Zachowanie resztek słuchowych

Czym jest zachowanie resztek słuchowych?

W firmie MED-EL jesteśmy zdania, że zachowanie resztek słuchowych polega na połączeniu zalet technologii, szkolenia i znajomości technik zapewniających nienaruszalność delikatnych struktur nerwowych ślimaka.

Dlaczego zachowanie resztek słuchowych ma tak duże znaczenie?

Zachowanie resztek słuchowych jest niezbędne dla wszystkich pacjentów z implantami ślimakowymi z dwóch powodów. Po pierwsze, zachowanie struktur nerwowych w ślimaku w stanie nienaruszonym ma krytyczne znaczenie dla umożliwienia pacjentom korzystania z przyszłych metod leczenia i technologii. Jest prawdopodobne, że przyszłe interwencje, niezależnie od tego, czy będzie to wszczep urządzenia, czy też leczenie o charakterze biologicznym lub farmakologicznym, okażą się bardziej skuteczne w obrębie ślimaka, którego struktury nerwowe zostały zachowane.

Po drugie, wiele osób z poważnym lub bardzo poważnym ubytkiem słuchu wciąż jest w stanie odbierać niektóre dźwięki o niskiej częstotliwości. Stan taki nosi nazwę resztek słuchowych. Zachowanie resztek słuchowych podczas implantacji ślimakowej jest niezwykle istotne, ponieważ umożliwia to pacjentowi korzystanie z naturalnej zdolności do słyszenia w zakresie, jaki mu pozostał. W połączeniu z implantem ślimakowym używanie naturalnych resztek słuchowych zapewnia możliwie najwyższą jakość słyszenia.

Stąd też dla wszystkich użytkowników implantów ślimakowych zachowanie resztek słuchowych podczas implantacji ma znaczenie dla ich zdolności do słyszenia teraz i w przyszłości.

Delikatne struktury neuronalne ślimaka

Ślimak i elektrody firmy MED-EL

Ślimak jest wielkości ziarna grochu i mieści się w uchu wewnętrznym. Jego średnica wynosi ok. 7 mm. Ślimak tworzą trzy wypełnione płynem kanały (rys. 1), zwane schodami bębenka (scala tympani), schodami środkowymi (scala media) i schodami przedsionka (scala vestibuli). Zadaniem kanałów jest przekazywanie drgań dźwiękowych do struktur nerwowych. Do jednego z kanałów wprowadza się wiązkę elektrod implantu ślimakowego.
 

Rys. 1: Przekrój ślimaka przedstawiający trzy wypełnione płynem kanały 

Ustalono jednak, że lokalizacją idealną dla wiązki elektrod są schody bębenka 1. Ze względu na swoją konstrukcję elektrody firmy MED-EL są znakomicie przystosowane do wprowadzania ich do obszaru schodów bębenka.
Po wprowadzeniu tam wiązki elektrod ważne jest też, aby nie przebiła ona ściany sąsiedniego kanału niszcząc w ten sposób błony i struktury nerwowe.

Elektrody firmy MED-EL zostały opracowane specjalnie z myślą o ochronie struktur nerwowych ślimaka. Ze względu na ich niezwykłą miękkość i elastyczność elektrody pozwalają na ostrożne wprowadzenie wywołując minimalne tarcie i zapewniając optymalne ich ulokowanie w obszarze schodów bębenka.

Podejście firmy MED-EL do zachowania resztek słuchowych

Technologia

Firma MED-EL dysponuje 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie zachowywania resztek słuchowych, co umożliwiło skonstruowanie najbardziej miękkich i elastycznych wiązek elektrod dostępnych na rynku. Ze względu na konstrukcję nasze elektrody pomagają ograniczyć uszkodzenia, do jakich mogłoby dojść wskutek zabiegu wszczepiania implantu ślimakowego.

Sekret naszych miękkich i elastycznych wiązek elektrod kryje się w niestandardowych przewodach, które przenoszą sygnały wewnątrz ślimaka. Firma MED-EL opracowała przewody o kształcie falowym, które umożliwiają wyginanie wprowadzanych elektrod dopasowujących się w ten sposób do wnętrza ślimaka. Inni producenci w wytwarzanych wiązkach elektrod stosują przewody proste. Prosty przewód nadaje wiązce zbędną sztywność.

Szkolenia

Niebagatelne znaczenie dla zachowania resztek słuchowych jest stosowanie specjalnych technik chirurgicznych. Z tego też względu firma MED-EL oferuje wiele warsztatów edukacyjnych, na których przekazuje lekarzom zasady zachowania resztek słuchowych i uczy ich, jak uzyskiwać możliwie najlepsze rezultaty na tym polu.

  1. Adunka O. & Buchman C, 2007. Scala Tympani Cochleostomy 1: Results of a Survey. The Laryngoscope, 117 pp 2187-2194.Co mówią
specjaliści?
 

Kevin Green MD, FRCSEd (ORL)
Manchester Auditory Implant Centre

&preview=../data/flv/preview/OPUS2_Parts.jpg&skincolor=0xFFFFFF&skin=skinmedel.swf&buttonoverlay=medelbuttonoverlay.swf&autoplay=true&autoscale=false&videowidth=900&videoheight=506&captions=../data/flv/subtitles/23275_wtes_Green.flv_int.xml">


 

Dr. Silke Helbig
Johann Wolfgang Goethe-University, Frankfurt n. Menem

&preview=../data/flv/preview/OPUS2_Parts.jpg&skincolor=0xFFFFFF&skin=skinmedel.swf&buttonoverlay=medelbuttonoverlay.swf&autoplay=true&autoscale=false&videowidth=900&videoheight=506&captions=../data/flv/subtitles/23276_wtes_Helbig.flv_int.xml">


 

Univ.-Prof. Dr. Wolf-Dieter Baumgartner
Medical University of Vienna, Wiedeń

&preview=../data/flv/preview/OPUS2_Parts.jpg&skincolor=0xFFFFFF&skin=skinmedel.swf&buttonoverlay=medelbuttonoverlay.swf&autoplay=true&autoscale=false&videowidth=900&videoheight=506&captions=../data/flv/subtitles/23277_wtes_Baumgartner.flv_int.xml">


 

Dr inż. Artur Lorens
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa

&preview=../data/flv/preview/OPUS2_Parts.jpg&skincolor=0xFFFFFF&skin=skinmedel.swf&buttonoverlay=medelbuttonoverlay.swf&autoplay=true&autoscale=false&videowidth=900&videoheight=506&captions=../data/flv/subtitles/23278_wtes_Lorens.flv_int.xml">


 

© 2020 MED-EL