Ważne informacje o bezpieczeństwie

Implanty Ucha Środkowego - VORP 502x

Oddziaływanie z innymi urządzeniami

 • Elektrochirurgia: instrumenty elektrochirurgiczne wytwarzają napięcia o wysokich częstotliwościach, które przechodzić z końcówki instrumentu bezpośrednio do implantu. W pobliżu implantu nie można używać jednobiegunowych instrumentów elektrochirurgicznych. Wzbudzane prądy mogłyby uszkodzić implant lub zmysł słuchu pacjenta.
   
 • Diatermia: nigdy nie przeprowadzać diatermii nad implantem, ponieważ wzbudzane, silne prądy mogłyby uszkodzić implant lub zmysł słuchu pacjenta.
   
 • Terapia elektrowstrząsowa: nigdy nie przeprowadzać terapii elektrowstrząsowej u pacjentów z wszczepionym implantem SOUNDBRIDGE ponieważ mogłaby uszkodzić implant lub zmysł słuchu pacjenta.
   
 • Terapia promieniowaniem jonizującym: konieczne terapie promieniowaniem jonizującym należy dokładnie skontrolować i oszacować, czy tego typu zabiegi warte są podjęcia ryzyka uszkodzenia implantu VORP.
   
 • Tomografia rezonansu magnetycznego (TRM): Pacjenci z implantem VIBRANT SOUNDBRIDGE (VORP 502x) nie mogą być poddawani tomografii rezonansu magnetycznego, a także nie mogą przebywać w pomieszczeniu z tomografem, ani w pobliżu żadnych innych źródeł silnych pól magnetycznych.
   
 • Kardiowersja: energia przekazywana w trakcie kardiowersji może spowodować uszkodzenia implantu. Przy ani w pobliżu urządzenia nie można wykonywać defibrylacji.
 • Pozostałe informacje: w wypadku terapii kobaltem, zdjęć PET, ultradźwięków diagnostycznych i terapeutycznych, a także technik przyspieszenia liniowego skutki oddziaływania na implant nie są znane. Generalnie należy unikać wszystkich tych zabiegów w pobliżu implantu.

   

Charakterystyki produktów, zastosowań i wydajności są zatwierdzane przez właściwe organy krajowe. Niektóre cechy mogą być aktualnie niedostępne lub nieobjęte ofertą MED-EL w danym regionie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielstwem MED-EL.

© 2020 MED-EL