SONNET
CI og EAS-prosessoren

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SONNET- og SONNET EAS-prosessoren.

Slå på og av

Sonnet-Unlock
1

Kontroller at batteriholderdekselet er i ulåst stilling. Hvis ikke, må du bruke skrutrekkeren som fulgte med SONNET-settet til å dreie låsen mot klokken til ulåst stilling.

!

Vær forsiktig så du ikke bruker for stor kraft når du dreier låsen til batteridekselet.

Sonnet-OnOff
2

Slå av prosessoren ved å fjerne batteriholderdekselet 1. Slå så på prosessoren igjen ved å skyve batteriholderdekselet inn på batteriholderrammen 2.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.