Czy moje dziecko może mieć implant ślimakowy?

Audiolog lub lekarz zajmujący się słuchem pomoże ustalić, czy Twoje dziecko kwalifikuje się do wszczepienia implantu ślimakowego. Kolejnym etapem jest kontakt z kliniką otolaryngologiczną realizującą program implantacji ślimakowej. Miejscowy zespół specjalistów zajmujących się implantami ślimakowymi określi z Twoją pomocą najlepsze możliwe rozwiązanie. Poniżej podajemy kilka ogólnych wytycznych, którymi kierują się specjaliści w celu ustalenia kwalifikacji do implantacji ślimakowej.

Dziecko może kwalifikować się do otrzymania implantu ślimakowego, jeżeli:

  • ma obustronny, głęboki zmysłowo-nerwowy ubytek słuchu;
  • posługiwanie się aparatem słuchowym nie przynosi u niego zadowalającego skutku;
  • nie ma przeciwwskazań uniemożliwiających przeprowadzenie zabiegu;
  • ma dostęp do odpowiednich materiałów i programów edukacyjno-rehabilitacyjnych po implantacji;
  • ma dostęp do środowiska wspierającego skuteczne uczenie się i rehabilitację słuchową z użyciem implantu słuchowego.
     

Nie każde dziecko z głębokim ubytkiem słuchu kwalifikuje się do implantacji ślimakowej. Istnieje kilka częstych powodów, dla których implantacja ślimakowa może nie być optymalnym rozwiązaniem.

  • Jeżeli dziecko odnosi istotne korzyści z posługiwania się aparatem słuchowym, jest to prawdopodobnie lepsze rozwiązanie.
  • Jeżeli ubytek słuchu u dziecka wynika z przyczyn innych niż uszkodzony obszar ucha wewnętrznego, skuteczniejsze może być inne rozwiązanie, na przykład implant ucha środkowego.
  • Aby uzyskać optymalne korzyści z implantu ślimakowego, ważne jest, aby dziecko otrzymywało pełne wsparcie od rodziny i uczestniczyło w programach rehabilitacji słuchowej. Niezwykle istotne jest, aby dziecko słyszało dzięki implantowi możliwie najlepiej. Jeżeli rodzina nie może uczestniczyć w programie rehabilitacyjnym, być może trzeba rozważyć inne możliwości niż wszczepienie implantu ślimakowego.

Przewodnik dla rodziców

Więcej

© 2020 MED-EL