Cochleaimplantatvideoer

Cochleaimplantatvideoer inkludert informative animasjoner, produktvideoer og tilbakemeldinger fra brukere av cochleaimplantat- og hørselsimplantatprodukter

Oppæringsvideoer
Implantatløsninger ved hørselstap

Slik fungerer hørsel

Video som hjelper deg å forstå hørselstap og hørselssvekkelse, ved å forklare hvordan hørsel fungerer.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Konduktivt hørselstap

Konduktivt hørselstap er et problem i det ytre øret eller mellomøret som hindrer at lyd når frem til det indre øret.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Sensorineuralt hørselstap

Sensorineuralt hørselstap oppstår i sneglehuset når hårceller mangler eller er skadet.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Blandet hørselstap

Blandet hørselstap er kombinasjonen av sensorineuralt og konduktivt hørselstap som skyldes problemer i det ytre øret, mellomøret og det indre øret.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

MAESTRO
Cochleaimplantatsystem

MAESTRO™
Cochleaimplantatsystem

Video som forklarer MED-ELs cochleaimplantatsystem. Cochleaimplantater for personer med hørselstap og hørselsnedsettelse.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Priya
CI-bruker (India)

TAMIL

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Varinder
CI-bruker (India)

HINDI

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Sambhav
CI-bruker (India)

HINDI

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Ethan
CI-bruker (Canada)

Ethan ble født døv og fikk MED-EL cochleaimplantater. Nå bruker han verbal kommunikasjon med barn og hører foreldrene sine.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Don
CI-bruker (Canada)

RONDO har bragt komfort og anvendelighet til et nytt nivå for Don. RONDO er så lite og lett at han glemmer at han har det.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Kathy
CI-bruker (Canada)

RONDO cochleaimplantat med en prosessor i én enhet har forbedret Kathys liv, spesielt på jobb.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Falisha
CI-bruker (Indonesia)

Falishas glimrende hørsel gjør at hun kan prestere på skolen og kommunisere selvsikkert på mange språk.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Vasanthi
CI-bruker (Malaysia)

Det er viktig å være sosial når du lager mat til venner og familie. Vasanthi deltar i samtalen.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Manot
CI-bruker (Thailand)

For Manot er det svært viktig å være aktiv i samfunnet. Cochleaimplantater hjelper ham å få glede av hobbyer og sin kones selskap.

THAI

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Pater Hans
CI-bruker (Østerrike)

Fader Hans har kontakt med en verden av lyd og sin menighet.

TYSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Duncan
CI-bruker (Storbritannia)

Duncan, bruker av bilateralt cochleaimplantat fra Manchester, beskriver hørselstapet og hvordan livet hans ble bedre med cochleaimplantater.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Hanna
CI-bruker (Storbritannia)

Musikk er viktig for Hanna. Hun spiller klarinett og er aktiv i et ungdomsorkester.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Elisabeth
CI-bruker (Tyskland)

Elisabeth er takknemlig for den forbedrede livskvaliteten hun har fått med cochleaimplantatet.

TYSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Laurie
CI-bruker (Storbritannia)

Laurie er i 70-årene og har levd med hørselstap i 50 år. Med cochleaimplantater kan hun nå høre igjen.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Sean
CI-bruker (Australia)

For Sean var ikke høreapparater noen løsning lenger. I en liten gruveby har et cochleaimplantat forandret livet hans.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Cayden
CI-bruker (Australia)

Caydens foreldre gjorde grundige undersøkelser om CI. I dag kan Cayden høre sin mors stemme når han leker.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Isla
CI-bruker (Australia)

Den unge CI-brukeren Isla vokser opp i en familie der musikken er svært viktig, og hun elsker å synge og danse når faren spiller gitar.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Michele
CI-bruker (Australia)

Michele mistet plutselig hørselen. Ved hjelp av egen styrke og CI har hun begynt å jobbe igjen, og familielivet er normalt igjen.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Laurita
CI-bruker (Colombia)

Foreldre og besteforeldre gir henne den støtten hun trenger for å vokse opp mens hun hører og lærer, takket være cochleaimplantater.

SPANSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Kadu
CI-bruker (Brasil)

Kadu elsker livet. Han elsker å synge, danse, leke og lære sammen med venner. Moren hans forklarer beslutningen om å få et cochleaimplantat: En beslutning som forandret livet.

PORTUGISISK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Olivia
CI-bruker (Argentina)

Musikk er Olivias følgesvenn når hun maler. Nå som hørselen er tilbake, bruker hun musikken som inspirasjon, og CI har forbedret kommunikasjonen med mannen betydelig.

SPANSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Donn
CI-bruker (USA)

Donn våknet opp en morgen og kunne ikke høre lenger. Med hjelp fra CI-er kan Donn nå høre de spesielle lydene han trodde han aldri mer ville få høre.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Kaho
CI-bruker (Japan)

Fem år etter å ha mottatt sitt første cochleaimplantat, går Kaho ut av barnehagen sammen med sine hørende venner.

JAPANSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Joshua
CI-bruker (Canada)

Josh lærer å høre verden rundt ham med CI-er. Foreldrene hans er der for å veilede ham, gi ham støtte, forklare og gi ham kreative og morsomme måter å lære å høre på.

JAPANSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Hr. Mizumoto
CI-bruker (Japan)

Mizumoto San kan igjen nyte familiens selskap og ha lange samtaler med sin gamle venn.

JAPANSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Jean
CI-bruker (USA)

Under et besøk på MED-ELs hovedkontor fikk Jean muligheten til å uttrykke sin takknemlighet for teknologien som har gjenopprettet hørselen hennes.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Leanne
CI-bruker (Australia)

Leanne og datteren har et sterkt forhold. Forbedret kommunikasjon gjør tiden deres sammen enda mer spesiell.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Sahib
CI-bruker (USA)

Sahib elsker naturen. Men alt for lenge har han strevd med å høre og lære. Takket være CI-er kan han nå lære og utforske interessene sine i full utfoldelse.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

EAS
hørselsimplantatsystem

EAS™
Hørselsimplantatsystem

Video som forklarer MED-ELs EAS-hørselsimplantatsystem. En glimrende behandling for hørselstap og hørselsnedsettelse hos barn og voksne.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Donald
EAS-bruker (Philippines)

Med EAS hører Donald lyder han ikke visste at han gikk glipp av.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Denise
EAS-bruker (Australia)

Denise hadde problemer med hørselen i årevis, og valgte mange ulike innretninger. EAS har vist seg å være den beste løsningen, og nå står det ikke flere hindringer i veien for karriere og forhold.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

VIBRANT SOUNDBRIDGE®
Mellomøreimplantatsystem

VIBRANT SOUNDBRIDGE®
Mellomøreimplantatsystem

Video som forklarer MED-ELs mellomøreimplantatsystem. Før hørselstap og hørselsnedsettelse er systemet et glimrende alternativ til høreapparater.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Daniel
Bruker av mellomøreimplantat (Canada)

For Daniel har forbedret hørsel ført til et forbedret forhold til barnebarna.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Rujira
Bruker av mellomøreimplantat (Thailand)

VSB åpner dører for Rujira, både på skolen og blant venner.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Walter
Bruker av mellomøreimplantat (Østerrike)

Musikk er viktig for Walter, og med VSB kan han høre hver eneste tone.

TYSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

BONEBRIDGE
Beinledningsimplantatsystem

BONEBRIDGE™
Beinledningsimplantatsystem

Video som forklarer MED-ELs beinledningsimplantatsystem. BONEBRIDGE er beregnet på personer med konduktivt eller blandet hørselstap eller døvhet på én side.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Kelly
Bruker av beinledningsimplantat (Canada)

Ved hjelp av BONEBRIDGE beinledningsimplantat fra MED-EL har Kelly overvunnet hørselstapet og kunne høre med én gang fra aller første aktivering.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Daniela
Bruker av beinledningsimplantat (Østerrike)

Verdens første Bonebridge-bruker har nytte av systemet både på arbeidsplassen og i musikken.

TYSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Erwin
Bruker av beinledningsimplantat, 12 år (Østerrike)

Erwin er en av de første barna til å motta en Bonebridge. Det har hjulpet ham med å kunne ta fullt og helt del i det daglige livet med familie og venner.

TYSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Lydkoder i dybden
Optimert hørselsoppfatning for hørsel i virkelige lyttesituasjoner

Forstå lydbølger

Denne videoen beskriver hvordan lydbølger lages samt hvordan frekvensen og amplituden av en lyd påvirkes av molekyler i bevegelse.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Det akustiske området

Denne videoen beskriver hvordan lyd består av flere lydkomponenter fra lave til høyre frekvenser.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Identifisere lydens opprinnelse

Det å kunne identifisere hvor en lyd kommer fra, kalles lydlokalisering. Lyden må høres med to ører for å kunne identifisere hvor den kommer fra på en effektiv måte.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Modulasjon og fin struktur

Denne videoen beskriver hvordan en lyd kan deles inn i to deler. Forståelse av begge disse lyddelene er avgjørende for at du skal kunne høre i ulike lyttesituasjoner.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Stedskoding i sneglehuset

Når lyd går inn i sneglehuset, vibrerer bestemte deler som er ansvarlige for ulike frekvenser. Det øverste området av sneglehuset overfører lavfrekvente lyder, mens det øverste området overfører høyfrekvente lyder.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Temporal koding i sneglehuset

Temporal koding er en mekanisme i sneglehuset som matcher frekvensen av de elektriske pulsene som leveres til hjernen via hørselsnerven, med den innkommende lydfrekvensen.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Utvikling av lydkoding

Denne videoen beskriver hvordan lydkoding fungerer og historien om MED-ELs lydkodingsstrategier. Den mest avanserte lydkodingsstrategien kalles FineHearing.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Med utgangspunkt i elektroakustisk stimulering

Denne videoen beskriver fordelene med MED-ELs system for hørselsimplantat med elektroakustisk stimulering

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Stedskoding med FineHearing®

Bare FineHearing gir brukere av cochleaimplantat tilgang til 250 unike tonehøyder. Mer enn noe annet cochleaimplantatsystem.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Temporal koding med FineHearing®

Bare FineHearing gir ekstra lavfrekvent informasjon som gir brukerne en komplett lydopplevelse.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Identifisere lydens opprinnelse med FineHearing®

Denne videoen beskriver hvordan FineHearing muliggjør nøyaktig lydkoding cochleaimplantatbrukere med bilaterale implantater.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Sammendrag

Denne videoen beskriver hvordan FineHearing gir den beste tilgang til vesentlige elementer av både tale og musikk.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Kampanjevideoer
Til annonserings- og bedriftsbruk

Verden er RONDO

Finn ut hvorfor verden er RONDO: RONDO er verdens første prosessor i én enhet for cochleaimplantater.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Den røde tråden
Bildevideo

MED-EL hørselsimplantater forbinder personer fra hele verden med en verden av lyd.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Flex elektroderader

FLEX elektroderad har MED-ELs unike bølgeformede ledninger og atraumatisk spiss for maksimal mykhet ved innsetting.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

CONCERTO-plugg

CONCERTO-implantatet har ekstra plugger for enklere festing.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

CONCERTO
Verdens minste og letteste implantat

Alle funksjonene i det nye CONCERTO-implantatet i titan er forklart.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

MAESTRO
Ytelsesanimasjon

Ytelse er viktig. CI-systemet MAESTRO fra MED-EL ligger langt foran konkurrentene når det gjelder å tilby en enestående hørselsopplevelse.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

OPUS 2XS
Innledning

Selv marihøner synes OPUS 2XS er lett.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

BONEBRIDGETM
Den store oppvåkningen

En innsatsgruppe av MED-EL-forskere er i ferd med å vekke noe VIRKELIG STORT!

