Ważne informacje o bezpieczeństwie

Implanty wykorzystujące przewodzenie kostne - BCI 601

Oddziaływanie z innymi urządzeniami

 • Diatermia chirurgiczna: Napięcia o wysokich częstotliwościach wytwarzane przez jednobiegunowe instrumenty elektrochirurgiczne mogą prowadzić do bezpośredniego sprzężenia między instrumentem a implantem. W pobliżu implantu nie można używać jednobiegunowych instrumentów elektrochirurgicznych. Wzbudzane prądy mogłyby uszkodzić implant lub zmysł słuchu pacjenta.
   
 • Terapia radiologiczna: Terapia radiologiczna nie powoduje uszkodzenia implantu. Zaleca się odłączanie audio procesora na czas naświetlania.
   
 • Rentgen, tomografia komputerowa, terapia kobaltem, zdjęcie PET, diagnostyka ultradźwiękowa: Brak ograniczeń przy naświetlaniu klinicznym.
   
 • Jednobiegunowa elektrokauteryzacja, terapia ultradźwiękowa, przezczaszkowa stymulacja magnetyczna, terapia elektrowstrząsowa: Nie stosować bezpośrednio nad implantem, gdyż mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia implantu.
   
 • Tomografia rezonansu magnetycznego (TRM): U pacjentów z implantem Bonebridge dopuszcza się badania TRM do 1,5 T. Należy uwzględnić następujące warunki:
  • Pacjent może słyszeć dźwięki bez podłączonego audio procesora.
  • Artefakt wynoszący 15 cm dookoła implantu będzie widoczny na zdjęciach.
  • Badania TRM o >1,5 T mogą uszkodzić implant i dlatego należy ich unikać.

   ​ 

TRM Checklist

Pobierz

Charakterystyki produktów, zastosowań i wydajności są zatwierdzane przez właściwe organy krajowe. Niektóre cechy mogą być aktualnie niedostępne lub nieobjęte ofertą MED-EL w danym regionie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielstwem MED-EL.

© 2020 MED-EL