Stymulacja całego ślimaka

Zwiększ do maksimum potencjał całego ślimaka – od podstawy po wierzchołek.

Tonotopiczność i stymulacja całego ślimaka
Aby docenić znaczenie stymulacji całego ślimaka, pomocne jest zrozumienie roli ślimaka w normalnym procesie słyszenia. Ślimak jest niewielkim (wielkości ziarna groszku) spiralnym tworem anatomicznym umiejscowionym w uchu wewnętrznym. Jego rola polega na przekształcaniu dźwięków z drgań mechanicznych na sygnały przekazywane do mózgu za pośrednictwem nerwu słuchowego. Proces ten odbywa się dzięki wyspecjalizowanym komórkom czuciowym (rzęskom słuchowym), które znajdują się w ślimaku. Rzęski słuchowe są pogrupowane według tonów. Tego rodzaju zorganizowanie rzęsek nosi nazwę tonotopiczności. W przypadku normalnego słyszenia tony o niskiej częstotliwości aktywizują włókna nerwowe w wierzchołku lub górnym odcinku ślimaka. Wysokie częstotliwości aktywizują włókna nerwowe w jego części podstawnej.
 
Stymulacja całego ślimaka
Powyżej ilustracja tonotopiczności ślimaka.
Co to jest stymulacja całego ślimaka (CCC)?
Stymulację całego ślimaka uzyskuje się dzięki długiej wiązce elektrod obecnej w całym ślimaku od samego wierzchołka po kompletny obszar podstawy. Taki zakres stymulacji ma zasadnicze znaczenie, ponieważ zapewnia użytkownikowi implantu pełną reprezentację dźwięku.  Krótka wiązka elektrod jest zdolna stymulować jedynie ograniczony fragment ślimaka, nie pobudzając włókien nerwowych wierzchołka.
 
Stymulacja całego ślimaka dostarcza użytkownikowi bogatszy, bardziej naturalnie brzmiący dźwięk1. Dla osób z wszczepioną długą wiązką elektrod przekłada się to na szereg potencjalnych korzyści. Uzyskane wyniki badań wskazują na przykład, że stymulacja całego ślimaka poprawia rozróżnianie mowy u znakomitej większości użytkowników implantów.2

Unikalne, miękkie i elastyczne wiązki elektrod firmy MED−EL mają tę samą długość co ślimak,  dzięki czemu pobudzane są wszystkie dostępne włókna nerwowe. 

Do korzyści wynikających ze stymulacji całego ślimaka należy:

  • najwyższa jakość dźwięku,
  • maksymalizacja naturalnego potencjału ślimaka,
  • poprawa rozróżniania mowy,2
  • najlepsza reprezentacja dzięki technologii FineHearing™.
  1. Hochmair I, Arnold W, Nopp P, Jolly C, Müller J, Roland P. Deep electrode insertion in cochlear implants: apical morphology, electrodes and speech perception results. Acta Otolaryngol, 2003; 123: 612 – 617.
  2. Haumann i wsp. (2009) Benefits of Electrical Stimulation Over Two Cochlear  Turns in Postlingually Deafnend CI Users – A Prospective Long-Term Study. Plakat, Conference on Implantable Auditory Prosthesis, 12-17 lipca, Lake Tahoe, USA.

© 2020 MED-EL