Nasza historia

1975

Rozwój implantu ślimakowego w Wiedniu rozpoczęty przez Ingeborg i Erwina Hochmair na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu.


1977

Pierwszy na świecie mikroelektroniczny wielokanałowy implant ślimakowy w Wiedniu. Posiadał 8 kanałów, wskaźnik stymulacji wynoszący 10000 impulsów na sekundę na kanał i 8 niezależnych źródeł prądu oraz elastyczną elektrodę do włożenia do ślimaka na 22-25mm.

Prof. Kurt Burian (1924-1996)
Wszczepił pierwszy wielokanałowy mikroelektroniczny implant ślimakowy w klinice uniwersyteckiej otolaryngologii w Wiedniu dnia 16 grudnia 1977 roku. Elastyczną elektrodę włożył przez okrągły otwór do bębenka.


1978

6- i 4-kanałowe warianty implantów
4-kanałowy implant użyto do jednoczesnej stymulacji.


1979

C.K., otrzymała implant 4-kanałowy w sierpniu 1979 roku, a kilka tygodni później również mały przenośny procesor. Spędziła wiele godzin w laboratorium na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu, gdzie testowano szereg strategii kodowania mowy i konfiguracji pól stymulacji w ramach podstawowych badań stymulacji nerwów.

Dopasowanie procesora mowy do charakterystyki słuchu elektrycznego pacjenta w zakresie kształtowania częstotliwości i kompresji amplitudy okazało się zasadnicze dla jakości zrozumienia mowy (Erwin Hochmair i pacjent).

W celu optymalizacji ustawień przeprowadzono wiele testów percepcji mowy (Ingeborg Hochmair i pacjent S.O.).


1980

Jesienią 1979 roku C.K. otrzymała ten mały procesor mowy noszony na ciele. Został zmodyfikowany w marcu 1980 r. i w tym czasie C.K. stała się pierwszą osobą, która mogła za pomocą przenośnego procesora zrozumieć mowę bez konieczności czytania z ruchu warg. Od tej pory cieszy się z rozumienia mowy tylko na podstawie dźwięku z przenośnego procesora.


1982

System implantu ślimakowego składa się z 4-kanałowego implantu przeźroczystego dla sygnałów, zasilającego wewnątrzślimakową 4-kanałową elastyczną elektrodę oraz małego jednokanałowego procesora mowy. System ten wykorzystuje szerokopasmową analogową strategię kodowania mowy do zastosowania najlepiej nadającego się do tego kanału.



1985

Użytkownicy implantów wymienili swoje doświadczenia w Wiedniu.

Wyniki badań wśród mających wszczepiony implant dorosłych cierpiących na głuchotę nabytą pokazują, że 60% z nich ma pewne zrozumienie mowy tylko na podstawie dźwięku (bez czytania z ruchu warg).


1986

Państwo Hochmair i nowa firma MED-EL przenieśli się do Innsbrucka.


1989

Wprowadzenie systemu CI Comfort: Nowy układ elektroniczny implantu i cewki są teraz zamknięte w jednej (system 2-kanałowego) lub dwóch (system 4-kanałowy) hermetycznie zamkniętych czarnych obudowach ceramicznych. Nowy procesor mowy posiada mikrofon poziomie ucha.

Na przestrzeni lat około 700 dorosłych i dzieci otrzymało ten system, w tym również wczesny  wariant z hermetyczną epoksydową obudową stymulatora.

Większość tych użytkowników korzysta teraz z nowoczesnych implantów i cieszy się z zalet jeszcze bardziej udoskonalonego rozumienia mowy.


1990

Firma MED-EL zatrudnia pierwszych pracowników


1991

MED-EL wprowadza na rynek pierwszy na świecie zauszny procesor mowy BTE (za uchem). Zapewnia on takie samo rozumienie mowy, jak procesor mowy noszony na ciele.

M.H. jest pierwszą osobą, która otrzymała implant łączący w sobie stymulację analogową i pulsacyjną.


1994

Na rynek wprowadzony zostaje system implantu COMBI 40 Jest to pierwszy na świecie wielokanałowy implant ślimakowy wysokiej częstotliwości, 8-kanałowy układ przeznaczony jest do wiernego wdrażania strategii kodowania mowy CIS Blake Wilsona o wysokiej szybkości stymulacji.

Składa się on z mającej 31 mm długości elastycznej elektrody służącej do wypełnienia całej długości ślimaka.



