, om det inte finns några andra inlärningsproblem.

De flesta som använder cochleaimplantat kan använda telefon, vissa har kunnat lära sig ett andra språk och många kan njuta av musik, – hörselupplevelser som anses vara ganska krävande. Där är viktigt att du hjälper ditt barn att utnyttja hans eller hennes hela förmåga. Eftersom alla barn är olika kommer ditt barns slutliga framgångar att bero på många olika faktorer, och kan därför inte förutses före implantationen. Därför är det viktigt att ha realistiska förväntningar. Din audiolog och logoped finns där för att hjälpa dig att bestämma realistiska mål för varje utvecklingsfas som ditt barn går igenom.

MED-EL engagerar sig för att stödja barn med hörselnedsättning och deras föräldrar med en stor mängd information och material av olika slag. Dessa material är speciellt utvecklade för barns behov i olika åldersgrupper. Mycket av detta material är lämpligt både för barn som använder hörapparater och för barn med cochleaimplantat.

Föräldraguide

Mer

© 2019 MED-EL

Vi använder cookies från första och tredje part som hjälper oss att både förbättra navigeringen och analysera användningen av webbplatsen samt stödja vår marknadsföring. Klicka på ”Godkänn” för att godkänna användningen av cookies och för att fortsättningsvis dölja detta meddelande. Du hittar en lista och beskrivning av dessa cookies i vår Sekretesspolicy.