Bilateralna implantacja ślimakowa

Bilateralna implantacja ślimakowa polega na wszczepieniu implantów po obu stronach głowy, na przykład dwóch implantów ślimakowych. Zalety implantów słuchowych w rozwoju dzieci z ubytkiem słuchu udowodniono w wielu badaniach klinicznych.1,2,3 Badania te wykazały, że część dzieci w wieku krytycznym dla przyswajania języka zyskuje unikalne korzyści płynące z bilateralnej implantacji ślimakowej. Mogą one pomagać im w rozwijaniu umiejętności słuchowych. Należy do nich zdolność do lokalizowania źródła dźwięku.
 

Wielu rodziców zgłasza, że po otrzymaniu drugiego implantu dzieci są w szkole bardziej skoncentrowane. Inni informują o zaobserwowanej u dzieci poprawie zdolności do lokalizowania źródła dźwięku, tj. określania, skąd dźwięk dobiega. Wyniki badań klinicznych potwierdzają te wnioski i obserwacje. Wykazano na przykład poprawę zachowań w zakresie porozumiewania się u dzieci, które otrzymały drugi implant. Dzieci z dwoma implantami charakteryzowały się lepszym rozumieniem wypowiadanych słów, a także dużo lepszym rozumieniem mowy w hałaśliwym otoczeniu.4 Ponadto dzieci obustronnie implantowane wykazują lepsze umiejętności w zakresie słuchania w wymagającym akustycznie otoczeniu.5

Więcej informacji na temat bilateralnej implantacji ślimakowej zamieszczono w niniejszej witrynie internetowej. Ponadto firma MED-EL wydała broszurę informującą o zaletach bilateralnej implantacji ślimakowej.

  1. Sharma, A., Dorman, M. F., Kral, A. (2005). The influence of a sensitivity period on central auditory development in children with unilateral and bilateral cochlear implants. Hearing Research, 203, 134-143.
  2. Sharma, A., Gilley, P., Martin, K., Roland, P., Bauer, P., Dorman, M. (2007). Simultaneous versus sequential bilateral implantation in young children: Effects on central auditory system development and plasticity. Audiological Medicine, 5(4), 218-223.
  3. Sharma, A., Dorman, M. (2006). Central Auditory Development in Children with Cochlear Implants: Clinical Implications. Advances in Otorhinolaryngology. Vol 64. Basel: Karger pp 66-88.
  4. Kühn-Inacker, H., Shehata-Dieler, W., Müller, J., Helms, J. (2004). Bilateral cochlear implants: a way to optimize auditory perception abilities in deaf children? International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 68, 1257-1266.
  5. Litovsky, R., Johnstone, P., Godar, S., Agrawal, S., Parkinson, A., Peters, R., Lake, J. (2006). Bilateral cochlear implants in children: Localisation acuity measured with minimum audible angle. Ear and Hearing, 27, 43-59.

© 2020 MED-EL