Badania naukowe stojące za funkcją
automatycznego zarządzania dźwiękiem

Płynna zmiana otoczenia akustycznego
bez regulacji ustawień

W ciągu dnia przebywasz w cichym parku lub w gwarnej restauracji, na zatłoczonym dworcu kolejowym lub odprężasz się na plaży. Unikalne technologie firmy MED‑EL opracowane zostały w celu zapewnienia najwyższej jakości słyszenia w trakcie codziennych zajęć.

Inne procesory wymagają od użytkownika częstego programowania lub zmiany ustawień, aby mógł cieszyć się jak najlepszymi doznaniami słuchowymi. Doskonała jakość dźwięku to między innymi zasługa funkcji automatycznego zarządzania dźwiękiem, które na bieżąco dostosowuje ustawienia do zmian w środowisku akustycznym, wyręczając w tym użytkownika.

Zasada działania funkcji automatycznego zarządzania dźwiękiem
Aby przetwarzanie dźwięku przez implant ślimakowy było skuteczne, niezwykle istotne jest skompresowanie dużego akustycznego zakresu dynamicznego (120 dB) charakterystycznego dla słyszenia normalnego w zakresie akceptowalnym w przypadku stymulacji elektrycznej (30 dB). Aby sprostać temu wyzwaniu, wszystkie procesory firmy MED‑EL posługują się strategią przetwarzania zwaną automatycznym zarządzaniem dźwiękiem (ASM). Na funkcję ASM składa się dwuetapowa automatyczna kontrola wzmocnienia (AGC) zapewniająca szeroki zakres dynamiczny sygnału wejściowego (IDR) oraz automatyczna regulacja głośności.

Input Dynamic Range (zakres dynamiczny sygnału wejściowego) jest jedną z najważniejszych cech technologii procesora dźwięku. Wyniki badań wskazują, że szeroki zakres IDR umożliwia adekwatną percepcję mowy w hałaśliwym otoczeniu.1,2 Wszystkie zauszne procesory (BTE) firmy MED-EL charakteryzuje IDR o wartości 75 dB. Stąd też przetwarzane są wszystkie sygnały mieszczące się w zakresie od 25 dB do 100 dB SPL. Pozwala to na dokładne przetwarzanie bardzo szerokiego zakresu wejściowych sygnałów dźwiękowych.

Automatyczna kontrola głośności dotyczy szerokiego zakresu poziomów sygnałów wejściowych występujących w życiu codziennym, w tym cichej i głośnej mowy. Automatyczna kontrola głośności gwarantuje, że odbiór mowy w otoczeniu z szumami w tle jest w dużej mierze odporny na zmiany poziomu głośności mowy. Oznacza to, że użytkownicy procesorów dźwięku firmy MED‑EL są w stanie w takim samym stopniu rozumieć cichą i głośną mowę, podobnie jak tę o normalnej głośności. Mowa o zróżnicowanym poziomie głośności jest rozumiana równie dobrze, co mowa o tym samym poziomie głośności.3

Kliknij zdjęcia, aby włączyć animację.

Procesory dźwięku firmy MED-EL wyposażone są też w funkcję dwuetapowej automatycznej kontroli wzmocnienia.4 Technologia ta pozwala użytkownikom słyszeć bardzo głośny dźwięk, np. samolotu, albo dźwięk bardzo cichy, np. szept, na dogodnym poziomie głośności. Dzięki dwuetapowości nagły wzrost poziomu głośności nie wywołuje nieprzyjemnych wrażeń akustycznych u użytkownika. Ponadto funkcja ta zapobiega pojawianiu się nadmiernie przytłumionych dźwięków, które następują po pierwszym głośnym dźwięku. Dlatego też dźwięki odbierane przez użytkownika są zawsze prezentowane tak, aby uzyskać maksymalny stopień zrozumienia mowy i zachować subtelne różnice poziomu głośności następujących po sobie dźwięków.

Inne procesory wymagają od użytkownika częstego zdejmowania z ucha w celu dokonania regulacji zależnej od otoczenia i poziomu szumów tła. Osoby posługujące się procesorem z funkcją automatycznego zarządzania dźwiękiem mogą być spokojni. Zmiany zachodzą w sposób automatyczny. Ma to szczególne znaczenie w przypadku niemowląt i małych dzieci, które nie są w stanie rozpoznać zmian w otoczeniu. Rodzice zmuszeni byliby do dokonywania częstych zmian ustawień, aby procesor przynosił dziecku oczekiwane korzyści.

Dzięki funkcji automatycznego zarządzania dźwiękiem z szerokim zakresem dynamicznym sygnału wejściowego oraz automatycznej kontroli głośności użytkownicy mogą dobrze słyszeć zarówno na lotnisku, sali koncertowej, spotkaniu biznesowym, a także w restauracji czy w domu.

  1. Spahr, Dorman, Loiselle (2007): Performance of Patients Using Different Cochlear Implant Systems: Effects of Input Dynamic Range
  2. Haumann i wsp., VIII Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Towarzystwa Otolaryngologii Dziecięcej, Budapeszt, 8-11 czerwca 2008: Influence of the Front End Processing on Speech Perception with Cochlear Implants of Various Manufacturers
  3. Nopp P i wsp., Performance with the OPUS 2 processor in a roving-level speech test, Prezentacja na IX Europejskim Sympozjum Implantacji Ślimakowej Dzieci, Warszawa, 2009
  4. Stöbich, Zierhofer, Hochmair (1999): Influence of Automatic Gain Control Parameter Settings on Speech Understanding of Cochlear Implant Users Employing the Continuous Interleaved Sampling Strategy

© 2020 MED-EL