Zalety
wczesnej implantacji ślimakowej

Twoje dziecko ma możliwość korzystania z zalet implantu ślimakowego bez względu na wiek. Jednak w przypadku dzieci, które utraciły słuch zanim nauczyły się mówić, powodzenie jest bardziej prawdopodobne, jeżeli implantacja odbędzie się w młodym wieku.1 Do dzieci tych docierają informacje akustyczne, gdy mózg jest szczególnie predysponowany do nauki języka. W wielu przypadkach, gdy dzieci z głębokim upośledzeniem słuchowym są implantowane odpowiednio wcześnie, ich zdolności w zakresie słyszenia i mówienia mogą rozwijać się w sposób zbliżony do tego, jaki prezentują ich słyszący rówieśnicy. W takich przypadkach umiejętność posługiwania się językiem mówionym pojawia się niemal naturalnie.2,3

U dzieci, które początkowo słyszały i które utraciły później tę zdolność sprawdza się ta sama reguła: im krótszy okres głuchoty, tym większe prawdopodobieństwo, że implantacja ślimakowa przyniesie skutek.

Obecnie dzieci poddawane są implantacji w nawet tak wczesnym wieku, jak pierwszy rok życia. Po części jest to wynikiem udoskonalonych technik chirurgicznych.4 Ponadto badania wykazały uzyskiwanie lepszych wyników u dzieci implantowanych w bardzo młodym wieku.5,6
  1. Valencia D M i wsp. Cochlear implantation in infants less than 12 months of age. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2008 Jun; 72(6):767-73.
  2. Moeller M i wsp. Vocalizations of infants with hearing loss compared with infants with normal hearing: Part I – phonetic development. Ear Hear. 28(5), 2007 Sep:605-627.
  3. Moeller M i wsp. Vocalizations of infants with hearing loss compared with infants with normal hearing: Part II – transition to words. Ear Hear. 28(5), 2007 Sep:628‑642.
  4. Johr M i wsp. Ear surgery in infants under one year of age: its risks and implications for cochlear implant surgery. Otol Neurotol. 29(3), 2008 Apr:310‑313.
  5. Anderson I i wsp. Cochlear implantation in children under the age of two – what do the outcomes show us? Int J of Pediatr Otorhinolaryngol. 68:425-431, 2004.
  6. Schweizer M, Brachmaier J i wsp. Longitudinal assessment of early implanted children: first results. Zaprezentowano podczas NHS 2006. Como, Włochy.

Przewodnik dla rodziców

Więcej

© 2020 MED-EL