Lepiej dwa niż jedno

Bilateralna implantacja ślimakowa

Implantacja bilateralna to wszczepienie implantu ślimakowego w obu uszach. Słyszenie za pomocą obu uszu, zwane słyszeniem obuusznym, wyróżniają takie zalety, jak poprawa rozumienia mowy w hałaśliwym otoczeniu, lepsze rozpoznawanie mowy i lokalizacja pochodzenia dźwięku1. Można powiedzieć, że słyszenie “stereofoniczne” (obuuszne) jest mniej wyczerpujące niż “monofoniczne” (za pomocą jednego ucha). Firma MED‑EL w 1996 zaproponowała pionierską bilateralną implantację ślimakową. Od tamtego czasu zdobyła wiodące doświadczenie na tym polu.

Implantacja bilateralna u dzieci
Dzieci implantowane są wyjątkową grupą. W przeciwieństwie do dorosłych, którzy mogli wcześniej posiadać zdolność słyszenia i ją utracili, dzieci zazwyczaj uczą się słyszeć dźwięki pochodzące wyłącznie z implantu ślimakowego. Powszechnie wiadomo, że w późniejszym okresie życia przyswajanie pewnych umiejętności lub wiedzy – takiej jak nauka języków obcych – jest trudniejsze. Od dawna wiadomo też o istnieniu “okresu krytycznego” we wczesnym etapie rozwoju dziecka, kiedy jest ono najlepiej predysponowane do wykorzystywania dźwięków w nauce języka. Badania wykazały na przykład, że dzieci obustronnie implantowane przed osiągnięciem wieku 3½ roku potrafiły w największym stopniu wykorzystać zdolność mózgu do uczenia się2,3,4

Retrospektywne badanie z użyciem ankiety dla rodziców5 wykazało, że jakość słyszenia u dzieci wzrosła znacznie po implantacji bilateralnej. Dzieci implantowane bilateralnie przebywając w grupie reagują znacznie szybciej. Reagują sprawniej i bardziej adekwatnie w sytuacjach codziennych i przyswajają język w sposób spontaniczny. Ponadto wysiłek wkładany w słuchanie jest mniejszy, rodzice zaś twierdzą, że dzieci po zajęciach w szkole czy przedszkolu są mniej zmęczone. Rodzice dzieci implantowanych bilateralnie często mówią o wyraźnych korzyściach i poprawie rozumienia mowy oraz podniesieniu pewności siebie dzieci.

Implantacja bilateralna u dorosłych
Wyraźne zalety implantacji bilateralnej zostały też dobrze udokumentowane w przypadku pacjentów dorosłych. Kilka badań wykazało przywrócenie zdolności do lokalizowania źródła dźwięku6,7,8,9 oraz że u dorosłych użytkowników bilateralnych zaobserwowano wszystkie te same efekty słyszenia obuusznego co w przypadku osób zdrowych.10,11,12,13 Ponadto wiek implantacji u dorosłych wydaje się nie mieć wpływu na działanie implantu ślimakowego14, co oznacza, że starsi pacjenci dorośli mogą odnieść te same korzyści z implantacji, co młodsi dorośli.

Zabieg
Większość chirurgów zgadza się, że wszczepienie drugiego urządzenia nie różni się niczym od pierwszej implantacji. Wymogi kwalifikacyjne są identyczne, ryzyko powikłań nie zmienia się, a potencjalne korzyści/ograniczenia dotyczące jednego implantu odnoszą się w równym stopniu do dwóch. Jednak specjaliści z zespołu zajmującego się implantacjami mogą mieć różny pogląd na temat terminu operacji. Implanty bilateralne można wszczepiać albo równocześnie, albo jeden po drugim w zależności od decyzji pacjenta i wyniku konsultacji z chirurgiem.

Jeżeli bierzesz pod uwagę implantację bilateralną, zalecamy konsultację w ośrodku implantacji i z jego zespołem. Na podstawie historii leczenia i doświadczeń związanych z poprzednią implantacją specjaliści pomogą w określeniu rokowań. Bardzo przydatne są też rozmowy z innymi użytkownikami implantów bilateralnych, dlatego też udostępniliśmy witrynę internetową, gdzie można skontaktować się, porozmawiać i wymienić doświadczeniami z innymi użytkownikami implantów bilateralnych firmy MED‑EL. Wejdź na stronę www.hearpeers.com

Atuty firmy MED‑EL
Szereg funkcji technicznych, w jakie wyposażone są systemy implantów ślimakowych firmy MED‑EL sprawia, że nadają się one szczególnie dobrze do implantacji bilateralnej. Dzięki połączeniu funkcji Fine Structure Processing ze specjalnie opracowanymi elastycznymi elektrodami, które można wprowadzać głęboko do wnętrza ślimaka, użytkownicy odbierają maksymalną ilość informacji akustycznych. Technologia Fine Structure Processing ma znaczenie dla ilości informacji, które implant może doprowadzić do ucha, a także do tego, jak szczegółowe są te informacje.

