Fokus på teknologi

Årsaken til at MED‑EL hørselsimplantater har blitt en suksess, ligger i den unike kombinasjonen av teknologi, funksjoner og teknikker som gir overlegne hørselsresultater i implantatsystemer som er både pålitelige og enkle å bruke.

MAESTRO™-cochleaimplantatsystemets ekstraordinære ytelse er resultatet av en kombinasjon av full dekning av cochlea, FineHearing™ og automatisk lydhåndtering. Disse MED-EL-teknologiene er utformet spesielt med tanke på best mulig hørselsresultater hos personer med nedsatt hørsel.

Suksessen med EAS™-hørselsimplantatsystemet er basert på effektiv utnyttelse av en hørselsrest gjennom ekstra myke og fleksible elektroderader. MED-EL mener at dette er av aller høyeste prioritet i alle implantatoperasjoner, og dette er også grunnen til at MED-EL utformer verdens mest atraumatiske elektroder, slik at sneglehusets fine strukturer bevares både i dag og i fremtiden.

Mange brukere vil ha nytte av bilateral cochleaimplantering – enten det gjøres i forbindelse med den første operasjonen eller på et senere tidspunkt, når de har fått prøvd cochleaimplantatet en stund. Fordelene ved bilateral cochleaimplantering er mange. Barn opp til 18 år får tilbud om bilateral cochleaimplantering i Norge .
For voksne implantatbrukere er bilateral implantering et viktig tema.
Den svært vellykkede VIBRANT SOUNDBRIDGE®-teknologien er også en av MED‑ELs mest spesielle. Den unike mikroteknologien i FMT bruker ørsmå materialer til å stimulere de bevegelige strukturene i det indre øret, og skaper vibrasjoner som er så små at de kan sammenlignes med maurens hjerteslag.

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.