1995

Wyniki wieloośrodkowych badań dotyczących osób dorosłych korzystających z implantu COMBI 40, cierpiących na nabytą utratę słuchu pokazują po raz pierwszy, że ponad połowa populacji pacjentów osiągnęła poziom zrozumienia monosylabicznego słów powyżej 50% po (zaledwie) 6 miesiącach. Oznacza to, że pacjenci mogą porozmawiać z kimś nieznanym na nieznany im temat przez telefon. a) zrozumienie zdań, b) monosylabiczne zrozumienie słów.

Wprowadzenie a rynek procesora CIS PRO+.


1995

Z powodów humanitarnych oprócz CIS PRO+, stworzony został również system CIS LINK w celu zapewnienia strategii CIS dla użytkowników urządzeń typu Ineraid, posiadających przezskórnie podłączane systemy implantu ślimakowego innych firm, które przestały dalej rozwijać te urządzenia.


1996

Wprowadzenie do sprzedaży COMBI 40+, najcieńszego dostępnego na rynku implantu ślimakowego. Zapewnia on do 50000 impulsów na sekundę.

Zminiaturyzowany implant wielokanałowy (grubość 4 mm).


Rozpoczęcie implantacji bilateralnej (zapewniającej słyszenie obuuszne) przez profesorów Jana Helmsa i Joachima Müllera na Uniwersytecie w Würzburgu z zastosowaniem implantów firmy MED-EL.

 


1997

Wprowadzenie COMBI 40+ z rozgałęzioną elektrodą dla przypadków kostnienia ślimakowego; na podstawie sugestii szwedzkiego chirurga Gorana Bredberga.


1998

Profesorowie Jan Helms i Joachim Müller rozpoczęli implantację bilateralną u dzieci. M.R. staje się pierwszym na świecie dzieckiem z implantem obustronnym, gdy implant wszczepiono do jego drugiego ucha w wieku 4 lat w 1998 roku (do pierwszego ucha implant wszczepiono w 1996 roku).


1999

Wprowadzenie na rynek zausznego procesora mowy (BTE) TEMPO+.

Zużywa on 90% mniej energii niż procesor noszony na ciele.

Wieloośrodkowe badania wykazały lepszą percepcję mowy w porównaniu do procesora noszonego na ciele.

TEMPO+ jest pierwszym procesorem o modułowej konstrukcji, umożliwiającej różne opcje noszenia.

Modułowy procesor BTE wypiera z rynku tradycyjny procesor noszony na ciele.


2003

Wzbogacenie oferty o Vibrant Soundbridge, pierwszy aktywny system implantu ucha środkowego do zastosowania w lekkim do znacznego ubytku słuchu.

Geoffrey Ball, wynalazca Vibrant Soundbridge, przenosi się do Innsbrucka i zostaje dyrektorem technicznym projektu Vibrant MED-EL.


2004


Wprowadzenie na rynek implantu ślimakowego PULSAR, wyposażonego w przyszłościowy układ elektroniczny w zoptymalizowanej obudowie ceramicznej.


2005

Wprowadzenie procesora mowy DUET, pierwszego na świecie procesora przeznaczonego do połączenia przetwarzania mowy implantu ślimakowego i stymulacji akustycznej w jednym kompaktowym urządzeniu.

System EAS to pierwszy na świecie system implantów słuchu, służący do połączonej stymulacji akustycznej i elektrycznej. Elektryczna stymulacja akustyczna (EAS) jest  koncepcją, która została wdrożona przez prof. Christopha von Ilberga wraz z jego pierwszym pacjentem EAS, u którego w 2000 roku dokonano wszczepienia.


2006

Premiera rodziny procesorów dźwiękowych OPUS. Wprowadzenie implantu ślimakowego SONATA, posiadającego szczególnie małą obudowę tytanową.

Pierwszy procesor pozbawiony elementów sterowania na obudowie, wyposażony w łatwy w obsłudze zdalny kontroler.

Wprowadzenie serii elektrod FLEX. Elektrody te są specjalnie zaprojektowane dla zachowania delikatnych struktur ślimakowych podczas implantacji.

Technologia FineHearing™ zapewniająca możliwość odbioru informacji w zakresie subtelnej struktury dźwięku


2007

Elektrody FLEX EAS posiadające znak CE zatwierdzone do leczenia częściowej głuchoty.

