FineHearing: Najdrobniejsze detale dźwięku
nabierają życia

Strategia to plan z wyraźnie określonym celem. W przypadku implantów ślimakowych “plan od–do” oznacza utworzenie najbardziej efektywnego planu konwersji dźwięku na sygnały elektryczne zrozumiałe dla mózgu.

Przez wiele lat strategie kodowania mogły jedynie reprezentować jedną część charakterystyki dźwięku, znaną jako “obwiednia dźwięku”, podczas gdy udoskonalenia w obrębie “struktury subtelnej” dźwięku były ograniczone postępem technologicznym. Funkcja FineHearing™ firmy MED‑EL wykracza poza te ograniczenia.
“Podejście obwiedniowe” przy konstruowaniu implantów zapewnia większości użytkowników dobre wyniki w zakresie rozumienia mowy w cichym otoczeniu.1 Niestety koncentracja na samej obwiedni dźwięku nie pozwala uzyskać najlepszych rezultatów w bardziej złożonych zadaniach słuchowych.

Bez informacji dotyczących struktury subtelnej, która nadaje każdemu dźwiękowi jego własną, niepowtarzalną jakość (np. brzmienie w muzyce), użytkownicy implantów ślimakowych niejednokrotnie zgłaszają trudności w odbiorze muzyki i skupieniu się na mowie w hałaśliwym otoczeniu.2 Specjalne ustawienia dobrane do określonych sytuacji, jak, np. uważne słuchanie, odbiór muzyki czy ciche dźwięki, nie przynosiły zadowalających efektów i były rozwiązaniem kłopotliwym. Poza tym języki opierające się w dużej mierze na zmianach tonacji, tzw. języki tonalne, jak na przykład język chiński mandaryński, stanowiły dla użytkowników implantów ślimakowych szczególnie trudne wyzwanie.

Elementy dźwięku

Obwiednia dźwięku

Obwiednia “jest konturem głośności” sygnału dźwiękowego i ma podstawowe znaczenie dla rozumienia mowy.

 
 

Struktura subtelna

Struktura subtelna zawiera subtelne detale sygnału i poprawia jakość tonu i dźwięku.

Badania wykazują, że struktura subtelna jest zasadniczym nośnikiem informacji w przypadku muzyki i lokalizacji dźwięku.3 Dzięki technologii FineHearing oraz stymulacji całego ślimaka użytkownicy mogą korzystać z ulepszonego kodowania dźwięków uwzględniającego obie składowe charakterystyki dźwięku, to jest obwiednię i strukturę subtelną. W przeciwieństwie do tradycyjnego przetwarzania dźwięku system MAESTRO posługuje się wysoce zaawansowanym algorytmem, znanym jako transformata Hilberta, w celu uzyskania cyfrowego przetwarzania sygnału, które z dużą dokładnością wyodrębnia ogólny kształt, tj. obwiednię dochodzącego dźwięku. Ponadto specjalne opatentowane impulsy elektryczne trafiają do wierzchołka ślimaka. Wykorzystują unikalny kształt impulsu, który przenosi dźwięk i informacje o jego jakości. W ten sposób subtelna struktura dźwięku zostaje odwzorowana z dużą dokładnością, co zapewnia niezrównaną jakość doznań.

Przetwarzanie struktury subtelnej, tj. wdrożenie technologii FineHearing firmy MED‑EL otwiera użytkownikom nowy wymiar jakości dźwięku,3 zwłaszcza w przypadku słuchania muzyki, dzięki odwzorowaniu obwiedni dźwięku i jego struktury subtelnej.
  1. Helms J. Comparison of the TEMPO+ ear-level speech processor and the CIS PRO+ body-worn processor in adult MED-EL cochlear implant users. ORL Head Neck Surg 2001; 63: 31-40.
  2. Nopp P, Polak M. From electric acoustic stimulation to improved sound coding in cochlear implants. Przyjęto do publikacji w: van de Heyning P (red.), Cochlear Implant and Hearing Preservation, Karger.
  3. Smith i wsp. Chimaeric sounds reveal dichotomies in auditory perception. Nature; 2002; 416: 87-90.

© 2020 MED-EL