Den vetenskapliga bakgrunden
Automatic Sound Management

Omärkliga förändringar mellan olika
ljudmiljöer utan att ändra inställningarna

Eftersom din dag kan vara både i en lugn park eller en bullrande restaurang, en livlig järnvägsstation eller solbadande på en lugn strand är MED-EL:s unika teknik konstruerad för att ge optimalt ljud i alla ljudmiljöer – automatiskt.

Andra audioprocessorer kräver att användarna ofta byter program eller ändrar inställningar för att kunna få optimalt ljud. Överlägsen bearbetning av inkommande ljud med Automatic Sound Management upptäcker och analyserar kontinuerligt ändrade ljudmiljöer och anpassas automatiskt till dessa för att du ska slippa göra det.’

Så här fungerar Automatic Sound Management
För att ljudbearbetningen i cochleaimplantat ska bli effektiv, är det viktigt att komprimera det breda (120 dB) akustiska dynamiska området för normal hörsel till ett användbart intervall för elektrisk stimulering (30 dB). För att klara denna utmaning använder alla MED-EL:s audioprocessor en ljudbearbetningsstrategi för inkommande ljud som kallas Automatic Sound Management (ASM). ASM består av en tvåstegs Automatic Gain Control (AGC) som ger en bred Input Dynamic Range (IDR) och automatisk volymkontroll.

Input Dynamic Range är en av de viktigaste funktionerna inom audioprocessortekniken. Undersökningar visar att bara en bred IDR ger möjlighet till tillräckligt bra talförståelse i störda ljudmiljöer.1,2 Alla MED-EL:s ”bakom-örat”-processorer (BTE-processorer) har ett Input Dynamic Range på 75 dB. Det betyder att alla signaler som ligger i intervallet mellan 25 dB och 100 dB SPL bearbetas. Därmed möjliggörs detaljerad bearbetning av ett mycket brett ljudintervall.

Automatisk volymkontroll hanterar det breda intervall med insignaler som finns i vardagen, både dämpat tal och högljutt tal. Automatisk volymkontroll säkerställer att talförståelsen med bakgrundsstörningar i stort sett är oberoende av variationer i det talade ljudets styrka, vilka innebär att de som använder MED-EL:s audioprocessorer kan förstå både dämpat tal och högljutt tal lika bra som normalt tal. Tal med varierande ljudstyrka kan uppfattas lika bra som tal med konstant ljudstyrka.3

Klicka på fotona för att starta animationen.

MED-EL audioprocessorer har också en tvåstegs automatisk volymkontroll (AVC).4 Med denna teknik kan användarna höra ett mycket starkt ljud, som ett flygplan, eller till och med ett mycket tyst ljud, som en viskning, med en bekväm ljudnivå. Tvåstegstekniken säkerställer att en plötslig ökning av ljudvolymen inte ger en obehaglig förändring av ljudstyrkan för användaren. Tvåstegstekniken förhindrar också alltför dämpade ljud efter ett första starkt ljud. De ljud som användarna hör är därför alltid anpassade för att maximera talförståelsen och för att bevara de små skillnaderna i ljudstyrka från ett ljud till ett annat.

Andra audioprocessorer kräver att användarna ofta tar bort processorn från örat för att ändra inställningarna beroende på omgivningen och mängden bakgrundsstörningar. De som använder audioprocessorer med Automatic Sound Management vet att dessa förändringar sker automatiskt för dem. Det är speciellt viktigt för spädbarn och små barn som kanske inte kan uppfatta förändringar i bakgrundsljudet. Föräldrarna skulle ofta behöva ändra inställningarna för barnens audioprocessor för att ge dem bästa möjliga hörselkvalitet.’

Med Automatic Sound Management för ett brett Input Dynamic Range och  automatisk volymkontroll kan användarna få en optimal hörselupplevelse oavsett om de är på en flygplats, i en koncerthall, på ett affärsmöte, i en restaurang eller helt enkelt hemma.

  1. Spahr, Dorman, Loiselle (2007): Per formance of Patients Using Different Cochlear Implant Systems: Effects of Input Dynamic Range
  2. Haumann et. al., 8th International Conference of the Eurepean Society of Paediatric Otorhinolaryngology, Budapest, 8-11 June 2008: Influence of the Front End Processing on Speech Perception with Cochlear Implants of Various Manufacturers
  3. Nopp P et al, Performance with the OPUS 2 processor in a roving-level speech test, Presented at the 9th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Warsaw, 2009
  4. Stübich, Zierhofer, Hochmair (1999): Influence of Automatic Gain Control Parameter Settings on Speech Understanding of Cochlear Implant Users Employing the Continuous Interleaved Sampling Strategy

© 2019 MED-EL

Vi använder cookies från första och tredje part som hjälper oss att både förbättra navigeringen och analysera användningen av webbplatsen samt stödja vår marknadsföring. Klicka på ”Godkänn” för att godkänna användningen av cookies och för att fortsättningsvis dölja detta meddelande. Du hittar en lista och beskrivning av dessa cookies i vår Sekretesspolicy.