Klasa sama w sobie

Raporty firmy MED-EL na temat niezawodności:
uczciwe, przejrzyste, aktualne

Standardy firmy MED−EL w zakresie sporządzania raportów dotyczących niezawodności znacznie wykraczają poza metody wykorzystywane przez konkurencję. Nasze raporty na temat niezawodności są przygotowywane zgodnie z normą ISO 5841-2:2000 dotyczącą raportowania danych o niezawodności stymulatorów serca.1 Firma MED−EL jest jedyną firmą, która gromadzi zgłoszenia awarii zarówno implantów, jak i procesorów.

MED−EL to klasa sama w sobie. Przejrzyste, uczciwe i aktualne raportowanie wskazuje, że obecnie produkowane systemy implantów słuchowych firmy MED−EL są najbardziej niezawodnymi implantami na rynku.
 

MED-EL

 

Cochlear

 

Advanced
Bionics

Otwarte zgłaszanie przypadków wszystkich awarii implantów (w tym między innymi związanych z urządzeniami i wypadkami, jak również przyczyn awarii implantów o podłożu medycznym i chirurgicznym)

YES TAK

 

NO NIE

 

NO NIE

Zgłoszenia dotyczące niezawodności procesorów

YES TAK

NO NIE

YES TAK

Aktualność
danych na temat niezawodności

YES TAK

NONIE

NO NIE

  1. ISO 5841-2:2000: Implants for surgery – Cardiac Pacemakers – Part 2: Reporting of clinical performance of populations of pulse generators or leads
Firma MED-EL zachęca do porównania wyników niezawodności swoich produktów z wynikami producentów konkurencyjnych. Przystępując do porównania należy pamiętać, że skuteczne porównanie powinno uwzględniać:
 
  1. porównywalną liczbę
    użytkowanych produktów;
  2. ten sam przedział czasowy;
  3. rzeczywiste, aktualne dane;
  4. podobne generacje produktów;
  5. otwartość i kompletność
    danych prezentowanych dla tych samych kategorii awarii, w tym ogólną liczbę usuniętych urządzeń.

© 2020 MED-EL