SONNET
CI og EAS-prosessoren

Disse støtteveiledningene vil hjelpe deg å håndtere og ta vare på SONNET- og SONNET EAS-prosessoren.

Montering

Du må aldri bruke makt når du setter sammen din SONNET. Hvis du støter på motstand på et av sammensettingstrinnene, trenger du sannsynligvis bare å justere plasseringen av en eller flere deler.

Sonnet-DLCoil-Connect
1

Koble spolekabelen til DL-spolen ved å sette spolekabelpluggen inn i DL-spolekontakten.

!

Merk deg riktig orientering av kontakten. Logoen og pilen skal vende oppover.

DL-Coil_Open_fr051_3
2

DL-spoledekselet er også tilgjengelig i en låsbar versjon for ekstra sikkerhet. For å koble spolekabelen til det låsbare DL-spoledekselet, må du stikke en negl eller en plastskrutrekker inn i fronten av dekselet, og skyve spissen rundt bunnplaten for å åpne det.

!

Du må sette spolekabelen inn i bunnplaten til spolen før du lukker dekselet, hvis du bruker et låsbart DL-spoledeksel. Trykk på dekselet og basen samtidig for å lukke dekselet. Påser at dekselet er helt lukket.

Sonnet-Cover-Attach
3

Fest mikrofondekselet. Knepp så mikrofondekselet forsiktig på kontrollenheten.

!

Sett stiftene til mikrofondekselet inn i fordypningene i kontrollenheten.

Sonnet-Earhook-Attach
4

Fest ørekroken til kontrollenheten.

!

Legg merke til mekanismen som fester ørekroken til kontrollenheten.

Sonnet-EarhookPin-Insert
5

For å låse ørekroken må du sette ørekrokstiften inn i hullet. Dette trinnet anbefales for barn og er valgfritt for voksne.

Sonnet-BatteryPack-Attach
6

Fest batteriholderen på kontrollenheten.

!

Legg merke til mekanismen som fester kontrollenheten til batteriholderen.

Sonnet-Cable-PlugIn
7

Sett inn spolekabelen i kontrollenheten.

!

Merk deg riktig orientering av spolekabelkontakten.

Sonnet-Battery-Insert
8

Sett inn batteriene med de positive (+) polene vendt oppover. Før du setter inn det nye batterisettet, må du passe på at batterikontaktene er rene og tørre. Ikke ta på batterikontaktene inne i batteriholderrammen. Til slutt må du fjerne klebefolien som dekker batteriene. Skift alltid ut alle batteriene på en gang, i stedet for å bruke en blanding av brukte og nye batterier.

Sonnet-BatteryPack-Close
9

Skyv batteriholderdekselet helt inn på batteriholderrammen. Låsen til batteriholderdekselet skal vende mot fronten.

Sonnet-IndicatorLight-Green
10

Så snart batteridekselet er på plass, viser blinkende LED-indikatorlamper at SONNET virker.

Book-Icon

Se brukerhåndboken for mer informasjon.