Å få et EAS-
hørselsimplantatsystem

EAS™ hørselsimplantatsystem er spesielt utviklet for personer med delvis hørselstap. Delvis hørselstap defineres som lett til moderat sensorinevral hørselsnedsettelse for lave frekvenser til sterk hørselsnedsettelse for høye frekvenser.

Vurdering
Kandidater for et EAS hørselsimplantatsystem gjennomgår audiologiske tester og medisinske vurderinger for å se om EAS er et passende behandlingsalternativ for dem. De audiologiske testene vurderer grad av hørselstap for både lave og høye frekvenser.

Implantering

Den interne delen av et EAS hørselsimplantatsystem, cochleaimplantatet med en spesielt fleksibel FLEXEAS-elektroderad, implanteres under huden bak øret. FLEXEAS-elektroderaden plasseres i sneglehuset av kirurgen. Operasjonen er en rutineprosedyre for ØNH-kirurger og tar vanligvis mellom én og tre timer. Kirurgen kan gi mer informasjon om operasjonen.

Du finner en liste over erfarne kirurger her: Finn en klinikk.

Aktivering av EAS hørselsimplantatsystem
Mellom to og seks uker etter implanteringen aktiveres både den elektriske stimuleringen og den akustiske forsterkningen av EAS hørselsimplantatsystem. Det er vanlig at det tar litt tid å bli vant til den kombinerte  stimuleringen, og det er noe du bør forvente.

Hvis du vil ha direkte henvisning til et EAS-senter eller vil ha mer informasjon om EAS hørselsimplantatsystem, kan du kontakte  MED-EL direkte. 

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.