Na drodze do sukcesu

Możliwości pełnego wykorzystania
implantu ślimakowego u Twojego dziecka

Implant ślimakowy jest "narzędziem" technicznym kompensującym ubytek słuchu u dziecka. Powodzenie związane z jego zastosowaniem zależy od wielu czynników. Jednym z takich czynników wpływających na korzyści z otrzymania implantu ślimakowego jest wiek w momencie implantacji. Intensywne porozumiewanie się, skuteczne zaprogramowanie procesora dźwięku, motywacja, rehabilitacja słuchowa i realistyczne oczekiwania również przyczyniają się do odniesienia sukcesu przez dziecko.1 Poniżej podajmy kilka sugestii mających na celu wsparcie rodziców i dziecka, które pomoże w optymalnym stopniu wykorzystać zalety implantu ślimakowego.

Najważniejsze jest, aby mówić do dziecka tak jak do dziecka słyszącego normalnie, nawet jeżeli nie rozumie ono przekazu w pełni. Mówienie do dziecka jest najlepszym sposobem zachęcania i wspierania rozwoju języka mówionego. Wyraz twarzy i język ciała podkreślają znaczenie wypowiadanych słów i pomagają dziecku lepiej zrozumieć kierowane do niego komunikaty. Kompleksowa terapia słuchowa uzupełnia to, czego dziecko uczy się w domu. W przypadku bardzo małych dzieci terapia słuchowa może początkowo uwzględniać ćwiczenia prowadzone przez rodziców, co pomaga dziecku wykrywać i rozpoznawać dźwięki w trakcie zajęć o charakterze terapeutycznym. Wraz ze zdobywanym doświadczeniem dziecko szybko uczy się stosować nowo nabyte umiejętności słuchania w świecie rzeczywistym, poza terapią.

Badania udowodniły, że noszenie procesora dźwięku przez dłuższy czas w ciągu dnia pozytywnie wpływa na rozwój mowy i słuchu u implantowanych dzieci.2 Dzieci z implantem ślimakowym mogą często zdobywać umiejętności w zakresie mówienia i słyszenia w sposób typowy dla dzieci normalnie rozwijających się. Oznacza to, że nawet jeżeli rodzice lub nauczyciele dziecka nie udzielają wyjaśnień ani nie pracują z dzieckiem, uczy się ono poprzez samo słuchanie i zabawę. Dlatego właśnie maksymalne wykorzystywanie implantu ślimakowego prowadzi do lepszych rezultatów. Z drugiej strony po dłuższym okresie przerwy w noszeniu procesora dźwięku mózg dziecka potrzebuje czasu, aby ponownie dostosować się do dźwięków odbieranych z implantu ślimakowego. Może to opóźniać rozwój słuchu u dziecka. Stałe posługiwanie się implantem dzień po dniu ma duże znaczenie i przynosi widoczne efekty.

Nauka języka jest zaledwie jednym z celów implantacji ślimakowej. Wśród celów dodatkowych wymienić można umożliwienie rozumienia mowy dziecka przez otoczenie, które go nie zna. Dobrze zaprogramowany procesor dźwięku noszony przez cały okres czuwania, któremu towarzyszy odpowiednia rehabilitacja słuchowa pomagają dziecku osiągnąć ten cel.

Ważną rolę w odniesieniu sukcesu przez dziecko z implantem ślimakowym odgrywają Twoje oczekiwania. Dzieci implantowane w bardzo młodym wieku zazwyczaj robią szybkie, stałe postępy, zwłaszcza gdy towarzyszy im skuteczna terapia i wsparcie. W większości przypadków realistyczne oczekiwania wobec dziecka obejmują rozumienie języka mówionego i rozwój umiejętności w zakresie mowy (przy założeniu, że nie występują żadne inne problemy z uczeniem).

Większość użytkowników implantów ślimakowych może też korzystać z telefonów. Niektórzy uczą się języków obcych, a wielu znajduje przyjemność w słuchaniu muzyki, co uważane jest za wysoce złożone zadanie poznawcze. Duże znaczenie ma pomoc udzielana dziecku przez rodziców w celu osiągnięciu przez nie pełni swoich możliwości. Każde dziecko jest inne, toteż finalny poziom sukcesu zależy od szeregu czynników, których nie można przewidzieć przed implantacją. Z tego też powodu ważne jest, aby oczekiwania były realistyczne. Zadaniem audiologa i logopedy jest pomoc w ustaleniu realistycznych celów na każdy etap rozwoju dziecka.

Firma MED-EL wspiera dzieci z ubytkiem słuchu oraz ich rodziców udzielając różnorodnych informacji i oferując przydatne materiały. Materiały te zostały opracowane specjalnie pod kątem potrzeb dzieci z różnych grup wiekowych. Wiele z materiałów są odpowiednie zarówno dla dzieci z aparatami słuchowymi, jak i implantami ślimakowymi.

Przewodnik dla rodziców

Więcej

© 2020 MED-EL