Badania udowodniły, że subtelna i skomplikowana struktura dźwięku jest zasadniczym nośnikiem informacji na temat synchronizacji, która ułatwia lokalizację źródeł dźwięku w przestrzeni. Technologia Fine Structure Processing dokładniej odzwierciedla funkcję zdrowego ślimaka i wywiera korzystny wpływ na rozumienie mowy15. Kolejną nowatorską funkcją jest możliwość używania jednego kontrolera FineTuner do obsługi obu implantów, co sprawia, że jest to rozwiązanie przyjazne dla użytkowników w każdym wieku. Poza tym akcesoria słuchowe pozwalają użytkownikom implantów bilateralnych na dostęp do dźwięku stereo podczas odtwarzania muzyki, np. z odtwarzacza MP3.
 1. Laske R.D., i wsp., 2009. Subjective and Objective results after bilateral cochlear implantation in adults. Otol Neurotol. Vol. 30. pp.313-318
 2. Sharma, A., Dorman, M. F., Kral, A. (2005). The influence of a sensitivity period on central auditory development in children with unilateral and bilateral cochlear implants. Hearing Research, 203, 134-143.
 3. Sharma, A., Gilley, P., Martin, K., Roland, P., Bauer, P., Dorman, M. (2007). Simultaneous versus sequential bilateral implantation in young children: Effects on central auditory system development and plasticity. Audiological Medicine, 5(4), 218-223.
 4. Sharma, A., Dorman, M. (2006). Central Auditory Development in Children with Cochlear Implants: Clinical Implications. Advances in Otorhinolaryngology. Vol 64. Basel: Karger pp 66-88.
 5. Winkler F i wsp., The Wurzburg questionnaire for assessing the quality of hearing in CI children (WH-CIK ). J Laryngorhinootologie. marzec 2002:81(3):211-216.
 6. Nopp, P., Schleich, P., D’Haese, P. (2004). Sound localisation in bilateral users of MED-EL COMBI 40/40+cochlear implants. Ear and Hearing, 25, 205-214.
 7. Schoen, F., Mueller, J., Helms, J., Nopp, P. (2005). Sound localisation and sensitivity to inter-aural cues in bilateral users of the MED-EL COMBI 40/40+ cochlear implant system. Otology and Neurotology, 26, 429-437.
 8. Senn, P., Kompis, M., Vischer, M., Häusler, R. (2005). Minimum audible angle, just noticeable interaural differences and speech intelligibility with bilateral cochlear implants using clinical speech processors. Audiology and Neurotology,10, 342-352.
 9. Grantham, D., Ashmead, D., Ricketts, T., Labadie, R., Haynes, D. (2007). Horizontal-plane localisation of noise and speech signals by postlingually deafened adults fitted with bilateral cochlear implants. Ear and Hearing, 28(4),524-41.
 10. Müller, J., Schön, F., Helms, J. (2002). Speech understanding in quiet and noise in bilateral users of the MED-EL COMBI 40/40+ cochlear implant system. Ear and Hearing, 23, 198 206.
 11. Schön, F., Müller, J., Helms, J. (2002). Speech reception thresholds obtained in a symmetrical four loudspeaker arrangement from bilateral users of MED-EL cochlear implants. Otology and Neurotology, 23, 710-714.
 12. Schleich, P., Nopp, P., D’Haese, P. (2004). Head shadow, squelch and summation effects in bilateral users of the MED-EL COMBI 40/40+ cochlear implant. Ear and Hearing, 25, 197-204.
 13. Litovsky, R., Parkinson, A., Arcaroli, J,. Sammeth C. (2006). Simultaneous bilateral cochlear implantation in adults: a multicentre clinical study. Ear and Hearing, 27(6), 714-31.
 14. Noble W., i wsp., 2009. Younger- and Older-Age Adults with Unilateral and Bilateral Cochlear Implants: Speech and Spatial Hearing Self-Ratings and Performance. Otology & Neurotology. pp.1-9 
 15. Harnisch i wsp. Performance of long-time Tempo+ users is improved after switching over to the OPUS2 speech processor. Zaprezentowano na IX europejskim sympozjum na temat implantacji ślimakowej u dzieci, Warszawa 2009

© 2020 MED-EL