Narkoza i implanty ślimakowe
według anestezjologa dr. Roman German

Decyzja o wszczepieniu implantu ślimakowego to bardzo ważny krok, który może istotnie poprawić jakość życia. Setki tysięcy ludzi na całym świecie posiada już implant słuchowy od kilkumiesięcznych dzieci aż po dorosłych powyżej 90 lat.

Obiekcje pacjentów związane z koniecznym zabiegiem chirurgicznym i pełną narkozą są całkowicie zrozumiałe. Aby wyeliminować obawy przed pełną narkozą, należy uwzględnić następujące fakty:

Implantacja jest rutynowym zabiegiem o minimalnie inwazyjnym charakterze. Do implantacji stosuje się mikroskop, który umożliwia chirurgowi łagodne wprowadzenie do ślimaka elastycznej elektrody. Zabieg trwa zazwyczaj jedynie 1-2 godziny i jest wykonywany pod pełną narkozą.

Nowoczesne metody wprowadzania pacjenta w stan pełnej narkozy w połączeniu z bezpiecznymi, szybko działającymi lekami znacznie poprawiły w ostatnich latach tolerancję na pełną narkozę. Dzisiaj pacjenci szybciej zasypiają i łatwiej się wybudzają po operacji.

Ulepszenia te pozwoliły znacznie zredukować ryzyko wywoływane przez pełną narkozę. Jest to szczególnie ważne dla ludzi starszych i pacjentów z dodatkowymi dolegliwościami zdrowotnymi. Jednakże istotne jest, aby przed implantacją skonsultować z lekarzem wszystkie dodatkowe problemy ze zdrowiem.

Przed, w trakcie i po operacji pacjent jest stale monitorowany przez odpowiedzialnego anestezjologa w celu zapewnienia optymalnej stabilności i bezpieczeństwa pacjenta.

Dzięki nowoczesnym metodom narkozy i opiece zaangażowanych anestezjologów ryzyko powikłań przy pełnej narkozie podczas implantacji ślimakowej jest minimalne, nawet dla starszych ludzi. Zastrzeżenia wobec pełnej narkozy nie powinny nikogo - niezależnie od wieku - powstrzymywać od czerpania korzyści z poprawy jakości życia, jakie daje implant ślimakowy. Dr. Roman German

Dr. Roman German, anestezjologο
Agaplesion Bethanien Clinic
Frankfurt am Main, Niemcy

© 2020 MED-EL