Två öron är bättre än ett

Bilateral Cochlear Implantation

Bilateral implantation betyder cochleaimplantat i bägge öronen. Att höra med två öron, binauralt hörande, har klara fördelar som förbättrad taluppfattning i buller, bättre taligenkänning och bättre förmåga att lokalisera ljud1. Allmänt anses “stereohörande” (med två öron) vara mindre tröttsamt än “monohörande” (med ett öra). MED-EL var först med bilaterala cochleaimplantat redan 1996 och har sedan dess varit det ledande företaget med mest erfarenhet inom området.

Bilaterala implantationer på barn
Implanterade barn är en alldeles unik grupp. Till skillnad från vuxna som kanske har haft hörsel men förlorat den, lär sig barnen vanligtvis att höra endast med ljuden från sina cochleaimplantat. Det är välkänt att det är svårare att lära sig vissa saker senare i livet – som t.ex. att lära sig ett nytt språk – och man har länge förstått att det finns ett “kritiskt tidsfönster” tidigt i ett barns liv när han eller hon har sin allra bästa möjlighet att använda ljud för att utveckla sitt språk.’. Undersökningar har t.ex. visat att barn som har fått sina bilaterala implantat för 3,5 års ålder kunde maximalt utnyttja hjärnans förmåga att lära2,3,4’

I en retrospektiv undersökning med ett frågeformulär till föräldrarna5 fann man att hörselkvaliteten hos barnen ansågs väsentligt bättre efter en bilateral implantation. Bilateralt implanterade barn svarar mycket snabbare i gruppsituationer, de reagerar snabbare och mer korrekt i vardagssituationer och tar till sig språket spontant. Dessutom minskas ansträngningarna att höra och, enligt föräldrarna, är barnen mindre trötta efter skolan eller dagis. Föräldrar till barn med bilaterala implantat kan ofta rapportera klara fördelar när det gäller talförståelse och ökat självförtroende hos barnen.’

Bilaterala implantationer på vuxna
De klara fördelarna med bilaterala implantat är också väldokumenterade för vuxna. Flera olika undersökningar har repporterat om att patienter återfått förmågan att lokalisera ljuden6,7,8,9 och att vuxna med bilaterala implantat ha visat sig ha alla de binaurala funktioner som normalt hörande personer upplever10,11,12,13 Dessutom verkar det inte som om åldern när vuxna får implantaten spelar någon roll för cochleaimplantatets funktion14 vilket betyder att äldre vuxna också kan få samma positiva resultat som yngre vuxna som fått implantat.

Operation
De flesta kirurger är överens om att innsättningen av ett andra implantat egentligen inte skiljer sig från den första implantationen. Kraven på kandidaterna är samma, riskerna vid operationen bör vara desamma och eventuella fördelar och begränsningar med ett implantat gäller även för två. Däremot kan de som ska genomföra operationen ha olika rekommendationer eller åsikter om när i tiden operationen ska ske. Bilaterala implantat kan antingen opereras in samtidigt eller efter varandra, beroende på vad du själv vill och vad kirurgen anser.

Om du överväger ett skaffa bilaterala implantat för dig själv eller ditt barn, rekommenderar vi att du diskuterar detta med personalen på din implantatklinik. De kommer att kunna hjälpa dig att förstå vad som är möjligt baserat på sjukdomshistoria och din erfarenhet av ett tidigare implantat. Det är också mycket givande att tala med andra som använder bilaterala implantat, och därför har vi skapat en webbplats som gör det möjligt för dig att prata med, dela erfarenheter och chatta i realtid med andra som använder MED-EL:s bilaterala implantat. Anslut nu till www.hearpeers.com

Fördelen med MED-EL
Ett stort antal tekniska funktioner gör MED-EL:s cochleaimplantatsystem speciellt lämpligt för bilateral implantation. Det är framför allt kombinationen med Fine Structure Processing och speciellt utformade flexibla elektroder som kan placeras djupt in i cochlea som ger användarna maximal mängd akustisk information. Fine Structure Processing handlar om mängden information som implantatet kan leverera till örat, och hur detaljerad den informationen är.

