SONNET
CI og EAS-prosessoren

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SONNET- og SONNET EAS-prosessoren.

Skifte batterier

Disse trinnene viser deg hvordan du skifter engangsbatterier på SONNET.

Sonnet-Unlock
1

Kontroller at batteriholderdekselet er i ulåst stilling. Hvis ikke, må du bruke skrutrekkeren som fulgte med SONNET-settet til å dreie låsen mot klokken til ulåst stilling.

!

Vær forsiktig så du ikke bruker for stor kraft når du dreier låsen til batteridekselet.

Sonnet-BatteryPack-Open
2

Trekk batteriholderdekselet nedover og fjern det fra batteriholderrammen.

Sonnet-Battery-Remove
3

Bruk den magnetiske undersiden av DL-spolen til å fjerne de brukte batteriene fra batteriholderrammen. Plasser spolen over hvert enkelt batteri, ett av gangen, for å fjerne dem fra rammen.

Sonnet-Battery-Insert
4

Sett sink-luft-batteriene inn med de positive (+) polene vendt utover. Før du setter inn det nye batterisettet, må du passe på at batterikontaktene er rene og tørre. Ikke ta på batterikontaktene inne i batteriholderrammen. Til slutt må du fjerne klebefolien som dekker batteriene. Skift alltid ut alle batteriene på en gang, i stedet for å bruke en blanding av brukte og nye batterier.

Sonnet-BatteryPack-Close
5

Skyv batteriholderdekselet helt inn på batteriholderrammen. Låsen til batteriholderdekselet skal vende mot fronten.

Batterialternativer

Bruk kun batterier av typen 675 eller SONNET oppladbare batterier. Når det gjelder type 675, anbefaler vi å bruke sink-luft-batterier som er spesialkonstruert for cochleaimplantat. Du kan imidlertid ikke bruke sink-luft-batterier når du bruker SONNET med WaterWear

Maksimal
batterilevetid
Krever
oksygentilførsel
Kompatibel
med WaterWear
60 timer    
10 timer    
8 timer    
10 timer    
7 timer    
 

*SONNET Micro oppladbart batteri er kun kompatibelt med WaterWear ved bruk av standard batteriholderdeksel.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.