Wszczepianie
implantu słuchowego EAS

System implantów słuchowych EAS™ opracowano specjalnie z myślą o osobach dotkniętych częściową utratą słuchu. Terminem „częściowa utrata słuchu” określa się łagodny lub umiarkowany ubytek słuchu w zakresie niskich częstotliwości typu zmysłowo-nerwowego, zmierzający do głębokiego ubytku słuchu w przedziale wyższych częstotliwości.

Kwalifikacja
Kandydaci do zabiegu wszczepienia implantu słuchowego EAS przechodzą testy audiologiczne oraz badania lekarskie w celu ustalenia, czy system EAS jest dla nich odpowiednią metodą leczenia. Testy audiologiczne mają na celu ocenę stopnia ubytku słuchu w niskich i wysokich częstotliwościach.

Implantacja

Wewnętrzna część implantu słuchowego EAS, tj. implant ślimakowy z wyjątkowo elastyczną wiązką elektrod FLEXEAS zostaje wszczepiony pod skórę za uchem. Chirurg wprowadza wiązkę elektrod FLEXEAS do ślimaka. Opisana operacja jest rutynowym zabiegiem dla doświadczonych chirurgów głowy i szyi i trwa zazwyczaj od jednej do trzech godzin. Chirurg przekaże wszelkie dodatkowe informacje na temat zabiegu.

Listę doświadczonych chirurgów można znaleźć w naszej wyszukiwarce klinik.

Aktywacja systemu implantu słuchowego EAS
W okresie od dwóch do sześciu tygodni po implantacji ma miejsce aktywacja stymulacji elektrycznej i wzmocnienia akustycznego systemu implantu słuchowego EAS. Początkowy okres adaptacji do stymulacji złożonej jest typowy wśród pacjentów i należy się z tym liczyć.

Jeżeli chcesz otrzymać skierowanie bezpośrednio do ośrodka implantacji lub potrzebujesz więcej informacji na temat systemu implantów słuchowych EAS, prosimy o bezpośredni kontakt z firmą MED-EL. 

© 2020 MED-EL