Forskning har visat att fine structureär den största bäraren av tidsinformation, som gör det möjligt att höra varifrån ett ljud kommer. Fine Structure Processing representerar i högre grad de funktioner som en frisk cochlea har, och man har funnit att detta kan vara till stor fördel för taluppfattningen15. En annan innovativ funktion är möjligheten att använda samma FineTuner fjärrkontroll för båda implantaten, vilket gör den mer användarvänlig för patienter i alla åldrar. Och slutligen kan lyssningshjälpmedel göra det möjligt för användare av bilaterala implantat att använda stereoljud när man lyssnar till andra enheter, som en MP3-spelare.
 1. Laske R.D., et al., 2009. Subjective and Objective results after bilateral cochlear implantation in adults. Otol Neurotol. Vol. 30. pp.313-318
 2. Sharma, A., Dorman, M. F., Kral, A. (2005). The influence of a sensitivity period on central auditory development in children with unilateral and bilateral cochlear implants. Hearing Research, 203, 134-143.
 3. Sharma, A., Gilley, P., Martin, K., Roland, P., Bauer, P., Dorman, M. (2007). Simultaneous versus sequential bilateral implantation in young children: Effects on central auditory system development and plasticity. Audiological Medicine, 5(4), 218-223.
 4. Sharma, A., and Dorman, M. (2006). Central Auditory Development in Children with Cochlear Implants: Clinical Implications. Advances in Otorhinolaryngology. Vol 64. Basel: Karger pp 66-88.
 5. Winkler F et al., The Wurzburg questionnaire for assessing the quality of hearing in CI children (WH-CIK ). J Laryngorhinootologie. 2002 Mar:81(3):211-216.
 6. Nopp, P., Schleich, P., D’Haese, P. (2004). Sound localisation in bilateral users of MED-EL COMBI 40/40+cochlear implants. Ear and Hearing, 25, 205-214.
 7. Schoen, F., Mueller, J., Helms, J., Nopp, P. (2005). Sound localisation and sensitivity to inter-aural cues in bilateral users of the MED-EL COMBI 40/40+ cochlear implant system. Otology and Neurotology, 26, 429-437.
 8. Senn, P., Kompis, M., Vischer, M., Häusler, R. (2005). Minimum audible angle, just noticeable interaural differences and speech intelligibility with bilateral cochlear implants using clinical speech processors. Audiology and Neurotology,10, 342-352.
 9. Grantham, D., Ashmead, D., Ricketts, T., Labadie, R., Haynes, D. (2007). Horizontal-plane localisation of noise and speech signals by postlingually deafened adults fitted with bilateral cochlear implants. Ear and Hearing, 28(4),524-41.
 10. Müller, J., Schön, F., Helms, J. (2002). Speech understanding in quiet and noise in bilateral users of the MED-EL COMBI 40/40+ cochlear implant system. Ear and Hearing, 23, 198 206.
 11. Schön, F., Müller, J., Helms, J. (2002). Speech reception thresholds obtained in a symmetrical four loudspeaker arrangement from bilateral users of MED-EL cochlear implants. Otology and Neurotology, 23, 710-714.
 12. Schleich, P., Nopp, P., D’Haese, P. (2004). Head shadow, squelch and summation effects in bilateral users of the MED-EL COMBI 40/40+ cochlear implant. Ear and Hearing, 25, 197-204.
 13. Litovsky, R., Parkinson, A., Arcaroli, J,. Sammeth C. (2006). Simultaneous bilateral cochlear implantation in adults: a multicentre clinical study. Ear and Hearing, 27(6), 714-31.
 14. Noble W., et al., 2009. Younger- and Older-Age Adults with Unilateral and Bilateral Cochlear Implants: Speech and Spatial Hearing Self-Ratings and Performance. Otology & Neurotology. pp.1-9 
 15. Harnisch et al. Performance of long-time Tempo+ users is improved after switching over to the OPUS2 speech processor. Presented at the 9th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Warsaw, 2009

© 2019 MED-EL

Vi använder cookies från första och tredje part som hjälper oss att både förbättra navigeringen och analysera användningen av webbplatsen samt stödja vår marknadsföring. Klicka på ”Godkänn” för att godkänna användningen av cookies och för att fortsättningsvis dölja detta meddelande. Du hittar en lista och beskrivning av dessa cookies i vår Sekretesspolicy.