Wprowadzenie systemu akumulatorów DaCapo.


2008

System implantu ucha środkowego Vibrant Soundbridge® z oznaczeniem CE przeznaczony do rozszerzonego zastosowania  dla pacjentów z ubytkiem słuchu typu przewodzeniowego i mieszanego po tym, jak chirurg Vittorio Colletti rozpoczął w 2006 roku umieszczanie przetwornika w okienku okrągłym.


2009

EAS w 2 generacji. Europejska premiera procesora dźwięku DUET 2.

System implantów ucha środkowego Vibrant Soundbridge: znak CE dla zastosowania u dzieci

Amadé, nowy procesor dźwięku z serii Vibrant Soundbridge zostaje wprowadzony na rynek europejski.


2010

Na rynek zostaje wprowadzony system implantów ślimakowych MAESTRO


System implantów ślimakowych MAESTRO obejmuje implant ślimakowy CONCERTO, najcieńszy implant w obudowie tytanowej.

CONCERTO PIN
Implant CONCERTO dostarczany jest z dodatkowymi pinami w celu zapewnienia łatwiejszego zamocowania.

Oprogramowanie systemowe MAESTRO 4.0 wyposażone jest w nowe strategie kodowania FS4 i FS4-p.


2011


Wprowadzenie nowych łączników dla systemu Vibrant Soundbridge MEI.


Długa wiązka elektrod FLEX 28 została wprowadzona dla zapewnienia stymulacji maksymalnej liczby włókien nerwowych i najlepszych wrażeń słuchowych.


Wprowadzenie CONCERTO ABI (implant pniowy).


Wprowadzenie mini pojemnika na baterie dla OPUS 2 - nowej, noszonej na ciele opcji, zasilanej standardowymi bateriami AAA lub akumulatorem DaCapo.


2012


Premiera pierwszego na świecie aktywnego implantu na przewodnictwo kostne – systemu BONEBRIDGE.


Wprowadzenie nowego pojemnika na baterie OPUS 2XS, który sprawia, że ​​OPUS2 jest najmniejszym i najlżejszym procesorem BTE.


2013


Rewolucyjna konstrukcja „wszystko w jednym”: mniej części, brak przewodu i poczucie wolności nie nosząc nic za uchem: Wprowadzenie RONDO


Wprowadzenie wiązek elektrod FORM. Mają one na celu przezwyciężenie trudności technicznych związanych z wyciekiem płynu typowym w przypadku niepełnego podziału i hipoplazji.



Systemy implantu ślimakowego MED-EL posiadają oznaczenie CE do stosowania przy jednostronnej głuchocie (SSD) u dorosłych i dzieci.



2014

Na rynek zostaje wprowadzony system implantów ślimakowych SYNCHRONY

Implant ślimakowy SYNCHRONY zapewnia niezrównane bezpieczeństwo MRI przy 3,0 Tesla. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii, posiadacz implantu ślimakowego może w pełni korzystać z wysokiej rozdzielczości MRI bez konieczności poddawania się zabiegowi chirurgicznemu.

Wodoodporny procesor dźwięku SONNET z systemem automatycznego zarządzania dźwiękiem 2.0 pozwala jego posiadaczowi cieszyć się dźwiękiem w każdym środowisku.

Procesor dźwięku SAMBA

SAMBA jest najnowszą generacją procesora dźwięku dla SOUNDBRIDGE oraz BONEBRIDGE.

Implant VORP 503

Implant VORP 503 urządzenia SOUNDBRIDGE oferuje więcej opcji łączenia dla zapewnienia większej elastyczności podczas zabiegu wszczepiania implantu oraz warunkowo może być używany w aparatach MRI przy 1,5 tesli.

Łączniki Vibroplasty

Nowe łączniki Vibroplasty pozwalają na większe dostosowanie zabiegu implantacji z zastosowaniem technologii Vibroplasty i VIBRANT SOUNDBRIDGE.


2017


Prezentujemy ADHEAR, nowatorski system słuchowy rewolucjonizujący koncepcję przewodzenia kostnego u osób z przewodzeniowym ubytkiem słuchu.


Charakterystyki produktów, zastosowań i wydajności są zatwierdzane przez właściwe organy krajowe. Niektóre cechy mogą być aktualnie niedostępne lub nieobjęte ofertą MED-EL w danym regionie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielstwem MED-EL.

© 2020 MED-EL