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

BONEBRIDGETM
En banebrytende teknologi

Geoffrey Ball (CTO), Ingeborg Hochmair (CEO) og en av de første Bonebridge-brukerne snakker om verdens første aktive beinledningshørselssystem.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Praktisk RONDO
En videoserie som presenterer prosessoren og forklarer hvordan den brukes

RONDO™
Prosessor i én enhet

Video som forklarer MED-ELs cochleaimplantatsystem med RONDO.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Praktisk kapittel 1
Presentasjon av RONDO

Video som forklarer MED-ELs cochleaimplantatsystem med RONDO.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Praktisk kapittel 2
Aktivere/deaktivere

Denne korte videoen beskriver hvordan du aktiverer og deaktiverer RONDO-prosessoren for MED-ELs cochleaimplantatløsning.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Praktisk kapittel 3
Skifte batterier

Denne videoen beskriver hvordan du skifter batteriene i RONDO-prosessoren.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Praktisk kapittel 4
Skifte magnet

Denne videoen beskriver hvordan du skifter magneten i RONDO-prosessoren.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Praktisk kapittel 5
Synkronisere FineTuner

Denne videoen beskriver hvordan du synkroniserer RONDO-prosessoren med MED-EL FineTuner.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Praktisk kapittel 6
Bruke testenheten for taleprosessoren

Denne videoen beskriver hvordan du bruker testenheten for taleprosessoren med RONDO-prosessoren.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Praktisk kapittel 7
Koble til ALD-er eller eksterne enheter

Denne videoen beskriver hvordan du kobler RONDO-prosessoren til hørselstekniske hjelpemidler og eksterne enheter.

ENGELSK

HD (.wmv) iPod / iPad (.m4v)

Praktisk OPUS 2
Praktiske videoer som forklarer hvordan OPUS 2-prosessoren fungerer

Koble til hørselstekniske hjelpemidler

Slik direktekobler du hørselstekniske hjelpemidler som FM- og Bluetooth-systemer til OPUS 2 trådløst.

ENGELSK

High Definition (.mp4)

Koble til MP3-spillere og mobiltelefoner

Batterihuset muliggjør tilkobling til bærbare CD-spillere, MP3-spillere og mobiltelefoner.

ENGELSK

High Definition (.mp4)

Koble til en ekstern batteripakke

Med den eksterne OPUS 2-batteripakken kan du drive OPUS 2 med ett AA-batteri.

ENGELSK

High Definition (.mp4)

Koble til barnebatteripakken

Med OPUS 2-barnebatteripakken kan prosessoren bæres på ørenivå mens batteripakken er festet til klærne.

ENGELSK

High Definition (.mp4)

ActiveWear-konfigurasjon for barn og idrett

Baby bak øret eller ActiveWear for OPUS 2 for spedbarn og dem som utfører høyenergiaktiviteter.

ENGELSK

High Definition (.mp4)

OPUS 2 DaCapo oppladbar batteripakke

OPUS 2 DaCapo oppladbar batteripakke gir en enda lettere prosessor og full FM-kompatibilitet.

ENGELSK

High Definition (.mp4)

Synkronisere FineTuner

Med FineTuner kan brukeren foreta endringer direkte, uten å fjerne prosessoren fra øret.

ENGELSK

High Definition (.mp4)

Slik demonteres OPUS 2

Informasjon om demontering av OPUS 2 og skifting av batteriene.

ENGELSK

High Definition (.mp4)

Slik slås OPUS 2 på og av

Beskriver hvordan du slår OPUS 2 på og av. Det blinkende røde lyse angir valgt program.

ENGELSK

High Definition (.mp4)

Komponenter i OPUS 2 CI-lydprosessoren

Denne videoen viser klart alle komponentene i OPUS 2-lydprosessoren.

ENGELSK

High Definition (.mp4)

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.