Wszczepianie implantu ślimakowego

Informacje ogólne na temat rokowań

Kwalifikacja
W celu zakwalifikowania dziecka do implantacji ślimakowej przejdzie ono pewną liczbę rutynowych badań i ocen. Umożliwią one zespołowi wykonującemu implantacje ślimakowe sprawdzenie pod kątem dodatkowych czynników lub potrzeb. Oceny te pozwolą lekarzom udzielić rodzicom stosownych informacji, aby wiedzieli, czego mogą się spodziewać. Najczęściej wykonuje się badania ogólne, audiologiczne (badania słuchu) oraz radiologiczne (RTG).

Zabieg chirurgiczny
Zabieg chirurgiczny zazwyczaj trwa od jednej do trzech godzin i wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. Ryzyko powiązane z implantacją ślimakową jest niskie i porównywalne z innymi zabiegami chirurgicznymi wykonywanymi w obrębie ucha. Dzieci zwykle czują się dobrze już następnego dnia. Długość pobytu dziecka w szpitalu waha się od jednego do siedmiu dni w zależności od potrzeb indywidualnych oraz obowiązującego miejscowego protokołu.

Pierwsze dopasowanie
Po około czterech tygodniach od implantacji dziecko otrzyma procesor dźwięku. Programowanie (“dopasowywanie”) procesora dźwięku dla poszczególnych dzieci wykonuje audiolog lub inny specjalista. Program obejmuje wprowadzenie ustawień wysokości i głośności dźwięku oraz synchronizacji. Pierwsze ustawienie optymalnego programu dla dziecka nierzadko wymaga kilku sesji, mających na celu stopniową regulację ustawień.

Program poimplantacyjny
Implanty ślimakowe oferują dzieciom z ubytkiem słuchu wspaniałe możliwości, ale dźwięki mogą początkowo wydawać się dziwne, nietypowe i przytłaczające. Systematyczny trening w zakresie komunikacji prowadzony przy pomocy logopedy jest podstawowym elementem procesu nauki rozumienia dźwięków oraz rozwijania umiejętności słuchania i mówienia.

W przypadku bardzo małych dzieci terapia słuchowa może początkowo uwzględniać ćwiczenia prowadzone przez rodziców, co pomaga dziecku wykrywać i rozpoznawać dźwięki. W przypadku dzieci starszych terapia słuchowa polega na pomaganiu dziecku w rozpoznawaniu nowych, bardziej szczegółowych dźwięków w przeciwieństwie do ograniczonego ich zasobu znanego z czasu posługiwania się aparatami słuchowymi.

Jeżeli chcesz otrzymać skierowanie bezpośrednio do ośrodka implantacji ślimakowej lub potrzebujesz więcej informacji na temat systemów implantu ślimakowego firmy MED-EL, prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

Przewodnik dla rodziców

Więcej

© 2020 MED-EL